Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


2015 - Rimforsa vår

Kulturarvsdagen våren 2015, Liljeholmens Folkhögskola

Vårens kulturarvsdag inföll den 9 april på Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa. Till vardags har skolan cirka 85 elever varav några bor på skolan. Byggnaden uppfördes 1917 av familjen Pontin som sommarhus men såldes 1952 till dåvarande Evangeliska Frikyrkan. Förutom utbildningar inom konst och musik så erbjuder Liljeholmen övernattningsmöjligheter för utomstående och även konferens.

2 björkar

Välkomna från Kulturarv och Kinda kommun

Dagen började med att Anja Praesto från Kulturarv och Sofia Fälth från Kinda kommun hälsade de nästan 100 deltagarna välkomna. Därefter berättade Marie Nordlander kort om Liljeholmens historik och hur verksamheten bedrevs idag. Jan Boman och Anja berättade sedan vad som var aktuellt på Kulturarv just nu. Förutom det ordinarie arbetet med hemsida och nätverkande i länet drivs en rad projekt som ”Broar till historien” som är en portal vars syfte är att öka lusten för skolungdomar att källforska. Sidan ska förhoppningsvis lanseras helt i början av maj. ”Gömda & Glömda” platser är Östergötlands museums tema för året och kommer att resultera i ett magasin som Anja är redaktör för, där 40 glömda platser presenteras, och ännu flera platser kommer att läggas upp på Kulturarvs hemsida. ”Minnesbryggan” är ytterligare ett pågående projekt inom verksamheten. Målet med projektet är att konstruera ett antal riktlinjer för att producera applikationer för äldre. Mer info om ”Minnesbryggan” kommer att ges under höstens Kulturarvsdag, som kommer att infalla den 5 november.

Från Östergötlands museum uppmanade museichef Olof Hermelin deltagarna att ge sig ut i länet och upptäcka den vackra naturen och dess spännande platser. På museet visas förnärvarande utställningen Making Peace från Internationella fredsbyrån. Utställningen tar upp frågor som fattigdom och nedrustning. Utställningen är ett samarbete med Flygvapenmuseet. Under april kommer även två nya utställningar öppna: grafik av konstnärer från Krogen Amerika i Linköping och en fotoutställning som heter ”Ett ögonblick för evigt”. Under sommaren kommer besökare att kunna titta på ”Burnout” på Löfstad slott. Det är en utställning om svensk raggarkultur. Utöver utställningar pågår arbetet med att flytta museets externa magasin till ett centralt, dessutom byggs ett upplevelserum för barn som förhoppningsvis ska stå klart vid årsskiftet.

Från Kinda kommun informerade Sofia Fälth om deras utåtriktade verksamhet. Deras mål är att försöka skapa aktiviteter som kan tilltala så många som möjligt, exempelvis natur- och kulturguidningar. Ett annat stort arrangemang som kommunen anordnar är Amerikaveckan. Då lyfts de många emigrerande Kindabors öden fram genom föreläsningar, släktforskning, levande torg med mera. Datumen för årets vecka är 17-24 juli och mer info finns på www.amerikaveckan.se.

2 personer

Annika Ekström-Stockman, Regionsbiblioteket ”Högläsning och litteraturens villkor i Östergötland”

Första talare ut på programmet var Annika Ekström-Stockman från Regionsbiblioteket. Hon har undersökt läsning och läsningens villkor i länet. Annikas eget intresse för litteratur bottnar från hennes mamma, Saga, som ofta var ute i Östergötland och högläste för folk. Annika har genomfört studier och intervjuat 65 personer som resulterat i skriften ”Litteraturens villkor i Östergötland”. I skriften menar hon att det finns ett antal punkter att förhålla sig till, till exempel samverka och uppmärksamma. Dessutom kan man enligt Ekström-Stockman främja läsning genom att vara en förbild och läsa för andra människor. Hon avslutade sin presentation med en framtidsspaning: även om vi just nu befinner oss i ett paradigmskifte med ny teknik som surfplattor och smarta telefoner kommer viljan att ha en fysisk bok med riktigt papper alltid att finnas där.

Dan Lorén, Östergötlands museum- gamla fotografier berättar

Från Östergötlands museums samlingsavdelning förläste Dan Lorén om fotografiers historia och visade exempel från museets samlingar. Fotografiet kom under 1800-talets mitt att spridas genom bland annat fransmannen Daguerre. Under 1860-1870-talen blev det väldigt populärt att låta fotografera sig för visitkort och på museet finns en stor mängd av just sådana. Förutom visitkorten finns även stora samlingar av flygfoton i museets ägo. Lorén berättade att dessa var belagda med försäljningsförbud under andra världskriget- regeringen ville inte riskera att strategiska mål skulle hamna i utländsk ägo! Slutligen visades bilder som Drottning Viktoria, gift med Gustaf V, tagit under deras resa till Egypten.

Man & mic

Eva Mattsson, Bring to life- dolda symboler i Vadstena

Eva Mattsson är en framgångsrik egenföretagare inom kulturbranschen som bland annat producerat en föreställning om drottning Kristina Jagellonica. I sommar kommer hon att hålla en nyproducerad vandring i Vadstena där dolda symboler uppmärksammas. Symbolerna har Eva använt som utgångspunkt och sedan hittat berättelser kring dessa i litteratur och källor. Hon bjöd på ett smakprov från Klosterkyrkan i staden. Där fanns ett antal små symboler vid kyrkans ingång dit folk vallfärdade från hela riket för att nudda de heliga inristade tecknen och på så sätt motta syndernas förlåtelse. Mattssons mål är att återskapa och blåsa liv i historien för att folk ska få en större förståelse om sin omgivning.

Kvinna & mic

Låt folket prata! Öppet forum no. 1

Så var det dags för dagens första öppna forum där åhörarna som inte var med i programmet fick möjlighet att berätta om sina organisationer och föreningar. Roy Andersson från Brukskultur Åtvidaberg tipsade om att de och Östergötlands arkivförbund (ÖLFA) fått in ett stort arkivmaterial från östgötska kooperativa föreningar som den intresserade kan forska i.

Eva Modén från Motala kommun ville knyta an till Annika Ekström-Stockmans föredrag och meddelade att staden driver ett projekt som heter ”Motala läser” för att uppmuntra ungdomar att ta sig an litteratur. Modén tipsade även om Kulturnatten i Motala den 9 maj med en rad olika aktiviteter.

Från Linköpings stadsbibliotek berättade Louise Kruse Svensson att lördagen den 19 september börjar bokmässan som arrangeras för tredje året i rad. Mark Levengood kommer att föreläsa. Temat är barn.  

Peter Kristensson berättade att hans bok om gatunamn i Norrköping sålt bra och fåtal ex fanns kvar att köpa.

Anja Praesto- Gömda och glömda pärlor  

Efter att vi alla blivit utfodrade med god mat och en kaffetår var det Anja Praestos från Kulturarv Östergötland tur att gå upp på scenen. Östergötlands museum, vilket Kulturarv Östergötland lyder under, har i år temat ”Gömda och glömda platser”. Detta kommer resultera i ett magasin med titeln ”Har du varit där?” där Anja är en av redaktörerna. Magasinet kommer innehålla en rad spännande och glömda platser rumt om i länet, till exempel Å kyrkoruin och den övergivna gruvan i Finspång kommun. Praesto berättade vidare att förhoppningarna inte endast är att väcka dessa platser till liv igen utan också att länets turistnäring ska dra nytta av detta. Hon menade vi alla på något sätt har något att erbjuda en besökare och att turistnäringen är en mycket viktig del för regionens ekonomi. Den generiske turisten vill ha besöksmål där den kan inhämta kunskap, få en upplevelse, bli hänförd och känna ett drag av verklighetsflykt. Detta har redaktionen försökt ta hänsyn till i arbetet med magasinet vars lansering ska ske i början av juni.

Eva Modén- döskallar på pålar mitt i Motala

Eva Modén från Motala kommun höll kanske dagens mest morbida föredrag, arkeologiska grävningar har visat människoskallar uppstuckna på träpålar! Det hela började när nya kommunikationsvägar skulle upprättas i staden. När grävningarna börjades hittade man fynd i marken vilket gjorde att arkeologiska undersökningar var tvungna att göras. Snabbt hittade man stora bosättningsområden kring ständerna vid Motala som var över 10 000 år gamla. Man hittade även spår efter en stor jordbävning som mätt 7.5 på Richterskalan och som troligtvis orsakat en tsunami i området, omkring 11 200 år före vår tideräkning. Men det mest makabra fyndet var ändå något annat. Kring norra stranden vid Göta Kanal fanns en stensättning. Vid stensättningen hittats ett antal pålar och kranier. Vissa av kranierna var genomspetsade av pålarna, vissa hade dessutom bevarad hjärnsubstans kvar! Dessutom visade undersökningar att DNA:t kom från tre olika folkgrupper: Europa, Mellanöstern och Sibirien. Informationen förmedlas till allmänheten genom olika skyltar och en mindre utställning på Charlottenborgs slott. Det finns även planer på att göra gamla Plåtverkstan till ett stadsmuseum med stort utbud av verksamheter. 

Med mic 1

Marie Hagsten- byggnadsinventering i Skänninge 

Just nu pågår en kulturhistorisk byggnadsinventering i Skänninge som Marie Hagsten leder. Skänninge är en av Sveriges äldsta städer i klass med Söderköping och staden är full av små gator och gamla hus. Äldre inventeringar har gjorts genom historien men den senaste är från 1970-talet. Stadskärnan är den samma som medeltiden med typiska gårdsmiljöer där husen vetter mot gatan men har på insidan vackra innergårdar och ekonomibyggnader. För att se om något förändras genom tiderna så tittar Hagsten på äldre kartor, har något ändras efter bränder eller liknande? Ett annat sätt är att undersöka adressböcker, har större tomter styckats av till mindre och nya adresser uppstått? Resultatet för inventeringen ska kunna användas som en kunskapsbank om till exempel kommunen vill genomföra ändringar i stadsplaneringen. Hagsten tror även att inventeringen kan öka och stärka Skänningebornas känsla för sin stad.

Med mic

Bo Lundwall- trollens anatomi

Nästa person att föreläsa var konstnären Bo Lundwall. Han har gjort en djupdykning i något så ovanligt som trollens värld. Den uppfattning vi har om troll som liknar John Bauers välkända skildringar menar Lundwall är direkt felaktiga. Troll är istället relativt lika människor, men har små avvikande detaljer. Han har försökt ta reda på hur troll betraktades förr i tiden genom historiska källor och kvarlevor. Det hela resulterade i en bok där han illustrerade och beskrev hur trollen såg ut och levde. Bland de många olika egenskaperna kan nämnas förmågan att kunna skruva av sitt huvud och fästa tillbaks det igen eller ha ett synfält på 180 grader. Lundwall beskrev även hur troll har en förkärlek till att röva bort små människobarn och lägga dit trollungar, så kallade bortbytingar. Trollen har även förkärlek till glittrande smycken, men de växer ofta sig fast på trollens fingrar. De gillar även att företa sig olika fritidsaktiviteter som att slåss med stora påkar mot varandra. Trollen är dock skygga för kyrkan och kyrkliga symboler, speciellt korset.

Man Kulturarv

Erkki Saikkonen- transformatortorn

Något som inte alltid hamnar i fokus när kulturarv diskuteras är el-kulturarvet. Det vill Rimforsabon Erkki Saikkonen ändra på. Han har i flera års tid varit runt i länet och fotat gamla transformatortorn. En av de första bilderna i hans samling som han visar är ett torn från Rimforsa. Bygden fick el i början av 1900-talet och då behövdes torn som denna för att ändra spänningen in till hushållen. När elen slog igenom ordentligt under slutet av 1800-talet var det många vetenskapsmän som ”tävlade” i att komma på nya tekniska lösningar vilket gjorde att utvecklingen drevs på snabbt. Tornen finns över hela Östergötland, vissa är i väldigt illa skick medan andra har restaurerats och vissa används till och med som sommarhus.

Man med bild

Prisutdelning från ÖLFA (Östergötlands arkivförbund)

Så hade tiden blivit kommen för ÖLFA:s årliga pris. Priset går varje år till en person som ideellt verkat för det östgötska kulturarvet. Årets pristagare är Klas Johansson från Krafttaget Boxholm. Såhär skriver ÖLFA om pristagaren:

Östergötlands Arkivförbund har beslutat att utdela 2015 års Kulturarvspris till Klas Johansson i Boxholm. Genom sitt hängivna lokalhistoriska arbete har han på ett förtjänstfullt sätt lyft Boxholms historia.

Klas beskrivs som en fantastisk kraft som bl.a. digitaliserat och tillgängliggjort bilder genom webbplatsen www.krafttaget.com som han tog initiativet till 2007. Utöver sin lokalhistoriska forskning beskrivs han om en sann naturälskare och han är också sysselsatt med andra kulturella aktiviteter.

Styrkan med hans arbete är regelbundenheten och sedan 14 år ordnar han på vinterhalvåren s.k. söndagsturer som samlar folk på vandringar till olika platser i Boxholmstrakten där berättelser och historier förmedlas.

Klas är en ideellt arbetande eldsjäl som verkar för det östgötska kulturarvet och därför tilldelas han 2015 års Kulturarvspris från Östergötlands Arkivförbund.

Stort grattis Klas!

Prisutd.

Pristagaren Klas Johansson till höger på bilden

 

Albin Lindqvist- nytt material kastar ljus över Yggers grotta.  

Albin Lindqvist från ÖLFA var näste föreläsare på schemat. Han visade hur man genom att använda sig av enskilda arkiv kan hitta nya spår i sina undersökningar. Sedan Albin var ung har han hört historier och skrönor om en plats i närheten av Ringarum, Yggers grotta. Grottan, som finns i verkligheten, sägs bland annat varit gömställe för en laglös man vid namn Ygger. Som vuxen började Albin forska om vad grottan kunde vara för ställe. Han sökte sig till olika arkiv och fann hos St Ragnhills gille tidningsklipp som tog upp legenden om grottan. Dock hittade han inte denne Ygger i kyrkoböckerna, däremot fanns en annan man som på 1600-talet ska ha dräpt en annan människa och sedan flytt till skogs. Enligt uppgifter ska själva grottan bestå av ett slags förmak med ett större rum. Lindqvist och några kamrater begav sig således till platsen för grottan för att undersöka saken och fann vissa indicier på att det skulle kunna stämma. Dock var det ingen som vågade sig krypa under de stora stenblock som skiljde förmaket och det eventuella andra rummet. Om detta verkligen är den fredlöse Yggers fristad eller inte har Albin än inte fått svar på, men med hjälp av arkivforskning har ändå några frågetecken rätats ut.

Rutig

Susanne Ewerlöf- Rum för konst

Dagens sista föreläsare på schemat var Susanne Ewerlöf och jobbar bland annat för konsthallen Passagen i Linköping. Hon arbetar just nu med ett projekt som heter ”Becoming By Recalling” där olika samtida konstnärer betraktar kulturarvet ur ett kritiskt perspektiv. Vem är kulturarvet för? Vad representerar det? Vilka får bidra till vårt kulturarv? Det är frågor som kommer ställas under projektets gång. Konstnären från hela Norden och Ukraina kommer vara med i projektet som till exempel Sofia Hultin. Hultin granskar kulturarvet från ett lesbiskt perspektiv för att undersöka dess plats i kulturarvet. En annan konstnär som medverkar är David Larsson som ställer frågor om hur och vilka föremål vi värderar inom kulturarv. En utställning i projektets regi kommer att finnas i Gamla Linköping. Projektet är onekligen intressant och i stor utsträckning nödvändigt, varför exkluderas (omedvetet och ibland medvetet) vissa grupper och föremål medan andra inkluderas i det vi kallar kulturarv?  

Lugg

Låt folket prata! – Öppet forum no. 2 

Så kom då det andra tillfället för auditoriet att lufta sina åsikter och berätta om sina verksamheter.

Från Gruvstugan i Hällestad meddelades om sommarteatrar och andra publika aktiviteter i sommar.

Ellika Kyndel från biblioteket i Myrum Galleria upplyste om en föreläsning med Dawit Isaaks dotter Betlehem Isaak på biblioteket 23/4.

Från Stinsen i Söderköping fick vi veta att det ska bli en ny utställning om mentalsjuka.

Jan Boman från Kulturarv Östergötland uppmanade aktörer i länet att höra av sig om det fanns intresse att upprätta en föreläsningsbank.

Som vanligt avslutades dagen med traditionsenligt boklotteri med många lyckliga vinnare.

Från Kulturarv Östergötland vill vi rikta ett stort tack till alla föreläsare, Kinda Kommun, Liljeholmens Folkhögskola och givetvis alla åhörare. Glöm inte att utan er har vi inget kulturarv.

Hoppas vi alla ses i höst den 5 november. Till dess, allt gott.

Vid pennan,

P. Stålebro

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram