Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


2006 - Linköping vår

Deltagare i kö

Iréne Stahre och Viola Edström tog emot besökarna på kulturarvsdagen, 20 april 2006, som var ett samarrangemang mellan Kulturarv Östergötland och Linköpings stadsarkiv.

Välkommen
Helena Selbing, bibliotekschef i Linköping, hälsade välkommen till lokalerna på Stifts- och landsbiblioteket.
Hon berättade om de olika verksamheterna som ryms på Stifts- och landsbiblioteket: bibliotek, stadsarkiv, föreningsarkiv, stiftsbibliotek, turistbyrå med mera. Dessa olika organisationer gynnar forskare i kulturarv.

Monica Johansson, Stadsarkivet, och Dan Malmsten, Kulturarv Östergötland hälsade välkommen till den tolfte kulturarvsdagen. Det var rekord i antalet deltagare, c:a 105 personer anmälda. Förutom östgötar fanns deltagare från Stockholm, Vimmerby och Bohuslän.
Dan Malmsten informerade om Nyhetsbrevet som ges ut fyra gånger om året.

Kulturarv Östergötland
Hans Nilsson, projektledare för Kulturarv Östergötland, berättade om vad som är aktuellt på Kulturarv Östergötland just nu. 
Interregionala aktiviteter: Nästa vecka träffas ABM-organisationer i Karlskrona för att diskutera kartfrågor.
Kommunbesök: Hans Nilsson och Dan Malmsten gör resor till regionens kommuner och har snart gått varvet runt.
Kommunala kulturarvsplaner: I höst blir det återträff på Östsam för alla kommunerna. De kommunala kulturarvsplanerna underlättar när man ska skriva den regionala kulturarvsplanen.
Kulturkraft: Träffar, som drivs av Östsam, ett par gånger om året.
Mötesplatser: Förutom www.kulturarvostergotland.se finns länsmuseet. Där vill vi ta tag i "Östergötlands historia" igen. Hittills finns bara 1700-talshistoria där. Nils Holgersson-projektet
Medeltidsprojekt: Göta rike, Pilgrimsvandringar och Eriksgatan.  

Talare och publik

Arkiv i Linköping
Det finns många arkiv i vår region. På denna kulturarvsdag presenterades Linköpings stadsarkiv, Linköpings föreningsarkiv och Linköpings universitets arkiv. 
 
Monica Johansson berättade om Linköpings stadsarkiv. Där härbärgeras 900 arkiv från Linköpings kommun. Man förtecknar arkiven för att forskare ska kunna ta del av materialet. Peter Andersson, lärare vid Katedralskolan, berättade om samarbetet med Stadsarkivet och hur elevernas forskning går till.

Betyg bild

En typ av handling visades upp, en betygslista.
Detalj av betygslistan: Raden om Tage Danielssons från sista året i folkskolan 1940-41.

Ann-Marie Hagelin berättade om Linköpings föreningsarkiv. Man har ett stort magasin i källaren. Kultur och Fritid betalar hyran.  
Tillsammans med Stiftsbiblioteket och Stadsarkivet har man tillgång till Forskarsalen. Föreningsarkivet härbärgerar 1000 enskilda arkiv. Av dessa hör en tredjedel till verksamma föreningar. Föreningsarkivets uppdrag är att ordna, förteckna, bevara och tillgängliggöra handlingarna.
Hon visade en annan typ av handling, Östergötlands Idrottsförbunds årsberättelser 1907-1926, vackert inbundna.  
 
Fredrik Johansson berättade om Linköpings universitets arkiv. Det startade 1958. I arkivet finns även digitaliserat material. Här visar Fredrik upp en avhandling gjord på cd, redan 1995.

Visning av arkiven
Deltagarna fick välja mellan att besöka Stadsarkivet eller Föreningsarkivet. 


Bo Persson och Carl-Fredrik Hanzon förevisade Stadsarkivet.


Själv gick jag ner i källarplanet, till Föreningsarkivet där Ann-Marie Hagelin visade och berättade.

Inbundna protokoll, historiska berättelser och ytterligare en typ av handling, ett spetsmönster!

Om hembygdsrörelsen
Anna Eskilsson, Linköpings universitet, inbjöd till heldagsmöte med diskussion om hembygdsrörelsens historia och framtid den 20 oktober.

Min historia
Börje Hjorth berättade om två av ÖLFA:s projekt:

Till projektet Min historia kom det in 110 berättelser. De arkiveras på länsmuseet. Till jul kommer det ut en bok med ett urval av berättelserna. Ett urval kommer också att publiceras på Kulturarv Östergötland. Hittills är två berättelser publicerade där.

Ett nystartat projekt är Gårds- och byarkiv som man fått Access-pengar till under två år. Det ger tre personer anställning.

Kulturarvspriset 
Börje Hjorth och Margaretha Engman delade ut årets kulturarvspris till Lasse Strandh, en lokalhistorisk kändis i Linköping. Har varit duktig idrottsman, framför allt löpare. Har skrivit böcker och gjort utställningar om livet i Linköping förr i tiden.

En medeltida avrättningsplats
Emma Karlsson, länsmuseet, berättade om en arkeologisk undersökning som hon tillsammans med andra arkeologer påbörjade i Vadstena i maj 2004.

"Agha bonda barn i tyt, tha komba ey hith.
Liftha utan agha, thy hafuer then plagha."

Västra Ny på digitala kartor

Dam & karta


Inga Britta Adolfsson från Västra Ny berättade om arbetet med att lägga ut information om Västra Ny med hjälp av karta med informationsskikt. Hembygdsföreningen har sedan 1998 dokumenterat bygden genom kartmaterial från 1700-talets lantmäterikartor och senare kartor men också från vandringar och exkursioner i Västra Ny under ledning av Arne Karlsson, tidigare kartritare i orienteringsklubbar. Sedan hösten 2005 för man över denna information till programmet som tidigare byggts upp i Valdemarsvik, "Östra Ed på kartan".

Östgötafilm

Filmbild


Leif Wallentinsson berättade om dokumentärfilm, icke-fiktiv film från Östergötland.
Projektet Östgötafilm syftar till att höja intresset för den regionala dokumentärfilmen. I arbetet med hemsidan läggs delar av filmer från länet ut kommunvis. Insamling av kända filminventeringar görs parallellt med detta arbete. Bakom projektet Östgötafilm står nätverket kring Kulturarv Östergötland. I projektet ingår för närvarande Östergötlands länsmuseum, Norrköpings stadsmuseum., Norrköpings stadsarkiv, Brukskultur Åtvidaberg, KulturArkiv i Söderköping, Centrum för lokalhistoria, Kanal Lokal samt Film i Öst.
Leif visade Kungabesök i Söderköping från 1913, Friluftsliv i Finspång från 1939 och Skärkarlar i Valdemarsvik från 1947.

Leif uppmanade deltagarna att lämna in uppgifter till Kulturarv Östergötland om de har gamla filmer, så att de kan tas upp i filminventeringen.

Eive Pantzar från Skänninge läste en dikt på östgötska.

 

Publikbild

Östgötska milstolpar
Stefan Nordin berättade om sitt arbete med att förteckna östgötska milstolpar. Han har arbetat i alla län på uppdrag av länsstyrelser och Vägverket.
Milstolparna tillkom på 1750-talet. Fornminnesregistret har varit bas för inventeringen.

I Östergötland har han förtecknat 743 poster i programmet Access. Därav är 295 plats för milstolpe och 448 är faktiska milstolpar.

Avslutning
Ett antal böcker fördelades med hjälp av lottdragning.
Monica Johansson och Dan Malmsten avslutade med att tacka alla deltagare och medverkande. 
Så var det slut för den här gången, men om ett halvår är det dags igen för en ny kulturarvsdag.


Text och bild: Elisabeth Strömberg

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram