Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


2007 - Linköping vår

Deltagare LKPG 07

Kulturarvsdag den 26 april lockade 120 personer till länsmuseet. Efter att den nya museichefen Maria Jansén hälsat välkommen bjöds på ett digert program med inslag om arkeologi, lokalhistoriska rum, filmer, kartor med mera. Årets Kulturarvspris tilldelades Annika Johansson, Ulrika.

1 av 32:33:3


Välkomna!
Maria Jansén, Dan Malmsten och Gunnel Mörkfors från Östergötlands länsmuseum hälsade de 120 deltagarna välkomna till denna den fjortonde kulturarvsdagen i Östergötland. Speciellt välkomnades de utsocknes deltagarna från Jönköping och Vimmerby.

Kulturarv Östergötland - Vad är på gång?
Hans Nilsson: Kommunerna jobbar med sina kulturarvsplaner. Den regionala kulturarvsplanen kommer att gå ut på remiss. Östgötafilm är ett exempel på att ett område kan ge positiva biverkningar. När det gäller databaser har vi idag många parallella lösningar. Vi behöver regionalt satsa resurser så att vi kan ta emot hemygdsföreningarnas material till exempel. Vi vill ha kartan som utgångspunkt för sökningar, men det är problem eftersom Lantmäteriverket har så höga avgifter. 

Ny arkeologibok från Östergötland
Rikard Hedvall visade sin nyutkomna bok "Det medeltida Östergötland : En arkeologisk guidebok" som han och Karin Lindeblad har skrivit. 

S:t Larskyrkan - en kyrka med dolda kvaliteter
Ann-Charlotte Feldt: Undersökningen omfattar en dokumentation av de medeltida murarna genom uppmätning, ritning och fotografering. Dessutom kommer prover på murbruk att tas på de olika murverk som ingår i tornet. Proverna kommer sedan att jämföras med den stora referenssamling för murbruk som finns på Östergötlands länsmuseum. 

Hembygdsföreningarnas filmer och Östgötafilm
Leif Wallentinsson: Östgötafilm har funnits i ett och ett halvt år. Där samlas dokumentär film i digitalt format.

Ellika Kyndel: Projektet  "Hembygdsföreningarnas filmer" avslutades sista mars. Av våra 104 hembygdsföreningar hade 27 hembygdsföreningar filmer. Filmer före 1980 och miljöbeskrivande filmer eller filmer med människor i arbete eller syssla har prioriterats. 

"Arbetsliv och föreningsliv på film" heter ett nytt projekt som håller på till 15 okt 2007. Med arbetslivsmuseerna och föreningsarkiven i fokus ska fler filmer  inventeras, registreras och lyftas fram. Filmerna kommer att dokumenteras på Östgötafilms hemsida. En filmbas kommer att finnas på Faktahyllan. Projektet drivs av Östergötlands länsmuseum inom ramen för arbetet med Kulturarv Östergötland och filmprojektet Östgötafilm. Arbetet sker i samverkan med Östergötlands arkivförbund samt Arbetets museum.   

Dam med bokGul blus

Lokalhistoriska rum på bibliotek - exempel från Mjölby och Skänninge
Annika Ekström Stockman och Emelia Sundblad: Biblioteken i Östergötland är en öppen mötesplats för alla. Lokalhistoriska rum på bibliotek vill erbjuda en resurs till allmänheten. Där finns böcker om Östergötland och böcker av östgötska författare, men även datorer med databaser och möjlighet till släktforskning. Ett femtontal lokalhistoriska filmer lånas ut gratis i dvd-format. Nätverket för lokalhistoria i Östergötland träffas ett par gånger varje år. Släktforskarhörnan i Skänninge invigdes 2006. Östgötasamlingen på Skänninge bibliotek innefattar böcker som handlar om Östergötland eller är skrivna av östgötaförfattare.

3 personer

ÖLFA:s kulturarvspris
Börje Hjorth och Margaretha Engman delade ut ÖLFA:s kulturarvspris, som delas ut till ideellt verkande kulturarbetare i länet. I år gick priset till Annika Johanssonfrån Ulrika.  

Lunchpaus med utställningsbesök
Under lunchpausen hade deltagarna möjlighet att titta på två utställningar om Wahlbecks, dels på ryamattsutställningen och dels på fotoutställningen på Faktahyllan.

Nya fynd i Vreta kloster - spår av ett benediktinskt kloster och ett (o)möjligt baptisterium
Göran Tagesson: I Vreta kloster har RAÄ UV Öst undersökt det som kan vara resterna av Sveriges äldsta kloster, från 1100-talet, förmodligen tillhörande Benedikts regel. Vid parlatoriet upptäckte vi en dubbeltrapp med vattenledning; frågan är om det kan vara ett baptisterium. Det finns ingen parallell i Sverige, men i Tyskland och medelhavsområdet kan man hitta liknande. Dubbeltrappan behöver inte höra ihop med baptisterium; det kan vara den stenkilska ätten som hämtat hem idéer från Europa.

Kartor i Söderköpings kommunarkiv - hur vi kan visa och samtidigt rädda konstverken
Pernilla Mattsson och Björn Dahlström: Söderköpings kommun och KulturArkiv har i ett samverkansprojekt inventerat och registrerat kommunarkivets samtliga kartor och tillhörande akter. Tester pågår nu för att kunna digitalfotografera materialet och lägga ut det på nätet.

FMIS Fornsök - det digitala fornminnesregistret
Anders Persson: Riksantikvarieämbetet har lagt ut databasen Fornsök där man kan söka bland 1,5 miljoner lämningar från hela landet. Det finns till exempel uppgifter om gravplatser, runstenar, torp och avrättningsplatser. Tidsspannet är från äldsta tid till 1900-tal.

Östgötakartan
Annika Toll: Länsstyrelsen har producerat detta karttittskåp som innehåller GIS-data. Det finns också information från andra organisationer och myndigheter: Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Som bakgrundskartor utnyttjas Lantmäteriets GSD-produkter.

By- och gårdsarkiven i Östergötland - en inventering av ÖLFA
Roy Andersson: För ett år sedan inleddes en länsomfattande inventering av gårds- och byarkiv, som ska pågå i två år. ÖLFA har erhållit medel från Accessprojektet via Sveriges Hembygdsförbund. Vikbolandet är färdigt och nu håller vi på i Skärblacka och Kinda.

Avslutning
Efter boklotteriet tackade Dan och Gunnel de medverkande, Hagdahls och alla deltagare. Nästa kulturarvsdag blir i Kisa i november.


Text och bild: Elisabeth Strömberg

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram