Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


2001 - Norrköping

Kulturhistoriska projekt på Norrköpings stadsmuseum den 8 maj.

För tredje gången hade Kulturarv Östergötland ordnat en seminariedag för att visa vad som är på gång inom det kulturhistoriska området i vårt län, men också för att ge en möjlighet att knyta kontakter under trevliga former. De som hade anammat inbjudan var ett sjuttiotal personer vilka representerade länets kulturhistoriska institutioner, universitetet, hembygdsföreningarna, diverse projekt samt tjänstemän och politiker ute i kommunerna. Dagen började på Stadsmuseigården i det vårfagra vädret. 

Stadsmuseet presenterade sig: Ewa Bergdahl hälsade välkommen. Lasse Vävare förevisade textilmaskiner samt östgötsk dräll. Anders Karlin visade bland annat ett sälskelett och harpunspets av ben från cirka 4000 f.Kr.

Ewa Bergdahl och Dan Malmsten, Kulturarv Östergötland, inledde.
Ewa B tyckte samarbetet med Kulturarv Östergötland var mycket positivt. Dan M informerade om dagens program. Detta var tredje gången som en kulturhistorisk projektdag ordnades i Kulturarv Östergötlands regi; första gången på Länsmuseet, andra gången på Linköpings stadsbibliotek och nu alltså på Stadsmuseet i Norrköping.

Hans Nilsson, Kulturarv Östergötland, talade om aktuella begrepp: tillgängliggörande, långsiktighet, decentralisering, demokratisering, kulturturism, standardisering (vid inscanning av bilder) och identitetskapande.
Förut hade Kulturarv arbetat med en nivå i taget, nu arbetade man med flera nivåer samtidigt. Man hade fått bidrag från Framtidens kultur för att förankra idén Kulturarv Östergötland; för de pengarna hade man bl.a. förankrat sig i Kulturrådet och medverkat vid kulturhistoriska, nationella möten. I höst vill man medverka i skolkonferens.
Hans visade hemsidan, speciellt bilddatabasen Östgötabilder (ett samarbetsprojekt mellan Centrum för lokalhistoria och Kulturarv Östergötland med bilder från Norrköpings Stadsmuseum, Länsmuseet, Centrum för lokalhistoria och Åtvidabergsprojektet).

Peter Karlsson, kulturstrateg i Norrköpings kommun, talade om planer på presentation av Östergötlands historia.
Han menade att det är viktigt att berättelserna finns med när det gäller historia, så att inte historieintresset dödas av alltför mycket fakta.
Innehåll i den tänkta östgötahistorien: tidsperioder, karta med olika utseende för olika perioder, Östergötlands historia i sitt sammanhang, artiklar, länkar, kulturmiljöer, fördjupningar, kulturaktörer, databaser och skolpedagogiska tips.

Peter Berkesand, Centrum för lokalhistoria, talade om databaser på nätet.
Linköping, Åtvidaberg och Norrköping scannar in bilder i samarbete med ArkivData i Norrköping. Man använder databasprogrammet Access 97. Materialet flyttas över till en stor server på universitetet.
Aktuellt: I samarbete med Länsmuseet gör man en bilddatabas om Birgitta, Bilden av Birgitta. 
Framtida projekt: beskriva mer om alkohol och penningväsen för att ge en bakgrund till några av de inlagda databaserna.

Sven Malmberg, landsarkivarie på Landsarkivet, berättade vad som händer på arkivfronten.
I NAD=Nationell arkivdatabas kan man hitta olika arkiv.
Våren 2000 påbörjades leveransen av 1900-talets kyrkliga folkbokföringshandlingar. I samband med leveransen ska huvuddelen av handlingarna mikrofilmas. Filmningen sköts av SVAR (Svensk arkivinformation) och utförs huvudsakligen vid dess anläggning i Fränsta (i Medelpad). 
Ev. ska mikrofilmningen upphöra - istället blir det inscanning och utläggning på nätet.
Lantmäteriets kartor och förrättningsakter ska scannas in och läggas i databas i form av ett EU-projekt (ARK-IT). 

Börje Hjorth, länsarkivarie vid ÖLFA (vilket numera utläses Östergötlands Arkivförbund - tidigare Östergötlands Läns Föreningsarkiv) berättade.
Arkivens dag i november har man uppmärksammat sedan 1988. I år infaller Arkivens dag den 10 nov i hela Sverige; temat är Kärleken.
Då kommer också en guidebok, ”Arkiv i Östergötland”, att vara klar. Man ska kunna hämta den kostnadsfritt på bibliotek, arkiv och museer i Östergötland.

Kent Sigedal berättade om fotoprojekt i Vikingstad hembygdsförening.
Han berättade att hembygdsföreningen i Vikingstad samlat in bilder från bygden, med hjälp av info på årsmöte och i hembygdsbladet, annonsering och projektkvällar på hembygdsgården.
Utrustning: PC PIII 450 Mhz Hd 10 Gb, Scanner 600 dpi, Photo Draw (ingår i Office Premium), Access.
Man har använt en registreringsblankett med underlag från SOFIE. Man hade funnit att det var viktigt att dokumentera så mycket som möjligt när bilden togs emot. Hittills hade man tagit emot ett hundratal bilder.
Framtidsplaner: presentation via dator på hembygdsgården, på Internet, på CD.

Bertil Persson, ordförande i Risinge hembygdsförening (Finspång) berättade om olika projekt inom området upplevelseturism:
- ”Trollkäringeskogen i Finspång”. År 1617 avrättades nio kvinnor som beskylldes för trolldom. De flydde till skogs, sattes i fängelse och störtades till slut ner från ett berg. Arbetet sker i samarbete med MoDo skog (numera Holmen skog) och Kultur och fritid i Finspång.
- ”Hällestad Storgruva” i samarbete med Hällestad hembygdsförening, Holmen skog och Kultur och fritid i Finspång. Gruvstuga och kartor, bilder och mineralsamlingar visas.
- ”Från Börsjö till Volters grotta” – upplevelsetur 4 km per cykel.

Ola Gustafsson, Stadsbiblioteket i Norrköping,
talade om lokala samlingar i nya kläder:

- Bilddatabasen ”Gamle Swartzens minnen”
- Norrköping i litteraturen, bibliografi av Örjan Bergman med 3000 poster (gjordes ursprungligen 1983)
- Norrköpingsrummet kommer att visas via OPAC (Bibliotekets katalog på Internet).
- e-bok om Kolmården. Han påpekade att e-bok och e-text (ex. projekt Runeberg) inte är samma sak. OCR (Optical Character Recognition) har gjort pdf-dokument sökbara.
- Finspongssamlingen innehåller unikt material som även internationellt är intressant.
Han avslutade med att säga att han inte visste om hans redogörelse blir till inspiration eller varnagel! 

Lasse Kvarnström och Svante Beckman, Tema Q 
(Q=kulturarv och kulturproduktion), berättade om kulturarvsforskning på universitetsnivå.

Man samarbetar med Arbetslivsinstitutet (vad gäller Finspångsprojektet), historieenheten Centrum för lokalhistoria och Delegationen för det industriella kulturarvet.

Torsten Nilsson, Arbetets museum, berättade under rubriken "När röken lagt sig – Ettor och nollor i arbetslivsmuseernas tjänst".
Han förevisade en nyutgiven skrift: Handbok för arbetslivsmuseer.
Det är vik tigt att lyfta fram människorna i maskinparkerna.
Nätverk: ArbetSam = Arbetslivsmuseernas samarbetsråd
Se-sverige.nu = en databas som innehåller arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar i hela Sverige; ett samarbetsprojekt mellan Arbetets museum och Sveriges hembygdsförbund. Målet är att alla som finns med i databasen själva skall uppdatera sin egen information. Projektet har finansierats med egna medel samt med bidrag från Statens kulturråd. 
Industrihistoriskt forum och Hembygdsförbundet jobbar med stora sajter.

Christer Dominder, Stadsmuseet, och Magnus Bergwall, ArkivData, berättade om "Saker och ting på nätet – Ett samarbete mellan Stadsmuseet och ArkivData".
ArkivData utför Föremålsregistrering för Stadsmuseets räkning. Föremålen (30 000 st!) fotograferas, digitaliseras och läggs in i en databas som kommer att finnas på Stadsmuseet. 
Det förekommer magasinsvisningar ibland; det kommer även att bli visningar via Stadsmuseets datorer.
Mölndal har lagt ut delar av sin samling på nätet.
Deltagarna i ArkivData (ett arbetsmarknadsprojekt) är mycket intresserade och gör ett bra arbete. De fotograferar digitalt, bearbetar bilderna i Photoshop och registrerar i databasen SOFIE.

Gunnel Mörkfors, Östergötlands länsmuseum, arbetar med projektet att bygga upp en bilddatabas om den heliga Birgitta, Bilden av Birgitta, inför det stora Birgittajubileet 2003.
Medel har erhållits från Riksbankens jubileumsfond. Arbetet sker i samverkan med Stockholms universitets konstvetenskapliga institution, Linköpings universitets historiska institution och Birgitta-stiftelsen i Vadstena.
Man ska ev. byta från databasen SOFIE till någon annan databas. Syftet med projektet är att med ny teknik bygga upp en forskningsmiljö i avsikt att främja forskning och studier på alla nivåer.

Magnus Halldin, Länsbibliotek Östergötland, arbetar med projektet Det virtuella Birgittabiblioteket.
Ambitionen är att på Internet skapa ett elektroniskt bibliotek för den som vill söka information om den heliga Birgitta och om hennes samtid eller betydelse idag.
Projektet är kopplat till Vadstena Museum inför Birgitta-jubileet 2003 (700-årsdagen av den heliga Birgittas födelse). År 1973 (600-årsminnet av hennes död) utkom en bibliografi – nu kompletteras den från 1973 och framåt.
Det ska finnas möjligheter att söka efter Birgittamaterial i olika elektroniska kataloger och också kunna lokalisera och ta del av unika samlingar. 
Birgittabiblioteket ska även fungera som en introduktion till den heliga Birgitta genom bland annat nyskrivna texter som ger användaren en första inblick i ämnet. En populärvetenskaplig Birgittabibliografi ska utarbetas både för Internet och som pappersutgåva.

Avslutning:
Ewa B tackade för en intressant dag.
Dan M tyckte att dagen fyllt sitt dubbla syfte: att skapa en mötesplats och bereda vägen för nya idéer. Han tackade Stadsmuseet, med Ewa B och Anders K som värdar, restaurangpersonalen och alla närvarande.

Text och bild: Elisabeth Strömberg

Bertil Person
Bertil PersonBörje Hjort
Börje HjortChrister Dominder
Christer DominderDan Malmsten och Eva Bergdahl
Dan Malmsten och Eva BergdahlGunnel Mörkfors
Gunnel MörkforsHans Nilsson
Hans NilssonKent Sigdal
Kent SigdalMagnus Bergwall
Magnus BergwallMagnus Halldin
Magnus HalldinOla Gustafsson
Ola GustafssonPeter Berkesand
Peter BerkesandPeter Karlsson
Peter KarlssonSvante Beckman
Svante BeckmanSven Malmberg
Sven MalmbergTorsten Nilsson
Torsten NilssonOm Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram