Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


2008 - Linköping höst

Översikt

Ett nytt deltagarrekord sattes på höstens Kulturarvsdag den 13 november. Nästan 150 personer hade samlats för att ta del av det digra programmet. Som vanligt blandades institutioners presentationer med exempel på vad som görs av ideella krafter. Östergötlands länsmuseum stod som värd tillsammans med nätverket Kulturarv Östergötland.

Länsmuseichef Maria Jansén öppnade dagen med en kort presentation av länsmuseet och Kulturarv Östergötlands del i det arbetet. Från och med hösten 2008 står länsmuseet som ansvarig för verksamheten. Därefter visade Björn Dahlström och Dan Malmsten en ny funktion på Kulturarv Östergötlands hemsida. Den heter ”Kartsök” och är uppbyggd så att man kan använda en karta som ingång när man vill leta efter kulturarvsmaterial ur några av de databaser som finns. I och med denna funktion ligger vi väl framme även i en nationell jämförelse.

Anders Lundberg, arkeolog på länsmuseet, svarade sedan för en informativ föreläsning om vad som händer när en kyrka brunnit ned. Den dramatiska branden i Älvestad för en tid sedan togs som exempel. Östergötlands arkivförbund (ÖLFA) berättade därefter om den sockenkisteinventering som nyligen avslutats. Roy Andersson visade på de fynd som gjorts, bland annat i Rappestad. Han berättade också att projektet resulterat i en skrift som nu går att köpa via arkivförbundet.

Därefter äntrade Jan Hermelin scenen. Jan är ordförande i Andrew Petersonsällskapet, en förening som har funnits sedan 2002. Föreningen dokumenterar och tillgängliggör information om Andrew Peterson, som var den person som till stora delar stått modell för Wilhelm Mobergs Karl-Oskar. Avskrivning av dagböcker, resor till Amerika och musikal är några av de saker som Jan nämnde i sin presentation.

Under lunchen passade många på att ta del av museets utställningar, men också av den information som alltfler deltagare delar med sig av under dessa Kulturarvsdagar. I foajén var det en livlig verksamhet kring de informationsbord som ställts fram. Här fanns också tid att mingla runt och skapa nya kontakter.

Tittar på bord

Eftermiddagspasset inleddes med en virvlande presentation av det stora samverkansprojektet ”Linköping genom tiderna“. Hela projektet syftar till att på ett nytt och mer lockande sätt lyfta fram och presentera Linköpings historia. Delprojekten riktar in sig på bland annat digitala stadsvandringar, historisk film, handskrifter och kartor och en digital historiebok.

Fokus förflyttades sedan till Finspångsskogarna. Om skogens och bergsbrukets historia i Hällestadtrakten kunde Jan-Eric Karlström berätta massor. Tillsammans med Kulturarv Östergötland har han lagt ut en mycket innehållsrik hemsida som i text och bild på ett trevligt sätt berättar just denna historia. Efter Jan-Eric tog Anders Persson, ÖLM och Margaretha Engman, Östergötlands hembygdsförbund över. De redogjorde båda för det enkätresultat som tagits fram om hur torpinventering bedrivs bland hembygdsförbundets medlemmar. Torpen och inventeringarna av dessa visar sig vara en mycket stor aktivitet i rörelsen. Genom enkäten finns en grund för vidare samarbeten.

Lars Eliasson och Håkan Neckman kunde sedan föra oss in i medeltidens Askeby kloster. Med hjälp av en imponerande virtualisering fick vi en inblick i hur klostret och dess omgivningar kunde ha sett ut på medeltiden. Föreningen Askeby kloster fungerar sedan 2006 som en arbetsgrupp inom Askeby hembygdsförening. Sist ut av dagens föreläsare var Rolf Holm, Länsbiblioteket. Med hjälp av Anneli Friberg från Mjölby bibliotek berättade han om arbetet inom ”Lokalhistoria på bibliotek”, ett utvecklingsarbete med de lokalhistoriska miljöerna på länets bibliotek i centrum. Senaste tillskottet i detta arbete har varit en lokalhistorisk föreläsningsserie i Mjölby kallad ”Mjölby i backspegeln”.

Dagen avslutades med sedvanligt boklotteri och att Inger Lindström och Dan Malmsten tackade för en innehållsrik och mycket lyckad dag.  

Eftertext bild 1Eftertext bild 2

Eftertext bild 3Eftertext bild 4Eftertext bild 5           

Text: Dan Malmsten
Bild: Elisabeth Strömberg

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram