Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


2004 - Linköping vår

Tre deltagare

Projektdagen 21 april 2004 inleddes med kaffe och smörgås utanför Wallenbergssalen på länsmuseet. Många passade på att ta för sig av informationsmaterial som låg på bordet i foajén.

Elisabet Johnsson, Östergötlands länsmuseum, hälsade välkommen och berättade om museets aktuella utställningar.

Dan Malmsten, Kulturarv Östergötland, berättade att detta är den åttonde projektdagen som Kulturarv Östergötland arrangerat. Syftet är både att visa vad som är på gång och låta deltagarna knyta nya kontakter med andra lokalhistoriskt intresserade.

Kulturarv Östergötland 
Hans Nilsson, historiker på Linköpings universitet och samordnare av Kulturarv Östergötland, berättade om dagsläget för webbplatsen www.kulturarvostergotland.se. Numera är det Elisabeth Strömberg som är ansvarig för att lägga ut materialet på webbplatsen. Det finns planer på att samordna webbplatsen med regionens turism- och kulturwebbplatser (www.ostergotland.info och www.kulturnat.se), eftersom vi har vissa kategorier i databasen gemensamt. Just nu är somliga databaser svåra att nå eftersom de måste flyttas från universitetet, men nya lösningar är på gång.
Ett nytt intressant projekt är Mångfald i bild Motala. Denna sida är en prototyp av hur man skulle kunna göra filmsidor på nätet även på andra håll i länet. Man kan vidareutveckla tillgängligheten genom att lägga filmerna på DVD, för visning på Faktahyllan t.ex. samt göra kopior som kan lånas hem. 
Hans berättade att det kommer att genomföras en kurs i lokalhistoria (10 p på kvartsfart) på universitetet läsåret 2004-2005. Anmälningstiden har egentligen gått ut, men efteranmälan är fortfarande möjlig. 
Hans har gjort en utredning för Östsams politiker; det är ett underlag för hur man ska arbeta med kulturarvsfrågor på längre sikt.

Historieportalen 
Barbro Johansson och Tomas Håkansson samarbetar när det gäller Historieportalen och Ett historiskt laboratorium, som riktar sig till skolorna. Man når båda webbplatserna från länsmuseets hemsida och Kulturarv Östergötland. Tomas karakteriserade Historieportalen som en lightversion av Kulturarv Östergötland. "Arkiv i Linköping" kommer snart att kompletteras med "Arkiv i Norrköping". För Historieportalen är det viktigt att inte bara vara sändare. Man vill också vara mottagare. Här kan klasser och fritidsforskare visa upp vad man gjort. Syftet med webbplatsen Ett historiskt laboratorium är att öka intresset för den egna historien och inspirera till att arbeta med den. Den består av ett urval olika kulturmiljöer, som är intressanta för oss östgötar, men också för landet i övrigt.  

Vånga hembygdsförening 
Gunnar Asserhed, ordförande i Vånga hembygdsförening, berättade att Vånga var en bergslagsbygd som var beroende av järnhanteringen under 500 års tid. Vånga hembygdsförening bildades 1933; medlemsavgiften var 1 kr då, och är 70 kr idag. Det är den största föreningen i socknen med 400 medlemmar. Man samverkar med kyrkorna och idrottsföreningen. Man ordnar många aktiviteter; höjdpunkten är Vångadagen på hembygdsgården sista söndagen i augusti. Tack vare bidrag från Boverket kan arkivet byggas till.

Lantmäteriverkets kartor 
Monica Andersson och Eric Englund 
Eric Englund berättade att Östergötland är först när det gäller digitalisering av Lantmäteriets kartor. Både kartor och handlingar är skannade. Lantmäteriets digitala arkiv når man på www.lantmateriet.se. Man får större åtkomst genom att välja att vara avtalskund.
Häradsekonomiska kartan (producerades 1859-1934 i skala 1:20 000 eller 1:50 000) och generalstabskartan finns på DVD.

Faktahyllan och den nya registreringscentralen 
Leif Wallentinsson:
Länsmuseets faktarum kallas för Faktahylan. Målet är att ha minst ett faktarum i varje kommun. I Linköping tillkommer det regionala perspektivet eftersom faktarummet befinner sig på länsmuseet. Det är ett mycket tidskrävande arbete att registrera; man hoppas inom kort kunna anställa fem personer. Senare hoppas man knyta hembygdsforskare till sig när det gäller musik och intervjuer. 
Forskare och allmänt historieintresserade får ett forum på Faktahyllan, där länets historia har samlats, digitaliserats och tillgängliggjorts – bland annat genom Kulturarv Östergötland. Där finns datorer, som det är fritt att använda, både för drop-in och för bokning.

Utdelning av Östergötlands Arkivförbunds kulturarvspris
Detta kulturarvspris för frivilliginsatser har delats ut sedan 1991. Börje Hjorth, ansvarig tjänsteman inom ÖLFA och länsarkivarie, samt Hans Nilsson, ordförande i ÖLFA, talade. Pristagaren Svante Kolsgård, som kombinerar jobb och fritid när det gäller Brukskultur Åtvidaberg, fick motta blomsterbukett och vas med ingravering. Svante  tackade och hälsade alla välkomna till Åtvidaberg och dess 65 olika arkiv och samlingar.

Efter lunchen passade många på att titta närmare på Faktahyllan och utställningarna på länsmuseet

De nya konstkonsulenterna för länet, Lena Wiklund och Armin Scholler, presenterades.

Stiftsbibliotekets Internetresurser 
Mathias von Wachenfeldt och Eva Nilsson Sjöqvist:
Östgötasamlingen: Här hittar man det mesta, t.ex. sockenböcker, församlingsblad och telefonkataloger.
Det gamla Stiftsbibliotekets bibliotekssamling med över 200 000 volymer, som byggts upp under århundradena, klarade sig från branden år 1996. Katalogen, däremot, brann upp. Här finns 1600-talstryck, handskriftssamling samt medeltida dokument från biskop Brask och framåt. Nästan hela den moderna östgötasamlingen förstördes i branden. Man har nu återuppbyggt samlingen och gjort en elektronisk katalog för hela stiftsbiblioteket. I Riksarkivet brevskrivarregister kan man söka efter Stiftsbibliotekets brev. 

Emigrationsbrev på nätet 
Lennart Watz och Ing-Marie Wallin:
Brevskrivarregistret från Kinda innehåller omkring 2200 brev. Huvuddelen av breven är skrivna i Amerika och skickade till släktingar och vänner i Kisatrakten i södra Östergötland. Brevens datering sträcker sig från 1845-1999. Kisa med omnejd hade en tidig och mycket omfattande utvandring till i första hand USA. De flesta breven kommer från det arbete som förre bibliotekarien i Kisa, Curt von Wachenfeldt, utförde när han samlade in emigrantbrev i slutet av 1960-talet. Dessa brev har digitaliserats i ett samarbete mellan Kinda kommun och Kulturarv Östergötland. Varje brev är registrerat enligt den modell som finns för SVARs brevskrivarregister och dessutom kompletterat med en avskannad bild på varje brevsida. Brev yngre än 70 år går inte att nå via internet. Deltagarna inbjöds att komma på Emigrantdagen i Kinda den 12 maj.

S:t Ragnhilds Gille, hembygdsföreningen i Söderköping 
Svante Lihoff, ålderman i S:t Ragnhilds Gille, presenterade länets största hembygdsförening med drygt 1000 medlemmar. Den bildades 1918. Denna hembygdsförening har tre samlingar som håller på att bearbetas. Projektet med digitalisering av fotograf Emil Ströms foton började 2003. Fotografen lämnade 10 000 glasplåtar efter sig, tagna 1914-1950. Hälften har hittills skannats in. Den andra samlingen som ska fotograferas är hembygdsföreningens föremål, som utgör gåvor från Söderköpingsbor: porslin, tennföremål, jordbruksredskap och arkeologiska fynd. En tredje samling som man låtit fotografera är ägg från olika fåglar, från gamla läroverket, från 1800-talet och framåt.

Eriksgatan på nätet 
Monica Lantz och Barbro Mellquist:
ÖBF är en av organisationerna som ligger bakom projektet Eriksgatan som började i Skådeplats Östergötland. Projektet består av följande delar:
· Bok ”Eriksgatan – kungsvägen till historien” (kan köpas på länsmuseet bl.a.)
· Utställning (Söderköping, Skänninge och Vadstena med ljudinstallation av David Swärd)
· Skyltar
· Hemsida som förhoppningsvis blir färdig 10 maj. Den ger besökaren möjlighet att följa Eriksgatan via datorn. Hemsidan fungerar både separat, som en historisk resa på nätet, och som verktyg och guide för dem som avser att besöka platserna/vägen i verkligheten. Beskrivningar och kartor kan skrivas ut för planering av olika etapper. Folder med info om intressanta historiska besöksmål i anslutning till Eriksgatan med praktisk info finns från och med maj och kan beställas kostnadsfritt genom Östsvenska Turistrådet.

Norrköpings stadsbiblioteks kulturarvsresurser 
Ahmet Kurt, webmaster, berättade att Norrköpings stadsbibliotek har ett bra samarbete med Kulturarv Östergötland och Kulturnät Östergötland.
Norrköpings stadsbibliotek är det mest besökta biblioteket i Sverige: fysiskt med 5000 personer/dag, och virtuellt, med 1000 besökare/dag. Ahmet visade en film om biblioteket som man kan ladda ner. Stadsbiblioteket invigdes 1973; sedan 1983 är Conny Äng chef. Kulturarv Ö har en egen sida på stadsbibliotekets hemsida. På stadsbiblioteket finns sex datorer med olika släktforskningsprogram. I Norrköpingsrummet och på webbplatsen finns det mycket material att söka i, t.ex. intervjuer med östgötar, Finspångssamlingen, boksöksystem via LIBRIS, egenproducerade e-böcker, Norrköpings kommun i litteraturen, Örjan Bergmans länklista, 
bilddatabas.

Då blir Nu - Blir Lärande, Linköpings universitet
Bo Hinnersson visade DVD-film från en "upplevelsedag 1917" på en gymnasieskola i Västra Tryserum. Han berättade om projektet Då blir Nu - Blir Lärande som vill möjliggöra för arbetslag i förskola och skola att arbeta med utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande i den skolnära kultur- och naturmiljön, tematiskt och ämnesövergripande arbetssätt samt kulturmiljöpedagogik. Projektet som stöds av Skolverket är ett samarbete mellan Estetiska Institutionen (Linköpings universitet), Pedagogiskt centrum (Linköpings kommun), Östergötlands länsmuseum samt Östergötlands hembygdsförbund. Projektet är inne i slutfasen nu: 60 lärare i länet har gått denna kurs (5 p) i kulturmiljöpedagogik. Man har även inspirationsdagar ute i länet, t.ex. järnåldersdag, stenåldersdag för lärare och hembygdsfolk.

Tindraprojektet 
Anders Hill:
Tinnerö är ett område på 1300 ha som innehåller natur- och kulturhistoria av riksintresse. En del kommer att bli naturreservat. Våren 2003 beviljades anslag från Westman-Wernerska fonden till detta pedagogiska projekt. Det är ett samarbetsprojekt mellan universitet (ISK: institutionen för språk och kultur) och Garnisonsmuseet. Målet är att tydliggöra den historiska dimensionen av landskapet. I september 2003 blir det ett startseminarium. Resultatet kommer att visas på en CD-ROM med modern bildteknik. I slutet av maj blir det interngranskning, i september allmän info och i slutet av 2006 avslutas projektet. Linköpings kommun ordnar Tinnerödagen den 15 maj. Hemsida kommer ganska snart.

Bruksriket 
Rolf Hansson, Åtvidabergs kommun:
Man har blickat över läns- och landskapsgränsen och sett om man kan göra något av bruksrikesmiljön. Ett 50-tal personer samlades från olika kommuner, regionförbunden, historiker m.fl. och fattade beslut att göra en studie. Man ska skapa en gemensam identitet av objekten och ordna gemensam marknadsföring. Huvudspår är förankring mot skolvärlden och utveckling av den pedagogiska dimensionen. 
Deltagare: Västervik, Vimmerby, Valdemarsvik, Östsam, regionförbundet i Kalmar län.
Man har samarbete med Kalmar läns museum eftersom Alla tiders historia (ATH) satsar på att göra historiska objekt värda besök.
I oktober 2004 levereras mellanrapport och i december kommer slutrapporten.

Efter det uppskattade boklotteriet, som Gunnel Mörkfors administrerade, avrundade Dan M dagen med att tacka alla deltagare som tagit sig tid för att lyssna på dessa lokalhistoriska nyheter. Dan tackade också de medverkande samt dem som hjälpt till med praktiska göromål under dagen.

Margaretha Engman gjorde sig till tolk för de församlade och tackade Dan och Kulturarv Östergötland för en intressant dag.  

Text och bild: Elisabeth Strömberg 

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram