Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


2014 - Norrköping vår

Rosbukett

Kulturarv Östergötlands 29:e Kulturarvsdag ägde rum den 8 maj 2014 på CNEMA i Norrköping. Vi var ungefär 65 personer som träffades för att ta del av varandras projekt, tankar och idéer. Bland organisationerna som deltog fanns Norrköpings stadsmuseum, Riksantikvarieämbetet, Östergötlands hembygdsförbund och Östsam.

Marie Ohlsén från Östergötlands museum hälsade alla välkomna och lämnade sedan över ordet till Johan Karlsson från CNEMA. Han berättade om verksamheten i de fantastiska lokalerna. Dagens första talare var Christian Tidebrink, från CNEMA och Bonnie Festin, från Norrköpings stadsmuseum. De berättade om Projektet Framtidsstaden, som är ett ungdomsprojekt där tanken varit att kombinera stadens historia, arkitektur, stadsplanering med egna projektidéer. Projektet var ett samarbete mellan olika aktörer såsom arkitekter, Kulturskolan, Visualiseringscenter C, Norrköpings stadsmuseum med flera. Projektet presenterades i en avancerad digital miljö.

Därefter berättade Caroline Morgansdotter Blomsten, från Östergötlands museum och Hedda Jansson, från Ellen Keys Stiftelse Strand/Ellen Keyinstitutet, om temaåret Skönhet för alla. Runt om i länet sker under 2014 en mängd olika aktivitetet under denna paroll såsom föredrag, cafékvällar, utställningar, kulturafton.

Marie Ohlsén, från Östergötlands museum och Janne Boman, Kulturarv Östergötland, presenterade länsmuseets nya avdelning Besöksmål och kulturarv. Avdelningen kommer att bland annat att arbeta med besöksmålsutveckling av Löfstad slott, länsmuseets museigårdar och fördjupa samarbetet med andra aktörer inom kulturturism. Avdelningen kommer även att arbeta med kulturarvsfrågor mot skolan, mot nya målgrupper och fortsatt arbeta aktivt med att tillgängliggöra kulturarv på nätet. Janne berättade om Kulturarv Östergötlands pågående och framtida projekt såsom Broar till Historien, digitala lösningar, samarbetsvinster mellan oss aktörer inom ABM m.m. Han betonade vikten av att vi alla hjälps åt att fylla Kulturarv Östergötlands hemsida med matnyttiga och intressanta inlägg.

Per Stålebro, praktikant på Kulturarv Östergötland, pratade om första världskrigets påverkan på Sverige, Östergötland och Linköping. Han har under sina tio veckors praktik arbetat fram en vandring i brödupprorets fotspår. Upproret startade under 1918 som en reaktion på hungersnöd. Han har gått igenom dagstidningar, arkiv och bilder för att kunna slå an stämningen och skapa en vandring till olika platser inom Linköpings stad där upprorstämning rådde och debatter fördes. Arbetet kan komma att leda till konceptutveckling av mallar för olika ”vandringsteman”.

Därefter presenterade Göran Gruber, från Riksantikvarieämbetet, resultat från de arkeologiska undersökningar som genomförts i Motala till följd av utbyggnad av järnvägen, broar och vägar. Han menade att Motalas förhistoria radikalt skrivits om de senaste tio åren. Lämningar och föremål från samtliga tidsperioder har hittats som  bland annat berättar om vardagsliv, offer, odling, och stadsplanering.

Sofia Hammarqvist och Jens Holmbom, från Norrköpings stadsmuseum, berättade om lokalhistorisk film i Norrköping. Stadsmuseet äger cirka 400 000 bilder och 150 filmer. Filmsamlingen spänner mellan 1920- och 1980-talen. Många av filmerna är framtagna i marknadsföringssyfte av Norrköpings kommun. De är en viktig dokumentation över kommunens stadsplanering. En databas finns över filmerna och de brukar visas utanför museet och på Filmhyllan. De poängterade att digitalisering av filmer är mycket viktig.

Denny Lawrot, ordförande i Östergötlands Hembygdsförbund, berättade om vad som är på gång och särskilt om kommande hembygdsdagar och möten i Östergötland.

Peter Kristensson, från Nättidningen Svensk Historia, berättade om gatunamnen i Norrköping. Få är kända sedan medeltiden. Norrköping var tredje staden i landet med att sätta gatunamnsskyltar på husen, från år 1769. Varje tid har satt sin prägel på gatunamnen, ibland har personnamn varit populärt, ibland lokal prägel såsom gårdsnamn. En bok om Norrköpings gatunamn utkommer i slutet av 2014.

Malin Forsling Parborg och Rolf Holm, från Länsbibliotek Östergötland, berättade om nyheter från de lokalhistoriska rummen. En förstudie har gjorts för att undersöka hur man kan lyfta fram och förnya de lokalhistoriska rummen och de samlingar som finns. Fokus ligger på ett barn- och ungdomsperspektiv som syftar till att locka dem att upptäcka sin lokalhistoria. De behöver känna delaktighet och igenkänning samt få en visualisering. Det finns förslag att arbeta med appar, webbsida, sagostig, Broar till historien, kultur för nyanlända, digitala miniutställningar med mera.

Östergötlands arkivförbund delade i år ut sitt pris för kulturarvsinsatser till Karin Lagander. Karin har ett brinnande kulturarvsintresse och har under senare tid bland annat arbetat med att dokumentera tapetlager från Fristads Gästgivaregård. Under hennes föredrag visades bilder från renoveringsarbetet. De illustrerade hur arbetet gått till och var de står idag. För dem som vill fördjupa sig finns flera rapporter att läsa på Tåby hembygdsförenings hemsida.

Rickard Lindqvist, från Flygvapenmuseum, berättade om att de nu använder sig av databassystemet Primus för sina samlingar. De har också anslutit sig till Digitalt museum som är det publika gränssnittet. Där kan de publicera sina samlingar för allmänheten genom Internet. Fördelarna är många. Bland annat med tillgänglighet och möjligheten att visa objekt som annars inte är synliga i utställningar, men även att det går att samla in och följa upp användarkommentarer från utomstående.

Före lunchen hann vi också med öppet forum. Det är en möjlighet för deltagarna att berätta om sina projekt och informera andra om vad som är på gång. Flera aktiviteter och utställningar lyftes fram. Bland annat berättade representanter från Landsarkivet i Vadstena om sin nya utställning ”Livet i skuggan av ett världskrig”. Personal från Norrköpings stadsmuseum talade om sin nya omarbetade basutställning. Vidare hörde vi Ola Lönnqvist tala om Skällviks Borgs Vänner och Helena Törnqvist som berättade om insatser runt Motala Rundradiomuseum.

Vid dragningen i årets boklotteri fick nio deltagare vinster i form av kulturarvslitteratur. Marie Ohlsén tackade alla för deras medverkan och uppmanade alla att stanna kvar för att se filmen Rik av minnen. Filmens regissör, Gunilla Nadler, skildrade i filmen sin egen släkthistoria genom att intervjua sin mamma och sina släktingar, leta bilder och brev. Filmen avslutades med att frågor kunde ställas till Gunilla och hennes mamma.

Text och bild: Kulturarv Östergötland

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram