Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


2008 - Mjölby vår

Talare

Torsdagen den 17 april hölls vårens Kulturarvsdag i Mjölby. 100 personer deltog denna gång. Intresset har varit så stort att tyvärr inte alla intresserade kunde tas emot.  Programmet innehöll en del från Mjölbys kulturarvsarbete naturligtvis, men också föredrag och förevisningar om allt från en hembygdsbok på nätet i Ödeshög till ett tänkt östgötskt musikarkiv. Under dagen delades också ÖLFA:s kulturarvspris ut till Ing-Marie Wallin, Kisa.

Mjölby kommun arrangerade dagens program tillsammans med nätverket Kulturarv Östergötland. Det var första gången som Mjölby kommun stod som värdar för en kulturarvsdag. Kommunchef Henry Jansson inledde dagen med ett inledande tal om Mjölbys arbete med att stärka den egna identiteten och Mjölby som varumärke, ett arbete där det egna kulturarvet är en viktig del.

Efter ett trevligt uppträdande av Mjölby guideförening tog Hans Nilsson över och delade med sig av det senaste i arbetet med Kulturarv Östergötland. Resor till länets kommuner har påbörjats för att på plats tala om lokalt och regionalt kulturarvsarbete. En översyn av den gamla hemsidan har påbörjats. Ambitionen är att starta arbetet med en ny hemsida under året. Diskussioner om kartsök/samsök sker med andra regioner och även nationella parter.

Björn Dahlström från KulturArkiv i Söderköping visade sedan runt på Östra Ryds hembygdsförenings hemsida. KulturArkiv har i samverkan med hembygdsföreningen lagt ut en omfattande hemsida där det även går att söka och få se föreningens många föremål, något som är tämligen unikt inom hembygdsrörelsen. Efter Björn framträdde Birgitta Hellman Magnusson från länsbiblioteket och berättade om den så kallade Biblioteksportalen. Portalen vänder sig till en bred grupp besökare som intresserar sig för vad de östgötska biblioteken har att erbjuda. En av ingångarna i den omfattande hemsidan är lokalhistoria.

Förmiddagspasset avslutades sedan med utdelningen av ÖLFA:s Kulturarvspris. Denna gång gick det välförtjänt till Ing-Marie Wallin, Kinda kommun, som fick motta priset ur Börje Hjorts och Margaretha Engmans händer.

Efter en stärkande lunch i Kvarnparken inleddes eftermiddagen av Rikard Hedvall och Karin Lindeblad, UV Öst. De delade med sig av sina erfarenheter av de arkeologiska utgrävningarna i Skänninge 2002-2005. Flera platser i Skänninge kunde under åren genomsökas. Rikard och Karin visade vad man funnit av vägar, metallhantering och fynd med mera.

När Karin och Rikard var klara var det Brukskultur Åtvidabergs tur. De berättade om den breda verksamhet Brukskultur bedriver idag. Navet i verksamheten är det Bruks- och Facitmuseum som invigdes i början av 2000-talet. Innan eftermiddagskaffet hann även Anders Persson och Margaretha Engman informera om den torpenkät som gått ut till länets hembygdsföreningar. Flera andra regioner har hört av sig och vill göra liknande undersökningar.

Det sista passet öppnades av Magnus Lundberg och Karin Hermansson från Ödeshög. De visade publiken den digitala hembygdsbok som nu arbetas fram i kommunen. Via sockenkartor ska besökarna kunna hitta fram till historiska berättelser, bilder, register och dokument från kommunen. Katarina Hammarström och Arne Blomberg tog därefter över scenen. På ett livfullt sätt förklarade de varför vi behöver ett östgötskt musikarkiv. Flera andra regioner har ett sådant och det skulle betyda mycket även här för bevarandet och tillgängliggörandet av det musikaliska kulturarvet.

I dagens sista föreläsning berättade Annika Ekström Stockman om var kulturarvsarbetet i Mjölby står idag. En bred grupp har satts samman i kommunen för att arbeta fram ett förslag till en lokal kulturarvsplan. En lista på värdefulla miljöer och material diskuteras nu fram. Kulturarvsdagen avslutades sedan med det sedvanliga boklotteriet innan Annika Ekström Stockman och Dan Malmsten sammanfattade en lyckad dag.

Bild 1Bild 2Bild 3Bild 4Bild 5Bild 6

Bild 7Bild 8


 


 


 


 

 


 

 

 

 

Text: Dan Malmsten
Bild: Elisabeth Strömberg

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram