Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


2012 - Linköping höst

Matbok

Kulturarv Östergötlands 26:e kulturarvsdag hölls i år den 29 november. Denna gång i samarbete med Bildningsförbundet Östergötland. Under dagen samlades omkring 120 personer på östergötlands museum för att byta tankar inom kulturarvsområdet. Föreläsare berättade om idéer och angreppssätt inom sina verksamheter. Representerade organisationer var bland andra Expo, Nätkreativ och Malexanders HBF.

Tova Sylvan från Kulturarv Östergötland och Anneli Dahlqvist från Bildningsförbundet Östergötland hälsade alla välkomna. Ordet lämnades sedan till Marie Ohlsén, tf museichef på länsmuseet, som gav några reflektioner inför dagen. Hon uttryckte bland annat att "vi måste vara många som jobbar med kulturarv" och menade att vikten av samarbeten i olika sammanhang är stor.

Efter introduktionen tog Anna Lindqvist från Östergötlands museum över. Här lyftes aktuella händelser, till exempel att Olof Hermelin kommer att tillträda som ny museichef efter årsskiftet. Sedan informerades om den planerade flytten av museets cirka 200 000 föremål till nya magasin. Hon berättade om konserveringsavdelningens stora arbete med att inventera vårt kyrkliga kulturarv och om årets årsbok. Den heter "Troll, bröllop och jul" och handlar om Östgötska seder och traditioner. Hon gav exempel på museets olika verksamheter så som Graffiti som konst, Nördkafé och det pedagogiska projektet Hej hus. Sedan var det dags för Denise Laxén Di Zazzo att berätta om sitt projekt Nätkreativ. Det är ett projekt där ungdomar får arbeta med sociala medier för att ge kunskap om nätetikett och nätvett. Varje deltagande skolklass har en blogg. I den postar eleverna inlägg som är inspirerade av vårt kulturarv, framförallt egna tolkningar av konst. Målet är att ge ett medvetet förhållningssätt till webben. Att låta eleverna interagera med vårt kulturarv och att ge ökad kreativitet på nätet. Eleverna får i sitt bloggande prova på att var klassens ansikte utåt på webben. Denise fortsatte med att visa bildexempel på några av elevernas tolkningar. Elevernas arbeten kommer senare att visas på Östergötlands museum och på Norrköpings konstmuseum. 

Sista föreläsare innan lunch var Alexander Bengtsson från Expo. Han berättade om hur Sverigedemokraterna och andra främlingsfientliga grupper utnyttjar kulturarvet som propaganda i sin retorik. Han beskrev hur dessa grupper vill att etnicitet ska vara viktigare för identitet i kontrast till gemensamma intressen och ekonomisk/kulturellt kapital. Han gav också exempel på hur gemensamma intressen och mål i verkligheten är en starkare orsak till sammanhållning än etnicitet. Föreläsningen berörde och väckte många tankar och känsloreaktioner hos deltagarna. Flera lyssnare gav sitt stöd och berättade om egna upplevelser och erfarenheter kopplade till ämnet. Alexanders föreläsning gav upphov till stor reflektion och många talade om den under resten av dagen.

Efter lunch tog Mattias Schönbeck från Länsstyrelsen plats på scen. Han berättade om nya sätt att marknadsföra och informera om Östergötlands kulturhistoriska platser, såsom Öna kulturreservat och Svaneholms borgruin. Han gav exempel på att de till samma kostnad som för en liten informationsskylt har möjlighet att producera en film om besöksmålet. Filmen kan sedan med enkla medel översättas till flera språk och via Internet nå ut och bli tillgänglig över hela världen. Detta ska sättas i relation till en skylt som endast är tillgänglig på platsen där den står. Han berättade att en av de informationsfilmer de skapat redan visats i en arabisk tv-kanal. Som avslutning visades filmen om Öna kulturreservat, på svenska, arabiska och engelska.

Nästa föreläsare var Endel Tiitso, hemsidesansvarig för Malexanders hembygdsförening. Endel började med att berätta kortfattat om sin bakgrund och sitt engagemang i föreningen som inflyttad stockholmare. Han redogjorde även för föreningens samarbete med museet i projektet "Torpen på nätet", som i studiecirkelform bedrivs med ett antal föreningar i Östergötland. Under året har föreningen inventerat 28 torplokaler med lämningar runt om i socknen. Vi fick även en beskrivning om hembygdsföreningens olika byggnader och dess samlingar. Slutligen önskade han alla välkomna till ett besök vid Sommens strand och den vackert belägna hembygdsgården.

Inom projektet Linköping genom tiderna har stadsbiblioteket och stadsarkivet i Linköping satsat på att digitalisera delar av sina samlingar. Mathias von Wachenfeldt berättade och visade många fina exempel på hur man genom att göra digitala kopior gör stadens historia synlig på webben och kan tillgängliggöra material som är ömtåligt och svårt att visa upp. Samlingarna består i adresskalendrar från 1800-talets slut, böcker med anknytning till Linköping, några årgångar tidningar samt ett rikt material av kartor och byggnadsritningar. Att digitalisera samlingarna var ett nytt arbetssätt för stadsbiblioteket och stadsarkivet att tillgängliggöra samlingarna. Nu funderar de på hur projektet ska fortsätta.

När eftermiddagskaffet var avklarat berättade Inger Lindström och Ann-Charlott Feldt om det kommande jubileumsåret (2013) för biskop Brask. Planeringen pågår för fullt och är ett samarbete mellan stiftet och ett flertal museer och ideella föreningar. Anledningen till jubileet är att det är 500 år sedan Linköpings stifts siste katolske biskop tillträdde sitt ämbete. Bland de aktiviteter vi kan förvänta oss finns exempelvis föreläsningar, utflykter, utställningar och middagar. Ann-Charlott berättade vidare om arbetet med den bok som kommer att ges ut av Stiftshistoriska sällskapet i Linköpings stift. Hon visade också exempel på bilder och berättade om några av de områden boken att ta upp.

Sedan var det Kulturarv Östergötlands tur att prata om deras arbete med hemsidan. Janne Boman och Elisabeth Strömberg började med att tacka alla som varit med i utvärderingarna. Sedan berättade de om generella förväntningar på en webbportal för kulturarv; Att kunna uppdatera sig om kulturarvsrelaterade nyheter och händelser i länet; Att kunna hitta samarbetsmöjligheter och kontakter till samarbetspartners och att kunna hitta fakta och föremål. De berättade också om förändringar som gjorts på hemsidan och hur man vill utveckla/förbättra i framtiden. Dessa förändringar gäller bland annat informationsdjup och textmängd samt att göra information lättare att hitta. De berättade också om en ambition att bli mer aktiv inom sociala medier.

Som avslutning på kulturarvsdagen presenterade Barbro Mellqvist Medeltidscentrum i Söderköping. Det är ett sammanhållande varumärke för ett flertal aktiviteter och satsningar för staden. Uppdraget gäller både upplevelser, forskning, näringsliv och att engagera medborgare. Ett exempel på verksamhet är projektet Det låter i Söderköpings medeltid där man vill synliggöra det som är unikt och speciellt. Tanken är att ge ett mervärde till dem som rör sig i staden genom upplevelser i det offentliga rummet. Johanna Grander berättade att Tekniska förvaltningen i Söderköping stöder projektet. Idén förverkligades i samarbete med Linköpings universitet där elever från KSM spelat in och komponerat flera ljudgestaltningar. Lars Johnsson från KSM berättade mer om hur de tänkt och spelade upp flera exempel på de ljudmiljöer som skapats.

Text: Kulturarv Östergötland
Foto: Elisabeth Strömberg och Anders Persson

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram