Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


2005 - Linköping vår

Ett 80-tal personer från olika sammanhang, men med ett gemensamt intresse för det östgötska kulturarvet hade samlats på stadsbiblioteket i Linköping den 26 april.

 

VÄLKOMMEN
Kerstin Olsson, länsbibliotekarie, hälsade välkommen till kulturarvsdagen på Stadsbiblioteket i Linköping med Länsbibliotek Östergötland och Kulturarv Östergötland som arrangörer. Kerstin talade om vikten av lokalhistoriska rum, både rent fysiskt på biblioteken och virtuellt via Nils Holgersson-projektet, som nyss startat. En annan viktig del är samarbetet som vi hoppas på med Östergötlands länsmuseum.

Jessica Carlström- Svensson, Länsbibliotek Östergötland, berättade att hon var vikarie för Birgitta Hellman Magnusson under hennes friår. 

Dan Malmsten, Kulturarv Östergötland, berättade att detta var den tionde gången som Kulturarv Östergötland ordnade kulturarvsdag.
Han berättade att förutom östgötar hade det glädjande nog kommit två "utläningar", Olof Nimhed från Västerviks Museum och Ulrica Goss från Regionbibliotek Västra Götaland. 
Kulturarv Östergötland ger ut ett nyhetsbrev 4 ggr/år. Det går att prenumerera via epost-adress – kostnadsfritt.

MUSEIBEREDNINGEN OCH MEDELTIDSPROJEKTET
Hans Nilsson, LiU, berättade att han sysslar med det övergripande perspektivet när det gäller Kulturarv Östergötland. Finansiellt stöd kommer från Östsam.

Museiberedningen är en tjänstemannaprodukt, som gått igenom museets fyra uppdragsdelar: publik verksamhet, konst, samlande/vårdande och kulturmiljövård. Länsmuseet ska vara centrum för många av dessa verksamheter och samarbeta. När det gäller den publika funktionen  ska det bildas en regional allians (länsmuseet, länsstyrelsen, länsbiblioteket, landsarkivet, universitetet, kommunerna). 

Medeltidsprojektet är ett brett samarbete mellan västra och östra Götaland. Pengar har kommit från Länsstyrelsen och Sparbanksstiftelsen Alfa. Där ska det som redan existerar integreras, ex. Eriksgatan. Det blir också kyrkligt samarbete mellan stiften i form av pilgrimsvandringar. Tankar finns på turism uppbyggd kring Birger Jarl. I sommar kan man hitta göterna på Gotland under medeltidsveckan. Bruksriket (samarbete med Västervik, Vimmerby, Valdemarsvik och Åtivdaberg) ligger lite stilla just nu. I höst blir det ett nytt avstamp kring detta projekt. Hittills har man gjort inventeringar av området och marknadsmässiga bedömningar.


LOKALHISTORIA PÅ BIBLIOTEK
Marie Eriksson, bibliotekare i Söderköping, berättade om lokalhistoriska rum på biblioteket. Biblioteket i Söderköping är inrymt i Stinsen, som är 5 år gammalt. Där finns även turistbyrå, infokontor och café. Man har 400 böcker om Östergötland och 200 böcker om Söderköping. Man har ett öppet magasin, med en låst del (Söderköpings arkivförening) bemannat en eftermiddag i veckan. Många kommer dit för släktforskning och studiecirklar använder sig av datorerna (med släktforskningsprogram) och mikrokortläsare. 
Biblioteket har gett Kulturarkiv i uppdrag att indexera de lokalhistoriska böckerna, med fält för personnamn, orter, platser, yrken, personer, näringsverksamheter.

HISTORISKA KÄLLOR I SJÖSTADEN VÄSTERVIK
Olof Nimhed, Västerviks Museum:
Projektet Historiska källor i sjöstaden Västervik startade förra året. Det ska locka studenter och forskare till arkiven. Det handlar också om nyttiggörande av forskning genom näringslivets möjligheter att ta tillvara resultaten. Linköping universitet, Högskolorna i Kalmar och Växjö har skickat studenter. Studenterna får lokalt mentorsstöd i sina uppsatsarbeten samt hjälp till resor och enkelt boende. Förslag på uppsatsämnen finns på visitkorts-CD med kopplingar till relevant källmaterial, samt tidigare B- och C-uppsatser och akademiska avhandlingar. De får stöd av kommuner, lokala sparbanksstiftelsen och EU-bidrag, så arbetet är säkrat under ett antal år.
Man började aug 2004 och har haft 30 studenter fram till idag. De har byggt en historisk databas, multimediaspel för skolelever med Västerviks historia som grund. De har också gjort arkivläggning av arkivförteckningar och digitalisering för att komma åt innehållet. Det blir en kurs i lokalhistoria, utlagd från LiU, under kommande läsår, för grundskolelärarpersonal.

MIN HISTORIA
Börje Hjorth, länsantikvarie på ÖLFA, berättade att han tagit upp en idé från 1981 i Jönköpings län där han arbetade då. Han samlade ihop äldre personers berättelser, som utgavs som bok, ”Annat var det förr”. Nu inbjuds äldre människor i Östergötland att berätta sitt livs historia och sedan sammanförs materialet för forskning, läggs ut på nätet och publiceras ev. som bok. En folder med inbjudan har tryckts och spridits runt om i länet på olika ställen.


DOKUMENTÄR FILM I LÄNET - EN UPPFÖLJNING
Hans Nilsson
Frågan om dokumentär film i länet togs upp i Åtvidaberg på kulturarvsdagen i höstas. Kulturarv Östergötland fick i uppdrag att planera hur vi skulle gå vidare. Hans sade att de inte hunnit så långt som de hoppats. Det är viktigt att alla som vill påverka har möjlighet att göra det.

Det har varit filmkvällar i Linköping, Åtvidaberg, Norrköping och Motala.
Linköping: Dan och Leif Wallentinsson: gjort inventering för länsmuseet.
Åtvidaberg: Roy Andersson har innehållsförtecknat och överfört gamla filmer till VHS.
Norrköping: Rolf Jonsson och Anders Karlin: har skickat 200 filmer till Grängesberg för överföring och har fått tillbaka 2 st. (Grängesberg har ett projekt där material blir digitaliserat och slutförvarat med statliga medel.)

Faser i filmarbetet: 
Inventering, 
Urvalsfrågan (För att kunna göra ett urval måste man titta på materialet, och helst via klippbord för att skona filmen.) 
Digitalisering (överföring, rengöring och slutförvaring) DVD-skivor; internetanpassning - där är Motala-materialet prototyp, dvs. menyer med val av korta filmsnuttar
Tillgängliggörande (indexering, en begreppsapparat med sökord) t.ex. genom filmkvällar.
Finansiering: Regionalt samverka bl.a. genom att använda samma teknik. Lokalt få stöd för folk som behöver sysselsättas, att stödja lokala företag, samarbete med hembygdsföreningar.

En geografiskt sammansatt dokumentärfilmgrupp bildades för att sätta igång detta arbete. Hans kallar till upptakt i Wallenbergssalen i höst.

ÖLFA-PRISET
Börje Hjort och Margareta Engman, ordförande i ÖLFA delade ut årets kulturarvspris till Eivor Sandberg, Vånga hembygdsförening, för hennes mångåriga ideella arbete med föreningens arkiv och lokalhistoria.

NILS HOLGERSSON ONLINE
Ulrica Goss, regionbiblioteket i Västra Götaland, berättade om hur man kan arbeta med skolbarn och kulturarvet.
Nils Holgersson Online är ett samverkansprojekt i Vestro Gothias anda. Tillsammans med länsbiblioteken i Norrbotten, Uppsala och Östergötland skapas en nationell modell för andra län att inspireras av och ta efter. Stiftelsen Framtidens kultur ger stöd till en modell för hela landet. I Östergötland är det Dan och Jessica som ska fortsätta planera hur man kan gå vidare här.

HEMBYGDSFÖRENINGARNA
Margaretha Engman berättade att utvärderingen av höstens enkät av hembygdsföreningarna i Sverige nu hade kommit. Det finns 94 föreningar i Östergötland och alla hade svarat på enkäten.  

KYRKOINVENTERING
Anna Lindqvist och Anita Löfgren Ek, byggnadsantikvarier på Östergötlands länsmuseum, berättade om pågende inventeringar av 173 kyrkomiljöer i Östergötland. Arbetet beräknas vara klart 2006 och år 2007 blir det en sammanställning.

Andra separata, liknande projekt är Örjan Bergmans kartläggning av kända Norrköpingbors gravar samt Sveriges släktforskarförbunds inventering.

CENTRALA SOLDATREGISTRET
Anders Hill, Garnisonsmuseet, berättade om soldatregistret som består av en förteckning över soldater som tjänstgjort under yngre indelningsverkets 219-åriga historia mellan åren 1682–1901. I databasen finns uppgifter från kyrkböcker och militärt rullmaterial. Han sa att de var tacksamma över att ha fått hjälp av ÖGF, släktforskare och hembygdsföreningar.

AVSLUTNING
Jessica tackade de medverkande och deltagarna för en intressant dag.
Dan tackade länsbiblioteket för gott samarbete, och Iréne och Leif för hjälp med registreringen. Dan menade att en av de viktigaste delarna av en sådan här dag är möjligheten för människor att i pauser knyta kontakter och samtala med varandra.

Text och bild: Elisabeth Strömberg

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram