Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


2013 - Linköping höst

Åhörare i W

Kulturarv Östergötlands 28:e Kulturarvsdag ägde rum den 28 november 2013 på Östergötlands museum. Vi var ungefär 90 personer som träffades för att ta del av varandras projekt, tankar och idéer. Bland organisationerna som deltog fanns Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre, Studiefrämjandet och Folkungagillet.

Tova Sylvan från Kulturarv Östergötland hälsade alla välkomna och lämnade sedan över ordet till dagens första talare som var Peter Berkesand, från Linköpings universitet. Han berättade om Liu Electronic Press, som är ett Open Access förlag, det vill säga gratis och fritt att använda utifrån vissa regler. Liu Electronic Press innehåller forskningsdatabaser, som till exempel böteslängder, soldatregister och bilddatabaser. Allt material som finns i databaserna är andrahandskällor. Vi fick en demonstration av hur sökfunktionerna fungerar, sorteringsmöjligheter med mera.

Därefter berättade Elisabeth Strömberg, från Kulturarv Östergötland, om arbetet med att lyfta fram personöden från Östergötland. Det har gjorts genom framtagande av skyltar och QR-koder, som nu finns att se bland annat på bibliotek och museer i länet. Fler förslag på intressanta personer efterlyses. Lena Lindgren, också Kulturarv Östergötland, berättade om arbetet med kulturarvsturism. Det konstaterades att ordet kulturarv är svårhanterligt och okänt för stora delar av befolkningen. Därför behövs bättre, mer informativa och säljande ord. Det behövs också paketering av kulturarvsplatser samt riktad marknadsföring så att tänkta målgrupper kan hitta sina egna kulturarvsfavoriter. Alla uppmanas att maila in sina egna kulturarvsfavoriter i länet till: lena.lindgren@ostergotlandsmuseum.se.

Tellingprojektet som drivs av Studiefrämjandet fick vi veta mer om. Det var Niklas Jonsson Moberg, Kenneth Algstrand, Sven Salevid och Michelle Sanfridsson som berättade om projektets tre delar. Första delen handlar om att skanna in och tillgängliggöra tidningen Östgötens årgångar från perioden 1873-1997. Andra delen består av inskanning och tillgängliggörande av glasplåtar med fotografier från Norrköpings stadsmuseum, medan tredje delen handlar om att leta upp berättelser i nutiden och lyfta fram dessa och publicera dem på olika sätt. Det kan t ex handla om en utställning, skrifter, filmer med mera. Ett exempel på hur berättelser kan användas gavs av Kenneth Algstrand som använder arkivmaterial för att skapa teaterprojekt.

Urban Windahl, från Östergötlands museum, lät oss ta del av den nya databasen för museets äldre konstsamlingar - Konst digitalt. Den innehåller konst från perioden 1400-1790. Här finns bilder, detaljer, länkar till andra konstmuseer med mera. Databasen nås via www.konstdigitalt.se eller via Östergötlands museums hemsida.

Före lunchen hann vi också med ett första så kallat Öppet forum. Det är en möjlighet för deltagarna att berätta om sina projekt och informera andra om vad som är på gång. Vi fick tips på ett personöde, Sally Johansson, knypplerska, som bör lyftas fram. Ett annat tips handlade om boken Föreningar i socknen, som Tryserums Hembygdsförening ger ut under 2014. Tredje tipset var en guidekurs i Vadstena, arrangerad av Vadstena folkhögskola under två helger i vår. Den är öppen för alla, anmälan sker via folkhögskolans hemsida.

Efter lunchen fick vi njuta av musik och dans. Det var Ulf Ohlsson och dansare och musiker från Folkungagillet som berättade om sitt arbete med att samla in och dokumentera äldre, bortglömda danser. Vi fick se filmmaterial och ta del av intervjuer, som legat till grund för de danser vi sedan fick ta del av från scenen.

Museichef Olof Hermelin, berättade om Östergötlands museums framtidsplaner vad gäller utställningar, programverksamhet och pedagogik, både på museet och ute i länet. Det finns bland annat mycket att göra i arbetet med besöksmål som Löfstad och Smedstorp.

Stress är ett problem i vår nutid, inte minst bland yngre tonårstjejer. Maria Linderström, Folkhälsocentrum och Nina Bäckman, Hemslöjden i Östergötland, berättade om sitt projekt Skapa för själen, som handlar om att förse unga tjejer med redskap för att bättre kunna hantera stress. En folder om projektet finns, och i januari ordnas en handledarkurs för de som är intresserade.

Små och mindre rävar stod därefter på programmet. Vi fick lyssna på museichef Mattias Frisk, från Mjölby Porslinsrävsmuseum. Han berättade om projektet som till stor del handlar om att kritiskt granska museer som institutioner, kommunikationens förändrade möjligheter och delaktighet i meningsskapandet. Rävarna finns i vanliga fall att se digitalt, dygnet runt alla dagar. För närvarande finns de också i fysisk form, utställda på Östergötlands museum. Besök hemsidan eller museets facebooksida för mer information.

Hembygdsföreningen Gamla Reijmyres historia och framtidsvisioner fick vi ta del av genom Bertil Rosander och Per-Inge Jansson. Från ett blomstrande bruk, till en ort i kris, vändes utvecklingen av en grosshandlare med visioner. Den nuvarande hembygdsföreningen har funnits sen 1978 och har bland annat varit med i arbetet med skapandet av ett nytt glasmuseum.

Leif Wallentinsson, från Östergötlands museum, gav oss därefter lite fotografihistoria och berättade om det nationella fotografregistret. Det är idag ett nätverk med många olika aktörer och medskapare. Det finns idag över 300 kända fotografer i registret för perioden 1840-1899, men bygdefotografer saknas och tips tas tacksamt emot.

Som en uppföljning av förra årets kulturarvsdagar på museet berättade museipedagog Ellika Kyndel om projektet Den långa resan. Det är ett projekt finansierat av Kulturrådet, som vänder sig till ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Projektet ska resultera i en utställning som öppnar den 27 april 2014 på museet, för att sedan turnera i länet. Syftet är att visa individen och skapa debatt och förståelse för att de barn och unga som kommit hit under ytterst svåra förhållanden, för att få leva i en värld där demokrati och frihet finns.

Under dagens andra Öppet forum fick vi veta mer om ett projekt om släktgårdar av Barbro Bragée, Kisa. Hon efterlyste fler gårdar. Ulla-Britt Forsgren från Linköpings ekopark, berättade om föreningens aktiviteter, som bland annat handlar om att berätta och visa ekoparken, i syfte att skapa opinion för parkens bevarande. Det går utmärkt att beställa guidning via henne. Anneli Petterson, Landsarkivet i Vadstena, berättade om forskarsalen som finns hos dem, där man kan beställa fram originalhandlingar från statliga myndigheter och även vissa enskilda arkiv. Johan Högquist från Gamla Linköping efterlyste minnen från Linköpings folkets park, nu när teaterbyggnaden ska flyttas.

Som avslutning på dagen fick vi ta del av en ny bok om gåramålare. Det var Albin Lindkvist, från Östergötlands arkivförbund som berättade om boken. En bok han arbetat med under 10 års tid. Den innehåller mycket bilder och fakta om gåramålare från Östergötland. 300 målningar har kartlagts!

Boken, och andra böcker, lottades sedan ut till deltagarna. Tova Sylvan tackade alla för deras medverkan.

 

Text och bild: Kulturarv Östergötland

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram