Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


2005 - Norrköping höst

Åhörare

Ett åttiotal personer hade anmält sig till höstens kulturarvsdag, den 23 november. Denna gång hölls den på stadsmuseet i Norrköping. Syftet med dagen var att visa vad som är på gång i och kring regionen och att medverka till att kontakter knyts mellan alla som har den gemensamma nämnaren Östergötlands kulturhistoria.

Iréne Stahre och Inger Lindström registrerade dagens deltagare. 

Christer Dominder, Norrköpings stadsmuseum, hälsade alla välkomna.

Hans Nilsson, Linköpings universitet, berättade om Kulturarv Östergötland. Nytt för i år är att han tillsammans med Dan Malmsten åker ut i länet och informerar och informerar sig. Han berättade också om Faktarum på bibliotek och kommunala kulturarvsplaner.
Kulturarvsplan är en överenskommelse mellan regionen, kommunen och föreningslivet. Några kommuner har redan börjat: Kinda är klar, Ödeshög håller på. Kulturarvsplanerna överensstämmer med de strävanden som länsstyrelsen har.

Dan Malmsten presenterade de långväga gästerna från Västerås och Bohuslän.
Han talade om hemsidan Kulturarv Östergötland där man just nu kan läsa om levnadsödet Jolpära-Jon.
Han berättade om det nyligen avslutade emigrantbrevsprojektet EMILE där det svenska materialet kommer från Kisa.


Marie Olsén, arkeolog på länsmuseet, berättade om markradarundersökning vid Krokeks franciskanerkloster. Ulf Svensson har fått fram pengar till projektet som startade hösten 2004. Nu är området inventerat och karterat. De har funnit gästgiverilänga och klosterruin. Klostret omnämns första gången 1440. Kyrkor, kapell och klockstaplar har byggts och försvunnit. Här gick den medeltida Eriksgatan. Man hyrde markradar från Stockholms universitet, eftersom man inte får gräva på kyrkogården. I vår blir det grävningar i samarbete med barn från mellanstadiet. Det kommer en rapport från första etappen. Efter denna grundstudie ska de ut till allmänheten via skolor och nätet.

Jan-Paul Strid berättade om Tindraprojektet. I Tinnerö eklandskap utanför Linköping finns 50 boplatser från äldre järnåldern, 30 km stensträngar (dvs. hägnadsruiner) och 1000 fossila åkrar. Det är ett samarbetsprojekt
med hjälp av Tomas Rydell och Christoffer Jansson från NVIS (Norrköpings Visualiserings- och Interaktionsstudio). 
Smedstad storäng var militärt övningsområde som håller på att växa igen. Mitt i området ligger en rundloge. Arbetet har pågått under 2 år: man gör rekonstruktioner på grundval av olika källmaterial. I
terränglådan kan man se förromersk järnålder, romersk järnålder och yngre järnålder (från 600-talet) i skikt ovanpå varandra. Projektet kommer säkert att visa ytterligare spännande saker under nästa år. Det hela ska leda fram till en produkt: folder finns nu, sedan kommer DVD.

Anna Meyer, länsstyrelsen, berättade om medeltidsprojektet, ”Göta rike”, tillsammans med Västra Götaland. De tidigkristna gravarna är koncentrerade till vårt område. Här finns unika medeltidsmiljöer. Kultur, kulturmiljö och natur lockar mest, men vi måste jobba på aktivitetssidan. Gemensamma temaområden: Birger jarl, Pilgrimsvandring, Eriksgatan, Heliga Birgitta.
Besöksmålsutveckling: Söderköping/Stegeborg, Linköpings kommun Vreta kloster, Skänninge/Bjälbo, Alvastra/Hästholmen, Vadstena.
Marknadsföring: Visningsresa, Pressbearbetning, Folder, Samlad information på hemsida (www.ostergotland.info och www.gotarike.se)
Länsstyrelsen, Östsvenska turistrådet, Östsam, Växtkraft Mål 3 och Sparbanksstiftelsen Alfa.

Östgötafilm: Dan Malmsten berättade att man hittills har jobbat mycket med bild, Östgötabild och Bild Linköping. Nu har tiden kommit till film. En arbetsgrupp har bildats och börjat jobba kring dokumentär film. Det är viktigt att ha koll på det nationella läget, innan man kör igång. Fortfarande möjligt att skicka orig till Grängesberg och få tillbaka DVD-kopia. Dalarna har en stor filminventering. Arbetsgruppen består av Hans Nilsson, Dan Malmsten, Anders Karlin, Per Ericson, Björn Dahlström.
Per Ericson, Film i Öst, har lanserat idén att göra en filmfestival runt olika ämnen april-maj 2006. Tema: äldrefilm ett av dessa teman.

Leif Wallentinson fortsatte: Ett embryo till hemsida för Östgötafilm på Kulturarv Östergötland släpps nu! I december blir sajten officiell. Det finns mycket att tänka på när det gäller juridik och upphovsrättslagen.
Filmformatet är flash.
En inventering på djupare plan behöver göras. Det är bråttom eftersom en del filmer är självdestruktiva och möjliga uppgiftslämnare om filmernas innehåll blir äldre och äldre.
När det gäller det tekniska så är Björn engagerad: från DVD via redigeringsprogram på datorn till flash. 

Dagboksprojektet: Börje Hjorth, ÖLFA, berättade om projektet Rädda dagboken 1997. Då hittade man en 1700-talsdagbok, en Linnélärjunge dök upp! År 2000 skrev Börje Hjorth en bok om dagböcker. Den senaste varianten av dagböcker är bloggar.

Så övergick man till prisutdelning för dagboksveckan. Anders Karlin, Stadsmuseet och ÖLFA arrangerade en dagboksvecka i Norrköping. 97 tävlingsbidrag kom in. Priserna hade lottats ut bland dem som skickat in sina dagboksanteckningar. Böckerna hade redan skickats ut och nu fick Bo Andersson sin vinst i form av en check.

Lunchen intogs på det intilliggande Arbetets museum.

Eftermiddagen startade med två Finspångsprojekt:

Bildsamling
Birger Persson disponerar 100 000 bilder. De samlar in bilder från alla,
scannar, gör till jpg-format och ordnar i löpnummerserie. Kopiorna riktas och beskärs. Sedan lagras de i bilddatabas. Inskrivning av uppgifter i xls-fil kopplas till. Texten är sökbar text. Ljudfiler spelas över till digitalt medium. I Mariagården och Outokumpus föreläsningssal visas bildspel.

Bygdespel
Jan-Eric Karlström, f.d. skogstjänsteman, gjorde en överenskommelse med sin arbetsplats när han gick i pension, att ta hand om kulturhistoriska objekt på marken i Hällestad gamla bergslag.
Det hela har nu utmynnat i ett bygdespel om det som utspelat sig vid Mallstorp på 1600-talet. Så här gick det till: Jan-Eric Karlström berättade historier för elever som därefter gjorde teckningar. Sedan gjorde man en
utställning med elevernas teckningar.
Besökare föreslog att teckningarna skulle användas som bas för teater. Man beslöt att göra bygdespel som utspelar sig på 1690-tal när Polhem kom dit.  
Rolf Eriksson berättade hur man jobbade med teaterprojektet, Gruvspelet. Man ordnade stöd hos Holmens skog, Finspångs kommun och NBV. Ing-Britt skrev manus i somras. Man började träffas i februari i år. Man gick ut med annonser och frågade folk om de var intresserade. Folk fick anmäla sig till olika grupper i studiecirkelform. Stöd kom också från EU (Våg 21 Leader). Grupperna: teater, ekonomi, scenografi, ljus/ljud, kostym, musik, dokumentation, trivsel, ledning. Man får låna sysalen i Hällestadskolan. 45 personer är inblandade. På pingstafton blir det premiär.

Sevärdhetsregister i Valdemarsvik
Hannes Carlsson berättade att första CD:n med sevärdheter i Valdemarsvik kom ut 2001. Den innehöll 2417 objekt och 1200 bilder. I maj 2005 kom den senaste CD:n med 2551 objekt och 4100 bilder. Målgrupp: intresserad allmänhet, släktforskare, turismföretagare,  vi själva (för ny turistbroschyr). Vårdcentralen på hembygdsgården brukar hämta gamla saker för att använda i demensvården. Man har nu föreslagit socialchefen att kunna använda CD:n för dementa. CD:n är en historisk produkt; den är pressad i Skåne, ej bränd, och har c:a 30 års livslängd (alltså längre än bränd skiva). Registerprogrammet File Maker Pro är inbyggt i CD:n. Kategorier: byggnader, geologiska objekt, botaniska objekt, naturobjekt, historiska platser. Basfakta för byggnad: när nämns det första gången, sista gången, de som bott där. Valdemarsvik är dene nda kommun i Sverige som gjort på detta sätt. Man har fått Mål 2-bidrag
CD:n kostar 140 kr. Vimmerby tänker göra något liknande. David Fogelberg med projektet "Östra Ed på kartan" var med på Kulturarvsdagen förra gången och visade sin klickbara dokumentation. Han har fått kopiera Hannes uppgifter. Nästa år, v. 3 kommer man att ha kartor som man gjort själva, på DVD-skiva.

Barnhemsdokumentation i Söderköping
Pernilla Mattsson, kommunarkivarie i Söderköping, berättade om de Schwerin-Hagbergska Barnhemmen. I Söderköping träffades man inför 2004 års Arkivens dag och bestämde att man skulle göra något av denna arkivbildare. Det blev en utställning. År 1902-1947 var dessa barnhem för fattiga, föräldralösa flickor i arbete. Man beslöt att låta utställningen leva vidare genom att göra en webbplats.

Den avslutande lottdragningen fick se många glada vinnare av böcker.

Hans Nilsson tackade för dagen. Traditionen fortsätter: Det blir kulturarvsdag i vår igen!

Text och bild: Elisabeth Strömberg 

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram