Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Runstenar

Runstenarna belyser mycket av samhället och den Runsten med korsmärke i Lenene, Västergötland.omvälvning som skedde under dessa sekel. T.ex.:

”Assar gjorde denna vård till minne av sin far Önd. Han var minst bland människor niding, gav åt arma, glömde hatet. På sin Gud den gode trodde.”

Många av de runstenar som visar kristet inflytande är bara korsmärkta och de kan ofta anknytas till tidiga kristna begravningsplatser, inte som gravstenar utan som ett tecken på en kristen invigning av ett helt gravområde utan anknytning till någon kyrka. En sådan korsmärkt sten finns t.ex. på Viby kyrkogård.

Bild: Runsten med korsmärke i Lenene, Västergötland.

Det finns 310 kända runstenar i Östergötland (2005).

Den korsmärkta stenen på Viby kyrkogård. Färgläggningen är en digital rekonstruktion.Frågan om de kristna runstenarnas ursprungliga placering är av mycket stor betydelse. Visar det sig att de i stor utsträckning har placerats vid tingsplatser ger detta en inblick i tingets betydelse för kristnandet – d.v.s. att man på tinget beslöt om en bygd skulle vara kristen eller ej. De viktigaste tingsplatserna i landskapet var också målen för kungen på Eriksgatan. Men det är också tydligt att en stor del av 1000-talets runristningar har markerat arvsrätt och territorier gentemot andra släkter och – möjligen gentemot en expanderande härskarmakt.

Bild: Den korsmärkta stenen på Viby kyrkogård. Färgläggningen är en digital rekonstruktion.

Moderna teorier om runstenarnas datering vill göra dem ca 50 år yngre än man tidigare trott. Det betyder att flera måste dateras till 1100-talet. Runstenarna var mycket iögonenfallande inslag i landskapsbilden, vackert bemålade.

Rökstenen 

I Rök stod den världsberömda runstenen med sina 762 tecken vid den forntida vägen. Den murades senare in i kyrkans tiondebod och därefter i nya kyrkans vapenhus. Stenen är ca fyra meter hög, varav två och en halv över jord. Ristningen gjordes på 800-talet. I anslutning till Rökstenen finns ett informationscentrum, där man kan tillägna sig nästan allt som finns att veta om detta märkvärdiga monument. Där finns också en rekonstruktion av Eriksgatans väg. Socknen har fått sitt namn efter stenen, jämför det gotländska "rauk", vilket visar att runstenen har varit välkänd och beundrad så länge den har funnits.

	Rökstenen med världens längsta runskrift. Fadern Varin lät göra den till minnet av sonen Vämund.

Bilder: Rökstenen med världens längsta runskrift. Fadern Varin lät göra den till minnet av sonen Vämund.

Andra Runstenar

Många runstenar återfinns vid vägar och broar. Så var det också i romarriket. Stenen på bilden finns vid en gammal väg i Wales.

Runsten Texten lyder: "Dervaci filius iusti, hic iacti." - Dervacus, Justus son ligger här.
Bild: Runsten med texten: "Dervaci filius iusti, hic iacti." - Dervacus, Justus son ligger här.

De minnesstenar som placerades vid kyrkor står där den döde skulle ha begravts om han avlidit hemmavid. På kyrkbacken i Furingstad står fem runstenar.

Runsten från kyrkbacken i Furingstad
Bild: Runsten från kyrkbacken i Furingstad

Kisthäll med runinskrift
Bild: Ristning vid Björnsnäs, där originalvägen kan spåras. Text: Harde och Sigrev läto hugga denna häll och gjorde denna bro efter sin broder Nan.

Kisthäll från Öland
Bild: Kisthäll från Öland.

Stenen på bilden har blivit rekonstruerad med hjälp av färgfragment funna på ytor i skyddade lägen, inmurade så att de inte utsatts för väder och vind.

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram