Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Karta Eriksgatans sträckning i Östergötland

Eriksgatan i Östergötland

Eriksgatan i Östergötland är samlingsnamnet för de forntida och tidigmedeltida vägarna genom landskapet. längs dessa vägar – framför allt huvudvägen från nordost mot sydväst färdades kungar, pilgrimer, hirdmän, handelsmän och andra som av olika anledningar förflyttade sig. Det var också den väg kungarna red på sin cermoniella resa från Gamla Uppsala, runt Vättern och tillbaka, för att få sin legitimitet bekräftad i de olika tingen.

Här beskrivs den gamla vägsträckningen, den som var en del av infrastrukturen innan Sverige blev ett enat och kristet rike. I växelverkan mellan väg, bebyggelse, försvar och rituella platser – förändring och kontinuitet, blev kulturlandskapet format som det största och viktigaste fornminnet i landet.

Eriksgatans väg kantas av historiska och kulturella märkvärdigheter. Vi hoppas att den ska inspirera till egna upptäcksfärder både i tiden och rummet.

 

Om projektet

Eriksgatan – kungsvägen till historien var ett samverkansprojekt mellan de historiska småstäderna Vadstena, Skänninge och Söderköping samt Östergötlands länsmuseum. Projektet syftade till att levandegöra en viktig brytningstid i Sverige när landet kristnades och det svenska riket bildades. Spåren av det ser vi i Östergötland när vi följer Eriksgatans sträckning genom landskapet.

Projektledare var Monica Lantz och inom projektet producerades bland annat en bok, en folder och information till webben.

Bok

Boken Eriksgatan – kungsvägen till historien är disponerad som en vägbok – inledning och därefter fjorton vägavsnitt med karta och beskrivning för vart och ett. Avsikten med det upplägget är att Eriksgatan ska kunna avnjutas ”styckevis och delt”. Författare Monica Gabrielsson Lantz. Tillgänglig via länets turistbyråer eller direkt från G. Ekströms förlag 013-31 41 73.

Folder

En folder med information om intressanta (historiska) besöksmål i anslutning till Eriksgatan, guidningar, öppettider i museer och kyrkor, utställningar, konserter, restauranger i historisk miljö m m finns fr o m 28 maj 2004 på länets turistbyråer. Aktuell information året runt finns på resp. kommuns och länsmuseets hemsidor samt hemsidan för Kulturnät Östergötland.

SkyltInformationsskyltar

Under våren 2005 sattes ett 20-tal informationsskyltar upp vid särkilt intressanta minnesmärken efter Eriksgatans sträckning.

 

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram