Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Skänninge - Vadstena

Enligt äldre källor gick den gamla kungs- och pilgrimsvägen från Skänninge till Vadstena över Orlunda - Strå - Åby - Kols bro - Åsberga by – Granby, där det fanns ett eremitkapell.

Orlunda

Stenkyrkan i Orlunda byggdes på 1100-talet och revs 1870; vid rivningen fann man rester av en stavkyrka som varit den första kyrkan på platsen. Fragment av eskistunakistor har också hittats, vilket visar att här fanns en kristen kultplats redan på 1000-talet. Även Strå kyrka härrör sig från 1100- talet.

Herrestad

Skiss av kyrkan i Herrestad.Herrestad var under 1000- och 1100-talet en stormannagård tillhörig den sedermera kungliga Stenkilska ätten, senare också de Sverkerska och Erikska släkterna. Den nuvarande kyrkan byggdes i början av 1100-talet (träden till takbjälkarna fälldes 1112) och föregicks troligen av en stavkyrka. Detta var före valvslagningens tid, man kunde se ända upp till nockåsen som är skulpterad. Eventuellt blev åsen flyttad från stavkyrkan då denna revs; dendrokronologisk undersökning har nämligen visat att den är äldre än takbjälkarna. Eller satt den i kungens hall/sal? Herrestads kyrka anses ännu så länge som den äldsta i Sverige.

Kols Källare byggdes av biskop Lars (1233-47), räkenskaperna finns mycket ordentligt bevarade, den kostade ungefär 100 mark silver att bygga, vilket motsvarade värdet av 25 oxar.Biskop Kol († 1195) som efterträdde biskop Gisle i Linköping, disponerade efter 1177 Herrestad som en del av ”biskopsbordet” och ska då ha låtit uppföra den s.k. Kols källare vid Klockargården i kyrkbyn.

Källaren byggdes emellertid, trots namnet, av hans senare efterföljare biskop Lars (1233-47), räkenskaperna finns mycket ordentligt bevarade, den kostade ungefär 100 mark silver att bygga, vilket motsvarade värdet av 25 oxar.

Bild: Kols Källare byggdes av biskop Lars 

Vadstenas omland

Bybildning i Vadstenatrakten tycks ha uppstått först under folkvandringstid och järnålderns sista århundraden.

Tidigare dominerade ensamgårdar med vidlyftiga ängs- och betesmarker. Sannolikt bildades nu tydliga maktcentra med stormän som innehade stora markarealer. De gravfält som finns i Granby, Krogarängen och Strå är från tidig (romersk) järnålder, men i denna fullåkersbygd måste man också räkna med att många fornminnen blivit bortodlade.

En guldbrakteat från folkvandringstid – Vadstenabrakteaten – med det äldre runalfabetet – futhaRken, runt kanten, påträffades hos en guldsmed i Vadstena på 1700-talet. Den ”försvann” tyvärr från Statens historiska museum i Stockholm 1938.

Vid början av medeltiden präglades Vadstenabygden av storgods, som ägdes av släkter djupt involverade i uppbyggnaden av riksenhet och kyrka. Vadstena med omgivningar spelade en central roll för denna utveckling som speglas i placeringen av de äldsta kyrkorna i anslutning till stormannagårdarna. De byar och gårdar på Vadstenaslätten som redovisas i jordeböcker från 1500-talet, har tillkommit redan under järnåldern.

 

Fler bilder utmed sträckan

Den nuvarande kyrkan i Herrestad byggdes i början av 1100-talet och föregicks troligen av en stavkyrka.
Den nuvarande kyrkan i Herrestad byggdes i början av 1100-talet och föregicks troligen av en stavkyrka.

Biskopsstolen i Herrestads kyrka. Originalet finns i Statens historiska museum.
Biskopsstolen i Herrestads kyrka. Originalet finns i Statens historiska museum.

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram