Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Norrköping - Linköping

Den äldsta vägen förbi Norrköping har haft en nordvästlig sträckning längs Enebyåsen till Östra Eneby kyrka vars äldsta delar tillkom på 1100-talet. Sedan fortsatte den via Ringstad och Herrebrokärret till Finstad över bron vid sockengränsen, till Dopfunt från Ö. Eneby kyrka, tillverkad i Kolmårdsmarmor.Skattna som var häradets tingsplats. Ringstad herrgårds ägor är översållade av förhistoriska gravminnesmärken – enkla jordrösen, runda, kvadratiska och treuddiga stensättningar, spiralformade, hjulringsformade stensättningar, husgrunder, en ”monumentalgrav” och hägnader. I historisk tid har Ringstad varit kungsgård och framträder som sådan i tidigmedeltida handlingar. Också under medeltiden behöll gården sin dominerande roll i häradets förvaltning.

Bild: Dopfunt från Ö. Eneby kyrka, tillverkad i Kolmårdsmarmor.

Borg

Den gamla vägen från Norrköping mot Linköping går mot Kullerstad/Skärblacka med början strax efter Borgs kyrka. Längs höjdryggen från Borg österut mot Klinga och Löt finns flera gravfältfrån 500-talet f. Kr. till 1000-talet, av vilka det vid Klinga har varit i bruk i cirka 1500 år.

Offerstenen

Strax väster om Borgs kyrka, vid den gamla vägen finns en sten, ”offerstenen”, där "Offerstenen" vid Borg".kungarna enligt lokal tradition stannat och hållit måltid på sin eriksgata. Kanske det är en rituell måltid av något slag som åsyftas, att något speciellt bruk varit knutet till stenen är troligt. Undersökningar vid ”offerstenar” på andra håll har visat att människor satt ut kärl med mat och andra gåvor vid stenarna ända sedan stenåldern.

Bild: "Offerstenen" vid Borg.

Trojenborgar

Vid Himmelstalunds brunn fanns en trojenborg nära hälsokällan som är en gammal trefaldighetskälla. Trojenborgar är labyrinter gjorda med stenar i marknivå.
De Rekonstruktion av trojenborg vid Linköpings domkyrka.påträffas ofta vid förkristna kultplatser, deras funktion där har varit föremål för mycken spekulation, men ingen vet med säkerhet vad de skulle användas till. Namnen har bevarats men de flesta trojenborgarna är borta. Utanför Linköpings domkyrka finns nu en rekonstruktion av en sådan labyrint.

Bild: Rekonstruktion av trojenborg vid Linköpings domkyrka.

Sträckningen av den gamla vägen från Norrköping går efter Borg till Okna (med domarring) – Lundby – Ullevi – mot Norsholm – Lillkyrka – Östra Skrukeby – Rystad – Mörtlösa,- Åby - Kallerstad och in i Linköping vid Nykvarn.

Utmed denna väg finns en fornborg, flera järnåldersgravfält och det gamla tingsstället Skattna.

Kimstad

Kimstad kyrka är berömd för sina ryttare på taket. De som finns där nu är gjorda av järnplåt på 1730-talet, men de har haft föregångare av trä, ålder okänd, som blev nedskjutna av tyska knektar 1718.
”the Tyska Dragoner, när the om sommaren marscherade Kimstad förbi til Norrköpings undsättning mot ryssarna.”(Andreas Rhyzelius 1720)

Kungasönerna Erik och Alrik i Kimstad.Enligt sägnen ska de föreställa de två kungasönerna Erik och Alrik av Ynglingaätten. Den isländske författaren Snorre Sturlason berättar (på 1200-talet) om dem, att de kämpade om kungamakten och dödade varandra med hästbetsel. Åkrarna närmast kyrkan heter "Kämpeåkrarna”.

Bild: Kungasönerna Erik och Alrik i Kimstad.

År 1818 hittades ett praktfullt spänne av guld vid Kimstad kvarn i Motala ström. Det har daterats till tidigt 1300-tal och måste ha hört till den biskopliga skruden. Nu förvaras smycket i Statens historiska museums guldrum.

Munkeboda

Söder om utgården Ladugården går vägen till biskopsborgen Norsholm. Dess äldre namn var Munkeboda (nämnt första gången 1178 i ett skyddsbrev för Linköpings biskopsstol) och där skall det enligt vad Johannes Messenius (1579-1636) hävdar i Scondia Illustrata, ha funnits ett benediktinkloster som grundats så tidigt som 853. Varifrån Messenius fått sina uppgifter upplyser han tyvärr inte om, kunde de verifieras, vore det en första klassens sensation.Ön i landsjön där enligt sägnen Sveriges första kloster var beläget på 800-talet.

Det är en aning dunkelt exakt vilken plats han menar, det kan vara nuvarande Norsholm eller en ö i Landsjön strax intill eller på ägorna till Landsjö säteri. Det finns ruiner i området, men ingen som kan knytas till ett sådant kloster.

Bild: Ön i landsjön där enligt sägnen Sveriges första kloster var beläget på 800-talet.

Tanken på detta tidiga kloster, ensligt beläget på en ö har retat fantasin hos många forskare. Andreas Rhyzelius nämner det i sin Monasteriologia sviogothica 1740, likaså Carl Fredric Broocman i Beskrifvning öfver Östergötland 1760. På 1800-talet är det flera skribenter som behandlar detta kloster som ett faktum och med hjälp av inbillning och önsketänkande ger inspirerade skildringar av livet där. T.ex. Herman Brilioth i Wreta. Klosterminnen. Westervik 1892: 

”Under sin korta tillvaro utöfvade dock Munkeboda ett synnerligen välgörande inflytande. Det var en av de första fasta stödjepunkterna för kristendomens utbredande i sin trakt. (…) utan synnerlig tvekan kan man våga påstå att klostret i Wreta har uppstått såsom ett systerkloster till Munkeboda”.

Biskopsborgen i Norsholm byggdes på 1300-talet. På sin andra resa till Birka 850 åtföljdes Ansgar enligt sin biograf Rimbert, av en eremit som hette Ardgar. Vad blev det av denne? Slog han sig möjligen ner på ön i Landsjön och levde eremitliv, till omvärldens förundran? Här finns utrymme för konstruktiv fantasi.

Tångstad

En och en halv kilometer väster om Norsholm finns fornborgen Tångstad. Trots att det anses att fornborgar hade försvarsteknisk funktion, talar grävfynden ett vardagsspråk. Det är hushållets föremål man hittat i dem, inte vapen o.dyl.

Lillkyrkas målningar kan dateras till 1100-talet.Lillkyrka

Lillkyrka socken är en av Sveriges minsta både när det gäller areal och invånarantal. Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet. Dateringen bekräftas av målningar på vinden ovanför de senmedeltida valven. Vid utgrävningar i kyrkans golv 1994 hittades mynt, bl.a. en silverpenning från tiden 1130-1220.

Öster om kyrkan i Lillkyrka har man kunnat se ett stenlagt vägparti kallat Kungsgatan.

Bild: Lillkyrkas målningar kan dateras till 1100-talet.

Ö. Skrukeby

I likhet med flera kyrkor som ligger i anslutning till den gamla huvudvägen med tingsplats och kungsgård, har Östra Skrukeby kyrka spår av ”kungligt” västverk med läktaranordning. Där finns också en vacker Eskilstunakista. Gården och kyrkan tillhörde Folkungaättens lagmansgren.

Rystad

Vid avtagsvägen mot Rystad, vid Handskestad, finns ett gravfält med åtta domarringar och vid Mörtlösa Västergård framträder den medeltida vägen som en smal stenlagd stig. Över Svietaån i Rystad leder en fin gammal stenbro i tre spann.

De äldsta kyrkorna ligger ofta på mark intill en Bosgård, mark som troligtvis tillhört denna. Ett exempel på det förhållandet finns i Rystad, mellan den gamla kungsgården Tuna, Bosgård och Rystad kyrka.

 

Fler bilder från sträckan

En och en halv kilometer väster om Norsholm ligger fornborgen Tångstad.Trots att det anses att fornborgar hade en försvarsteknisk funktion talar grävfynden ett vardagssspråk.
En och en halv kilometer väster om Norsholm ligger fornborgen Tångstad.Trots att det anses att fornborgar hade en försvarsteknisk funktion talar grävfynden ett vardagssspråk.

Den rekonstruerade trojenborgen utanför Linköpings domkyrka.
Den rekonstruerade trojenborgen utanför Linköpings domkyrka.

Hällristningsområdeti Borgs församling är Nordeuropas figurrikaste. Svärd vid Ekenberg.
Hällristningsområdeti Borgs församling är Nordeuropas figurrikaste. Svärd vid Ekenberg.

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram