Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Vikbolandet

Vikbolandet är i mångt och mycket ett strandat skärgårdslandskap. Långsmala dalar breder ut sig i öst-västlig och nord-sydlig riktning. Landskap av denna typ är vanligen mycket fornminnesrika och Vikbolandet utgör inget undantag från denna regel. Grannsocknarna Östra Husby, Kuddby och Tåby är de fornminnesrikaste i hela Östergötland.

Furingstad

Furingstad kyrka från 1100-taletSocknen vid Svensksund heter Konungsund, vilket nog också har med Eriksgatans sträckning att göra. Efter Svensksund fortsatte vägen mot Dagsberg ett stycke, för att sedan svänga åt vänster (söder) mot Furingstad. De äldsta delarna av Furingstad kyrka är från 1100-talet.

Bild: Furingstad kyrka från 1100-talet

Den ligger dominerande på en höjd med ålderdomlig miljö intill kyrkogårdsmuren, flera runstenar och hällar med älvkvarnar. Efter Furingstad går vägen mot Stora Grönhög med en av Östergötlands största gravhögar, (”Stora grönhög”) och runstenar vid vägskälet (Skjorstad) mot Tåby.

Tåby

Bron över Varån på Vikbolandet.Vid Brestad och väster om Tåby finns på flera ställen hålvägar som kan ha ingått i Eriksgatan. Från äldre järnålder finns omfattande och välbevarade stensträngssystem och stora gravfält vid Almstad, Kämpestad. Brunneby och Skjorstad strax norr om Tåby, dessutom stensättningsgravar på snart sagt varje kulle runt omkring.

Bild: Bron över Varån på Vikbolandet.

Utgrävningar på Tåby skolas skolgård 1994 visade bosättningar från både bronsålder och järnålder. Där fanns också lämningar efter en liten verkstad med rester av en kupolugn. Den hade en flera meter lång blästerkanal och måste ha använts för järnframställning ur sjömalm eller rödjord.

Efter Tåby måste den som färdas i bil välja vägen mot Klevbrinken mot Söderköping, men den som är cykelburen kan ta den äldre vägen Nybble – Beatelund – Göta kanal och gå över kanalen vid en sluss. På kanalbanken kan man sedan cykla in mot centrum. Kungarnas följen hade att forcera Storån, men eftersom Eriksgatan ägde rum på vintern var överfarten normala år enkel – man red över isen.

Östra Husby

Stensöö kastal på Vikbolandet.En andra, betydligt längre väg gick från Kvarsebo över till Färjestaden i Ö.Husby, (Husaby inter Vikas). I Ö. Husby fanns det kungsgård och tingsplats. Nära Ö. Husby finns också broar över Varån vid Tuna och Varby (”Lönnbro”) båda utmärkta med runstenar. På en runristning vid Oklunda någon kilometer öster om Ö. Husby berättas på en häll om Gunnar som dräpte en man och flydde till Hällristing vid Oklunda.offerlunden vid Oklunda, där han var fredad från släkthämnd. Här tog han upp en nyodling och träffade förlikning med den dödes ätt. Detta är Sveriges äldsta rättshistoriska dokument, och där finns t.o.m. en ”verifikation” ditsatt av offerplatsens väktare.

Bild övre: Stensöö kastal på Vikbolandet.
Bild nedre: Hällristning vid Oklunda

Vid Mauritzberg finns en välbevarad ruin av en kastal, Stensöö, som ingått i samma kustförsvar som kastalen vid Uttersberg och slottet Tre kronor. Den ligger lite "”offside” Eriksgatan, men förtjänar en omväg för ett besök.

 

Kuddby

Treudd och domarringUtmed dessa vägar är också de flesta av Vikbolandets runstenar placerade och vid Kuddby finns ett gravfält som innehåller ca 150 gravar från äldre järnålder. Efter Kuddby går vägen mot Mem, men vid Snörom tar den av åt vänster (öster) till Hjärterum, där det finns ett stort gravfält med ca 190 gravar från äldre järnålder.

Bild: Treudd och domarring

På åsryggen intill byn med god utsikt över slätten är det ca 50 anläggningar, runda och kvadratiska stensättningar, domarringar och markanta resta stenar. Där finns också treuddar och stora högar. Drygt en kilometer söder om gården Odenstomta, på krönet av Jätteberget i Å socken ligger Vikbolandets största gravröse. Det finns flera stora järnåldersgravfält i Kuddbytrakten, Skamby är ett annat av dem.

 

Fler bilder från sträckan

	Vid Mauritzberg finns en välbevarad ruin av en kastal, Stensöö, som ingått i samma kustförsvar som kastalen vid Uttersberg och slottet Tre kronor.
Vid Mauritzberg finns en välbevarad ruin av en kastal, Stensöö, som ingått i samma kustförsvar som kastalen vid Uttersberg och slottet Tre kronor.

Runsten från 1000-talet i Kuddby socken vid vägen till Å. Stenen speglar sig källan. Med sin placering markerar den både vägen och vattnet, väsentliga för valet av bosättningsplats.
Runsten från 1000-talet i Kuddby socken vid vägen till Å. Stenen speglar sig källan. Med sin placering markerar den både vägen och vattnet, väsentliga för valet av bosättningsplats.

Å kyrkoruin frrån 1200-talet. Den ligger mellan den gamla hålvägen och ån, som bygden fått sitt namn av.
Å kyrkoruin frrån 1200-talet. Den ligger mellan den gamla hålvägen och ån, som bygden fått sitt namn av.

Det tidiga järnåldersgravfältet vid Hjärterum
Det tidiga järnåldersgravfältet vid Hjärterum

Runsten vid Furingstad kyrka. Kyrkan är delvis från 1100-talet.
Runsten vid Furingstad kyrka. Kyrkan är delvis från 1100-talet.

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram