Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Norrköping

Vägsträckningarna från Kolmården till Linköping har varit föremål för mycken diskussion och några bestämda resultat har man inte kommit fram till.Detalj av hällristning

Strandvägen längs Bråvikens norrsida kan inte ha funnits förrän mot mitten av 1200-talet, men andra vägar med västligare sträckning än huvudvägens över Kolmården, finns belagda under medeltiden.

Bild: Detalj av ristning

Bråvalla slag

Enligt den danske författaren Saxo Grammaticus (o. 1150-1220) m.fl. ska ett stort slag ha stått på Bråvallafältet nära Kvillinge, år 740, där svearna besegrade göterna och sålunda lade grunden till det svenska riket. Harald Hildetands död i slaget vid Bråvalla, efter teckning av Jenny Nyström.Saxo uppger i Gesta Danorum att 42 000 man deltog i slaget. Allt detta kan på goda grunder betvivlas, men vare sig slaget vid Bråvalla är historiskt eller ej, har eftervärldens föreställningar om det haft stor betydelse som nationell ”idé”.

Var detta slag utspelade sig är strängt taget betydelselöst. Det har ägt rum i generationers historieböcker och på det sättet bidragit till att forma många svenskars syn på Sveriges
historia.

Bild: Harald Hildetands död i slaget vid Bråvalla, efter teckning av Jenny Nyström.

Genom Norrköping

Den väg som kom fram ur skogen vid Björnsnäs, där det finns en runristad klipphäll, Ristning vid Björnsnäs.fortsatte till gravfältet från romersk järnålder – Bådstorp, byn Högarna med gravfält, vidare förbi Björnviken, Loddby och Herstaberg till infarten vid Norr tull i Norrköping. Längs denna väg finns flera runstenar och gravfält som talar om bebyggelsens höga ålder.

Bild: Ristning vid Björnsnäs.

Inte långt från Idrottsparken (bakom) är platsen för stadens galgbacke med domarring och skålgropar. Vi vet nu att s.k. domarringar egentligen är gravar, men de kan naturligtvis ha haft en dubbel funktion. Idrottsparken ligger på en forntida kultplats.

Borg

Vid Herrebro i Borgs socken sydväst om Norrköping låg en viktig handelsplats som var i bruk från 700-talet till 1000-talet. Det är sannolikt den handeln som därefter flyttats in i Norrköping. Den medeltida handelsplatsen Norrköping hade sitt centrum vid nuvarande Gamla torget, nära Motala ström, där kvarnar och värdefulla fiskevatten fanns. I de flesta fall är både marknader och kultplatser äldre än namnen på –köping, som tycks ha uppkommit på 1000- och 1100-talet.

Nära Borg ligger hällristningsområdet vid Himmelstalund, som är Nordeuropas figurrikaste ristningslokal. Tidsmässigt ligger naturligtvis hällristningarna utanför Eriksgatan, men det är en fråga om kontinuitet och unicitet – något märkvärdigare finns inte längs denna väg!

Området runt Norrköping

Norrköping var tidigt ett väl uppodlat jordbruksdistrikt med behov av både utförsel och införsel av varor. Staden hade också en förträfflig hamn (så är det fortfarande) med vårdkasberget Sylten vid inloppet.Älvkvarnar vid Pryssgården i Norrköpan. På denna häll finns det ca 500 gropar, den största kända koncentrationen i Sverige. Vägförbindelserna till östgötaslätten däremot, var betydligt sämre än mellan Söderköping och det inre av Östergötland. Under tidig medeltid var Norrköping ekonomiskt ett obetydligt samhälle även om området vid Strömmen mellan Bråviken och Glan var ett demografiskt centrum i landskapet. Enligt lokal tradition är S:t Olofs (S:t Olai) kyrkas existens belagd redan på 1180-talet som annex till Askeby kloster.

Bild: Älvkvarnar vid Pryssgården i Norrköpan. På denna häll finns det ca 500 gropar, den största kända koncentrationen i Sverige.

Man har funnit grundmurar till den stora kungsgård kung Birger Magnusson började bygga, vid nuvarande Knäppingsborgsgatan (”Swartzens valv”). Denna praktbyggnad blev inte fullbordad, grävningar i modern tid har blottlagt tegelmurar med stenfot av medeltida typ. I kvarteret Mjölnaren nära Strömmen har man funnit kristna gravar från 1000-talet.

Domarringen i Norrköping. I bakgrunden Galgberget.Avsikten med kungaborgen var sannolikt att få kontroll över Järnbron/Gamlebro, den medeltida bron över Motala ström. När det adliga rytteriet uppstått vid slutet av 1200-talet, kom den viktiga härvägen, som gick över Kolmården från Södermanland till Östergötland, att passera över denna bro.

Bild: Domarringen i Norrköping. I bakgrunden Galgberget.

Innehav av fiskerättigheter och kvarnlägen i Motala ström var en eftertraktad kapitalplacering, strikt fördelad mellan olika stormannaätter och kloster.

 

Fler bilder utmed sträckan

Hällristning vid Ekenberg, Norrköping. Mannen bär troligtvis solskivan.
Hällristning vid Ekenberg, Norrköping. Mannen bär troligtvis solskivan.

Laxljustring i Norrköping.
Laxljustring i Norrköping.

Domarringen vid Idrottsparken i Norrköping. I bakgrunden Galgberget.
Domarringen vid Idrottsparken i Norrköping. I bakgrunden Galgberget.

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram