Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Söderköping - Linköping

Söderköping var under medeltiden en betydelsefull internationell kuststad, därför var det naturligt att en av huvudvägarna genom riket utgick därifrån.

För Eriksgatan fanns det både en nordlig huvudväg från Norrköping/Söderköping mot Linköping över Ö.Skrukeby, och en sydlig över Askeby. Det är troligt att kungen och hans män valde den sydliga för att kunna övernatta i Askeby kungsgård.

Götavirket

Försvarsvallen Götavirket i Västra Husby ingår i ett system av 3 – 4 fornborgar, placerade som avspärrning av Östergötlands inre bygder mot angripare från kusten. Det är en långvall, 3,5 km lång. Två parallella stensträngar har fyllts med jord och lera kompletterad med en vallgrav. Vallen kan inte dateras med säkerhet, 800- 1000-talet är en uppskattning, Försvarsvallen Götavirket.men området har haft strategisk betydelse långt tidigare.

Bild: Försvarsvallen Götavirket.

Halleby

Boplatsen intill gravfältet övergavs i slutet av 400-talet, vi vet inte varför. Det kan ha berott på handelskriser, pest, klimatförsämring eller invasion av fientliga ”stammar”. Väster om gravfältet finns hålvägen kvar som ett brett dike. Där finns också rösen och resta stenar.

Askeby

Askeby kyrka. "Råa men gripande är onekligen dessa bilder; ångest talar ur de stirrande ögonen. Demonen är visserligen kuvad men man ser honom undertill i ett djuransiktes skepnad, fjättrad vid människorna". Andreas Lindblom.Vid Vadet passerade stigen gravfältet ned mot vadstället över ån. Detta är originalvägen. På 1000-talet byggdes bron över ån, vilket omtalas på den runsten som står nära bron:

"Ger... läto göra denna bro... läto resa denna sten...
efter Skärv sin gode frände".

Det var ingen tillfällighet att runstenen placerades invid vägen så att förbipasserande kunde läsa om brobygget och vem som rest minnesmärket över den avlidne. Många runstenar har ursprungligen stått på detta sätt.

Bild: Askeby kyrka. "Råa men gripande är onekligen dessa bilder; ångest talar ur de stirrande ögonen. Demonen är visserligen kuvad men man ser honom undertill i ett djuransiktes skepnad, fjättrad vid människorna". Andreas Lindblom.

Under yngre järnålder och tidig medeltid fanns varken huvudstad eller fast residens utan kungen bodde periodvis på sina gårdar, som låg spridda i landet. I Askeby fanns en kungsgård och senare ett kloster, uppfört på kungsgårdens mark som dotterkloster till Vreta, på 1180-talet.

Både Askeby och Bankekinds kyrkor har västverk som visar att de hade anknytning till kungamakten. Anordningarna i Askeby tyder på att tornet anslutit till en annan byggnad – en kombination av palats och privatkapell. Den övre tornkammaren har varit avsedd för rådslag och liknande.

Mycket talar för att Askeby kyrka uppförts som kungskyrka på Knut Erikssons tid. Någon gång före 1185 har kungsgården med kyrka och allt donerats till cistercienserna.

Vårdsberg

Man med kvist. Relief på Vårdsbergs kyrka som är från 1100-talet.Vårdsbergs kyrka med sitt runda försvarstorn var den enda bevarade rundkyrkan i Östergötland. Kyrkan uppfördes under senare delen av 1100-talet. Den är konstruerad som ett runt hus med en genombruten pelare i mitten och skottgluggar i den övre delen.

Förebilden är att söka i Italien och inom den östliga kristenheten, vilket framgår mycket tydligt av framför allt interiörens utformning.

Bild: Man med kvist. Relief på Vårdsbergs kyrka som är från 1100-talet.

Namnet Vårdsberg betyder ”vårdkasberg” och höjden där kyrkan ligger, synlig vida omkring, ingår i systemet med siktlinjer mellan fornborgar och vårdkashöjder som finns runt Roxen.

Strax söder om kyrkan är en bro över Vårdsbergsån, där en viktig landsväg mötte en viktig vattenväg som under medeltiden var farbar ända ut till Östersjön.

In i Linköping

Medeltida vattenkvarn. TryckInfarten till Linköping söderifrån gick över Stångån vid Södra tullen. Där fanns ett vadställe som dock ibland flödade så starkt att det inte gick att komma över, så även om kungaföljena på sina resor nalkades Linköping från söder, är det sannolikt att de oftast tog den nordliga vägen till Nykvarn och kungsgården vid Stång.

Bild: Medeltida vattenkvarn.

Tannefors

Tannefors var en kvarnby. Den ökande frekvensen av större vattenkvarnar omkring 1150, var ett resultat av cisterciensermunkarnas tekniska kunskaper och erfarenheter.

Vid Tannefors faller ån tio meter på en ganska kort sträcka, vilket har varit förutsättningen för Linköpings hela industriella tillväxt ända sedan tidig medeltid.

 

Fler bilder från sträckan

Vårdsbergs kyrka från 1100-talet. Östergötlands enda kvarvarande rundkyrka.
Vårdsbergs kyrka från 1100-talet. Östergötlands enda kvarvarande rundkyrka.

Vårdsbergs kyrka. "... försedda med inhuggna afbildningar av drakar, ormar och björnar, öfver hvilka man vunnit lika lysande segrar som öfver väpnade fienden...". Olaus Magnus.
Vårdsbergs kyrka. "... försedda med inhuggna afbildningar av drakar, ormar och björnar, öfver hvilka man vunnit lika lysande segrar som öfver väpnade fienden...". Olaus Magnus.

Runsten i Törnevalla vid Reva järnåldersgravfält.
Runsten i Törnevalla vid Reva järnåldersgravfält.

Krönta huvuden, 1100-tal, på Skärkinds gamla kyrka. Nu begravningskapell.
Krönta huvuden, 1100-tal, på Skärkinds gamla kyrka. Nu begravningskapell.

Götavirkets förebild? Palissad, vallgrav, vall och fort från romarnas gräns i södra Germanien.
Götavirkets förebild? Palissad, vallgrav, vall och fort från romarnas gräns i södra Germanien.

Detalj av dopfunt från V. Husby gamla kyrka, nu i Linköping. 1100-tal.
Detalj av dopfunt från V. Husby gamla kyrka, nu i Linköping. 1100-tal.

 

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram