Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Bönderna vann tvisten

Bönderna vann tvisten

Hällestad Storgruva var dödsdömd då pumpbygget misslyckades, men bergsbönderna måste ännu många år belägga gruvan med arbete eftersom de inte hade någon bättre fyndighet att tillgå.

Polhem, som experimenterat på bergslagens bekostnad, betraktades av bönderna som en bedragare och de förlät honom aldrig. År 1706 fick pumpbygget sitt rättsliga efterspel. Bergsrätten dömde till böndernas förmån. Innebörden av rättens resonemang var, att Polhem borde förstått, att de fattiga bergsmännen i Hällestad aldrig skulle inlåtit sig i ett så omfattande företag på löpande räkning. Den verklige förloraren blev bergsfogden Gustaf Danckwardt. Han hade ur egen ficka förskotterat mässingsgjutarna i Stockholm och timmermännen vid Gruvan.

Ännu tjugosex år efter det olyckliga pumpbygget fortsätter bergsfogden påminna om sin fordran. Bönderna rekommenderar honom att kräva pengarna av Polhem.

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram