Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Hur Polhems pump var konstruerad

"Polhamar" adlades år 1716 med släktnamnet Polhem. I sitt så kallade "Mechaniska testamente" skriver han:"Mitt aldra första prof i practiquen var ett tryckverk att drifwa vattnet ur Hellsta järngrufwa."

Polhems pump

Pumpen på plats, 50 meter nere i berget.

Polhems pump var byggd för att trycka vattnet upp till markytan. Pumpen drogs av hästar i en körvandring nere i gruvan. Förutom kolvar och ventiler var alla delar utförda i trä. Stockarna i pumpens hjärta var timrade av ek, med urborrade kanaler och säten för ventiler. Allt annat virke bestod av furu och alla rörledningar var tillverkade av urborrade stockar.

Polhem gjorde sällan några ritningar till sina maskiner. Han konstruerade istället skalenliga modeller efter en inre bild. Med modellerna som förlaga byggdes hans maskiner. Polhem har troligen gjort en modell även till pumpen i Hällestad, men den är för längesedan försvunnen och finns ingenstans omtalad.

Baksidan av en gruvkarta från år 1692, har använts för en teckning i efterhand av pumpen i Hällestads Storgruva. Teckningen är utförd år 1715, troligen efter Polhems egen beskrivning. FÖLJ LÄNKEN

Texten lyder med nutida stavning:

Här visar sig verkets inre struktur och driftkonst, som förmånligast består uti dessa tvenne ekstockar D uti vilka 8 stycken ventiler med sina mässingspannor ligga infattade, vilka öppnar sig när Ombulus (kolven) går uppför och sluter sig åter när han går ner igen och betingar således vattnet som bliver uppdraget genom, stocken E, att gå ut genom rörgången B, dock är denna ritning inte satt efter någon viss skala eller proportion utan förnämligast låter se figuren och sammanhanget av själva verket.

D   -   äro tvenne ekstockar uti vilka mässingsstövlarna G sitta infästade uti hålet K

I    -  mässingskannorna med dess ventiler som visar sig både i perspektiv och profil

L  -   Vattensumparna uti vilka vattnet står likasom i reserv

G  -  Pumpstöveln av mässing med dess Emboulo H som drar och skjuter vattnet.

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram