Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


...folktron förklarade böndernas avoghet

Ämbetsmännens tro på framsteg genom nymodigheter motsades av den enkle mannens övertygelse. När bergbondens erfarenhetsmässiga kunskaper tröt, byttes insikt mot folktrons förklaringar. Därigenom blev det obegripliga hanterbart. Så resonerade man och livet flöt lugnt vidare.

Det är Bergsrå't som bestämmer över malmen i berget. Om Bergsrå't inte vill släppa ifrån sig mer malm och låter vattnet strömma in i gruvan, är det meningslöst att fortsätta.Bergsrå

Det finns regler om rätt sätt, att förhålla sig till berget. Det är kunskap, som förvärvats av erfarenhet. De nya herrarna inser inte detta. De vill ändra, utan att först förstå och lära. Konstmästaren kan inte timra! Hur ska den kunna bygga, som inte kan hantera yxan?

Sju gånger har Polhem försökt få sin pump att ge effekt. Varje gång har pipstockarna spruckit sönder. På det senaste gruvmötet tog tålamodet slut. Det var nära, att Polhem fått stryk. Bergsfogden gick emellan. Den som slagit Polhem hade gjort sig olycklig, men som väl var blev Polhem rädd och vek undan. Från Hällesta' bergsmän får han aldrig mer en enda riksdaler.

Bergsrå't ägde bergets skatter

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram