Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


gruvbacken

Polhem motarbetades av berglaget

Polhem återkom till Storgruvan i slutet av maj 1692. Allt virke låg då obarkat och ohugget. De flesta stockarna befanns dugliga, men ekvirket till pumpens viktigaste delar dög inte. Furustockar måste användas istället för ek som hade haft större hållfasthet.

Till sist blev pumpen så färdig att den kunde provköras. Polhem bad, att få låna dragare, men bergsbönderna vägrade ta ner hästar i gruvan. Gruvfogden övertalade bönderna, att kasta lott om vem som skulle köra i hästvinden. Efter hot och påtryckningar kom hästarna på plats och började dra. Vattnet steg först som beräknat. Polhem säger, att det rann ur stigröret: "stritt som en orm". Då, plötsligt, sprack en pipstock (trä-rör) sönder. Försöket hade misslyckats och Polhem måste en tid gå overksam. Sedan Bergmästaren och Bergsfogden allvarligt tillhållit bönderna att samarbeta, gjordes nya provkörningar. Alla försök misslyckades! Som förklaring säger Polhem, att bergsbönderna stoppade stenar i "pipstockarna" och släppte slam i ventilerna. Till sist måste Polhem ge upp.

I ett brev till Bergscollegium skriver Polhem, att pumpen skulle ha fungerat om han inte blivit motarbetad. Han ber Bergskollegiet om lov, att få montera ner pumpen och flytta den till en annan bergslag där bergsmännen inte var så avoga, som i Hällestad. Bergskollegiet ignorerade Polhems begäran.

Bergscollegiet gav Polhem andra uppdrag och han "innoverar" (uppfinner) nya snillrika lösningar på svåra tekniska problem. Han blir tidens förnämste tekniker inom bergsmekaniken. Men hans tryckverk från Hällestad föll i glömska.

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram