Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Näst före Juhl 1691

Alla ansedda personer inom Hällestads bergslag var denna dag, den 14 december, samlade vid Gruvstugan.

Sedan Bergmästaren presenterat Polhamar steg sällskapet ned i Gruvan. I facklors sken samlades man i en underjordisk sal. Bergmästaren informerade. Man diskuterade. Polhamar sa, att han åtog sig bygget. Nu återvände man till Gruvstugan. Bergsbönderna började avkräva Polhamar omedelbara besked om varjehanda ting. Han svarade undvikande. Senare förklarade han:

"Jag kunde icke prompt hafva inventionen så färdig i hufvudet, emedan situationen i grufvan gifwit mig mycket att tänka på."

En ny djärv idé hade kommit till honom i facklornas fladdrande sken nere i bergrummet. En riktig snilleblixt.

Falu gruva, efter Per Hillerström

Från Falu gruva.
(Efter en sjuttonhundratalsmålning av Pehr Hilleström)

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram