Skänningevandringen

Välkommen till Skänninge!

Skänninge är en av landets äldsta städer. När Skänninge blev stad vet man inte, men staden omnämns första gången 1178 i ett påvligt skyddsbrev. Skänninges storhetstid inföll under andra hälften av 1200-talet och under 1300-talet.

Staden växte fram mitt i Östergötlands rikaste jordbruksbygd omgiven av stormannagods och kungsgårdar och blev genom sitt centrala läge en knutpunkt för handeln på östgötaslätten.

Flera viktiga politiska och kyrkliga sammankomster lades till staden med 1248 års kyrkomöte som det mest betydelsefulla med påvens sändebud och Birger jarl som förgrundsgestalter.

På 1100-talet fanns flera kyrkliga institutioner. Allhelgonakyrkan och S:t Martins kyrka. I början av 1200-talet uppfördes Sveriges första hospital, senare tillkom två dominikanerkloster, S:t Olofs kloster och Sveriges första kvinnliga dominikanerkloster, S:ta Ingrid.

På senare delen av 1200-talet dominerades Skänninge av tysk befolkning som anlade Stora torget och byggde den mäktiga Vårfrukyrkan som stod färdig i början av 1300-talet.

Skänninge är idag en utpräglad trästad med värdefull bebyggelse från 1700- och 1800-talen. Den har kvar sin unika stadsmiljö som gått förlorat i så många andra småstäder.

 

Denna vandring tar ca 30minuter & går förbi några av de sevärdigheter som Skänninge har att erbjuda!

Vandringen börjar vid Vårfrukyrkan och slutar i Lindbladsparken.

Vårfrukyrkan

Rådhuset

Stora Torget

Ture Lång

Stadshotellet

Allhelgonakyrkan

Örtagården

Axbomsgården

Sjölingården

Järntorget

Sandbergsgården

Hålvägen

S:ta Ingrids klosterruin

Hembygdsparken

Lindbladsparken

 

Fler Intressanta saker i Skänninge

Elefantupploppet

 

Den här vandringen är den del av Östgötaresan