Skänningevandringen

Välkommen till Skänninge!

Skänninge är en av landets äldsta städer. När Skänninge blev stad vet man inte, men staden omnämns första gången år 1178 i ett påvligt skyddsbrev. Skänninges storhetstid inföll under andra hälften av 1200-talet och under 1300-talet.

Staden växte fram mitt i Östergötlands rikaste jordbruksbygd omgiven av stormannagods och kungsgårdar och blev genom sitt centrala läge en knutpunkt för handeln på östgötaslätten.

Flera viktiga politiska och kyrkliga möten har hållits i staden med 1248 års kyrkomöte som det mest betydelsefulla. Påvens sändebud satte då kyrkans lagar och Birger jarl rikets enande.

Redan på 1000 -1100-talet fanns flera kyrkliga institutioner i Skänninge. Allhelgonakyrkan, S:t Martins kyrka, S:t Olof och Vårfrukyrkans föregångare. I början av 1200-talet uppfördes Sveriges första hospital och då grundades även två dominikanerkloster, S:t Olofs kloster och Sveriges första kvinnliga dominikanerkloster, S:ta Ingrid.

Under 1200-talet fanns det en stor tysk befolkning i Skänninge som anlade Stora torget och byggde Vårfrukyrkan till dess utseende det i stort har idag, detta skedde förmodligen på 1300-talet.

Skänninge är idag en utpräglad trästad med värdefull bebyggelse från 1700- och 1800-talen. Den har kvar sin unika stadsmiljö som gått förlorat i så många andra småstäder.

 

Denna vandring tar ca 30minuter & går förbi några av de sevärdheter som Skänninge har att erbjuda!

Vandringen börjar vid Vårfrukyrkan och slutar i Lindbladsparken.

Vårfrukyrkan

Rådhuset

Stora Torget

Ture Lång

Stadshotellet

Allhelgonakyrkan

Örtagården

Axbomsgården

Sjölingården

Järntorget

Sandbergsgården

Hålvägen

S:ta Ingrids klosterruin

Hembygdsparken

Lindbladsparken

 

Fler Intressanta saker i Skänninge

Elefantupploppet

Skänninge Då & Nu

Skänninge Rådhus

Sjölingårdsvandringen