Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Stadshotellet

1882 började man bygga stadshotellet efter ritningar av I Lundin, och hotellet invigdes 1885.

Där stadshotellet ligger låg Skänninges medeltida rådhus. 1953 hittade man murrester som troligen utgör rester av rådhuset som låg på torgets västra sida fram till år 1685.

På 1700-talet låg det ett värdshus på platsen som revs vid bygget av det Nuvarande Stadshotellet.

 

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow