Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Allhelgonakyrkan

Idag finns inga synliga rester efter Allhelgona kyrkan. Det är bara platsen som finns kvar och man har efter en arkeologisk utgrävning 1959-61 markerat var kyrkorummet fanns med stenar. Vid utgrävningen fann man även rester efter en tidigare träkyrka en föregångare till den romanska kalkstenkyrka som troligen anlades under 1100-talet. Platsen för kyrkan ligger på en höjd intill Skenaån i närheten av det gamla vadstället och den urgamla handelsplatsen. På andra sidan av Skenaån låg St. Martins kyrka, även den på en höjd. Blickade man österut kunde man på medeltiden se St. Olofs kloster med dess klosterkyrka som anlades 1237. Då Vårfrukyrkan hade uppförts av den tyska köpmän invid Stora Torget på 1300-talets början blev den stadskyrka och Allhelgona kyrka blev landsförsamlingens kyrka.

Kyrkan revs år 1552 av byggmästaren för Vadstena slott på uppdrag av Gustav Vasa.

Allhelgona Socken lever fortfarande kvar och ligger omkring Skänninge. Dess gränser har varierat under årens lopp. Namnet kommer från den gamla sockenkyrkans namn nämligen "Alla helgons kyrka".  Under tidig medeltid kallades kyrkan för Helgona kyrka. 

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow