Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Hålvägen

Skänninge var en viktig mötesplats för landsvägarna genom Östergötland.


Spången över Skenaån vid Järntorget var förr det gamla vadstället, där man enklast tog sig över till andra sidan. På andra sidan ån kan man se den gamla hålvägen i Skänninge som är Sveriges enda hålväg bevarad i stadsbebyggelse.


Detta är en del av den gamla kungsvägen, Eriksgatan, som gick genom staden. Eriksgatan kallas den väg som en nyvald svensk kung färdades under medeltiden för att mottaga de olika lagsagornas centralting för att ta emot folkets trohetsed och själva lova att hålla landskapets lagar. Först när kungen hade genomfört denna ceremoniella rundresa kunde han krönas av ärkebiskopen. I modern tid har begreppet använts för kungliga rundresor i landet som Gustaf VI Adolf och Carl XVI Gustaf har gjort.

Hålvägen leder upp emot systrakonventet S:ta Ingrids kloster och är förmodligen den väg som man färdades för att komma vidare till Bjälboättens stamgods i Bjälbo som ligger 6 km från Skänninge.

När människor har ridit eller färdats till fots under långa tider har marken slitits ned och vägarna formades till skålformiga stigar. Dessa kallas för hålvägar och kan på vissa ställen vara flera meter djupa. 

 

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow