Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Hålvägen

Skänninge var en viktig mötesplats för landsvägarna genom Östergötland.
Spången över Skenaån vid Järntorget var förr det gamla vadstället, där man enklast tog sig över till andra sidan.
Här gick den gamla kungsvägen, Eriksgatan, genom staden.

Än idag syns delar av den gamla hålvägen som är Sveriges enda hålväg bevarad i stadsbebyggelse.

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow