Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Sjölingården

Huset är byggt under senare delen av 1700-talet och fast inredning sedan dess finns bevarad.

Den man som gett gården sitt namn, stadskantorn Johan Sjölin, köpte gården 1857 och bodde där fram till sin död 1882.

Idag används det som museum med allmogeföremål, apoteksmiljö, skomakeri och urmakeri mm från 1800- och 1900-talen.

På gården finns även ett stall som idags används som handelsbod, Solbergastugan med fik & en smedja.

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow