Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Stora torget i Skänninge

Stora Torget i Skänninge anlades av den tyska befolkningen som invandrade till Sveriges städer under medeltiden. Torget anlades efter tyskt mönster med kyrka och rådhus i anslutning till torget. Äldre delar av staden finns bevarade i "Gamla Skänninge" som ligger norrut om man följer Helgonagatan eller Järntorgsgatan som leder ned till Järntorget som anses vara stadens äldsta torg.

Runt Stora torget finns Vårfrukyrkan som är byggd i tyskinfluerad stil. 

Framför kyrkan finns stadens rådhus som under medeltiden låg på platsen där Stadshotellet ligger idag. I början på 1700-talet härjades staden av en brand och man beslöt därefter att anlägga det nya rådhuset på dess nuvarnade plats. 

Framför rådhuset står idag en jättestaty Ture Lång. Enligt sägnen lär det under medeltiden ha stått en liknande staty framför rådhuset som än idag finns i flera nordtyska hansastäder. 

På torgets västra sida ligger Stadshotellet som stod färdigt år 1885. 

Under Nordenska gården, som idag inhyser en blomsteraffär finns en medeltida källare bevarad.

Skänninge marknad är varje år i början på augusti och pågår under två dagar. Den anses vara Sveriges största torg och gatumarknad varav Stora torget utgör en liten del av denna jättemarknad.

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow