Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Elefantupploppet i Skänninge år 1806

Den första riktiga elefanten kom till Sverige 1804. Det var en ung asiatisk elefanttjur från dåvarande Ceylon, tillhörig Herrn Jean Baptiste Gautier, förfader till Diana Rhodin som idag äger cirkus Brazil Jacks elefanter. Gautier hade köpt elefanten i London och kom via Preussen, Polen, Ryssland och Finland till Stockholm med sin familj och medhjälparen Anton Agazzi. Där visades den upp för allmänheten vid Brunkebergs torg.

Efter att elefanten visats i Stockholm i nästan två år, turnerade Gautier runt i Sverige. Elefanten drogs på en vagn av 8 par hästar och på marknadsdagen den 11 augusti 1806 nådde man Skänninge. Elefanten inhystes i Rådhuset där den var till allmänt beskådande mot betalning. Allmogen var nyfikna och det blev långa köer. Men man tyckte att det var dyrt och dessutom ansåg man inte att en utlänning ägde rätt att visa ett sådant djur mot betalning. Borgmästaren kunde visa upp ett tillstånd men det lugnade inte folkhopen som samlades utanför Rådhuset. Slagsmål uppstod och man började att kasta sten på fönstren. Även borgmästaren blev träffad av en sten i huvudet!

Borgmästaren räddade sig med hjälp av komminister Sundelius och fick fri lejd bort medan folket tog sig in till elefanten. De tog tillbaka 60 riksdaler och tvingade Agazzi att ge gratis föreställningar. Dagen därpå lyckades borgmästaren att hålla folket lugnt genom att rekvirera 20 militärer.
Landshövdingen skickade en lagman för att hålla förhör med magistratet men eftersom allmogen hotat att bränna ner Skänninge om det som inträffat ledde till åtal blev det ingen rättegång.

Gautier och elefanten hamnade sedan i Danmark där elefanten lär ha dött vid ett bombardemang under engelsmännens belägring 1807. Elefanten visades sedan som uppstoppad i Köpenhamn.

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow