Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Hembygdsparken

Hembygdsparken är en kyrkogård från 1813, dess förinnan var det åkerteg.

Redan från början uppstod svårigheter vid grävning av gravarna, marken var mycket vattensjuk.

Under 37 år användes platsen som kyrkogård, och under de åren begravdes drygt 1000 människor. 

År 1850 togs därefter en ny begravningsplats den som ligger norr om vägen till Vadstena i bruk.

 

Här finns bland annat några kvarvarande gravstenar som vittnar om att parken, under 1800-talet var kyrkogård. 

 Numer kallas sittplatsen Gunnar Rörbys plats - Gunnar var folkskollärare & högaktiv inom Skänninges hembygdsförening och har skrivit många böcker om Skänninges historia.

 

På bilden kan man se Solbergastugan som flyttades hit från Solberga socken, men senare flyttades ner till gamla stan & ligger nu vid Sjölingården.

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow