Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Axbomsgården

Huset är uppfört under 1700-talet och inrymmer idag ett skolmuseum med skolmaterial och skolmiljöer från 1800- och 1900-talen.

Från början ett boningshus där Theodor Axbom bodde.

Theodor va målare sedan rådman och under sin levnad var han aldrig utanför Skänninges gränser.

Huset låg från början där utgrävningarna för Allhelgona kyrkan utfördes år 1959, huset flyttades strax innan till dess nuvarande plats.

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow