Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow

Vårfrukyrkan

I slutet av 1200-talet byggde tyska hantverkare en egen kyrka efter tyskt mönster i gotisk stil. När kyrkan invigdes i början av 1300-talet, helgades den åt jungfru Maria och kallas just därför Vårfrukyrkan. Kyrkan kallades också av invånarna för Garpekyrkan. Under medeltiden var Garpar en benämning eller ett öknamn på tyskar – och hänvisade till den då tämligen talrika tyska befolkning som bodde här i Skänninge.
Så betydelsefull var den tyska invandringen att Birger Jarl inte ville låta dem särbehandlas som privilegierade invånare. Han stadgade att de borgare som kom från Lübeck och som önskade flytta till Skänninge, i fortsättningen skulle betraktas som Svenskar. 

I mitten av 1500-talet drog Gustaf Vasa in stadsprivilegierna och beordrade att kyrkan skulle rivas för att om det var nödvändigt få tegel till slottsbygget i Vadstena. Det var Allahelgonakyrkan som först fick stryka på foten – men teglet verkar ha räckt till bygget och Vårfrukyrkan klarade sig i stort. När sedan Johan III ett 20-tal år senare kom till makten återfick Skänninge sina stadsrättigheter.     

I början av 1700-talet drabbades Skänninge och Vårfrukyrkan av en stor brand – och eftersom man inte vågade sig in i den skadade kyrkan hölls därefter till en början gudstjänsterna ute på kyrkogården. Till slut dristade man sig till att fira gudstjänst inne i kyrkan. Det var söndagen den 15 juni 1718. Lite för tidigt skulle det visa sig – för dagen efter rasade de båda mittersta valven – utan att någon skadade sig. Även kyrkspiran rasade vid branden. Den återuppbyggdes men blåste ned i en storm. Först 1738 fick kyrkan en ny tornhuv.
Inne i kyrkan finns flera föremål som klarade sig undan katastrofen, bland annat en medeltida dopfunt och altartavla från 1600-talet.

Kyrkans orgel är världsberömd och flera skivor har spelats in här.

Om kyrkan är öppen är du välkommen in för att titta runt. Var dock vänlig respektera om det pågår förrättning.   

Qrpage-leftarrow Qrpage-uparrow Qrpage-rightarrow