Önas kulturlandskap

9. Från överlevnad till sommarnöje

Från den här platsen ser vi Öna på sjöns södra strand. Se hur högt upp husen ligger, som en ö med sjön och lägre marker runt om. Hit kan man gärna ta med en fikakorg och njuta av lugnet och utsikten. Det var just lugnet och den fina äldre miljön som lockade hit de första sommargästerna.

Fiske vid sjö med metspö

När den Grå gården kom ut till försäljning 1932 övertalade Sven Jakob Carlsson vännerna, förvaltaren Hilmer Wennerholm och handlaren Aron Larsson, att vara med och köpa gården. De skulle använda det som sommarnöje. Öna var idealiskt som utflyktsmål, där man kunde samlas med goda vänner.

Det blev en plats för både vila och fest. På midsommarafton var det dans till fiol på berghällen vid den Grå gården. Trion bjöd också in vänner till den årliga kräfthippan på Öna. Vid den här tiden var de övriga tre gårdarna fortfarande permanent bebodda.

Dragspelare i skogen

1938 köpte de ut den röda gården, som blev bostad för en arrendator som brukade de båda gårdarnas jord. Jordbruket fortsatte ända till 1965 då arrendatorsfamiljen flyttade. Därmed var lantbruksepoken över Öna. Den röda gården hyrs ut som sommarstuga fram till 1996 då den sista hyresgästen flyttar ut. Sex år senare är även grå gårdens tid som sommarnöje över.

1958 säljs även Skomakarbostället som sommarnöje och det är fortfarande i privat ägo. Mosens bor kvar i sin stuga fram till 1970, då han tas in på ålderdomshem i Ulrika. Ett par år senare, när Mosen själv inte längre är i livet, eldas stugan upp och efter det köper Domänverket marken av Allmänna arvsfonden.

För att hålla hagar, ängar och den tidigare åkermarken öppen kom får och kor att få sitt eget sommarnöje på Öna. Där har de fått sommarjobb som landskapsvårdare. Därför måste också stängsel och grindar skötas om och den grå och röda gården på Öna har gått från att vara sommarnöje för hyresgäster till att vara en del i ett kulturreservat.

Introduktion till kulturlandskapet

 

1. En skogsgård med steniga åkrar

2. Bland blommor, grönsaker och bärbuskar

3. På gårdstunet

4. Sjön, gurkorna och sjöormen

5. Åkrar, ängar och gärdesgårdar

6. Vägarna leder till och från Öna

7. Små åkrar ute i skogen

8. Ute på skogen – utmarken

9. Från överlevnad till sommarnöje

 

Se alla vandringar på Öna