Önas kulturlandskap

5. Åkrar, ängar och gärdesgårdar

Här på Öna finns inga stora fält som i slättbygden. Man har utnyttjat så mycket odlingsbar jord som landskapet tillåter. Det innebär att åkrarna alla åkrar har flikiga och oregelbundna former. Närmast husen fanns åkrar och slåtterängar som Önaborna röjt fria från stenar. Där du nu står finns fina åkrar på båda sidor om vägen. Kan du se dem? För att bibehålla ett öppet landskap har åkrarna betats av kor och får sedan 1965.

Om du hade gått här för runt 150 år sedan skulle du sett att åkrar och ängar var inhägnade med gärdesgårdar. Boskapen gick fritt i markerna och man ville inte att de skulle äta av det som växte på åkern. Det var då lättare att hägna in åkern än djuren.

Plöjning av åker med oxe

Runt midsommar slås gräset med lie för att torkas till hö på hässjor - en torkställning byggd av störar och rep. När höet var torrt bars det till höskullen med höbågar i trä. Då kunde ett stort fång hö bäras hem utan att man tappade massor på vägen. Om det fanns oxar på gården, kunde man köra höet i en höskrinda.

Hässja med hö

På Öna odlade man enligt tresädessystemet. Det innebar att man odlade på två tredjedelar av åkrarna medan en tredjedel låg i träda, så att jorden skulle få återhämta sig. På åkrarna odlades troligen råg som var det vanligaste sädesslaget. Förutom spannmål kan Öna-borna haft ärtor, bönor och rovor på sina åkrar. Potatis började inte odlas på allvar i Sverige förrän på 1800-talet. Åkrarna plöjdes med hjälp av kor eller oxar.

Personer som skördar ur landen

På åkrarna använde man inte någon konstgödsel. Den näring som tillfördes var den gödsel som kom från djur och människor på gården. Så Önas gårdar var egna små ekosystem där alla delar var beroende av varandra.

För att leva på Öna var man beroende av mat och inkomster från djuren och åkrarna. För att ha boskap måste det finnas betesmarker. För att gödsla åkrarna behövdes både betesmarker och slåttermarker. De gav också djuren vinterfoder. Åkrarna gödslades dels av djuren själva när de betade på åkern efter skörden, dels genom att man spred ut den gödsel som under vintern samlats på gödselstacken och latrin från dasset. Allt hängde samman.

Nu fortsätter vi vägen fram och går ut på utmarken

Introduktion till kulturlandskapet

 

1. En skogsgård med steniga åkrar

2. Bland blommor, grönsaker och bärbuskar

3. På gårdstunet

4. Sjön, gurkorna och sjöormen

5. Åkrar, ängar och gärdesgårdar

6. Vägarna leder till och från Öna

7. Små åkrar ute i skogen

8. Ute på skogen – utmarken

9. Från överlevnad till sommarnöje

 

Se alla vandringar på Öna