Önas kulturlandskap

3. På gårdstunet

Nu när vi har lämnat den röda gården och gått förbi den grå ladugården, så har vi kommit fram till gårdstunet som är ett gammalt ord för gårdsplan.

Gårdstunet var knutpunkten i det dagliga livet och band ihop alla husen och dess ändamål. Bland husen fanns fähus, hönshus och svinhus. Här fanns också dass, loge, magasin, jordkällare. På vissa bondgårdar i Östergötland kunde det i mitten av 1800-talet finnas ända upp till 14 hus. Riktigt så många fanns nog inte här på Öna, men de var säkert fler då än nu.

Önas grå ladugård och röda stuga

Över gårdstunet gick man morgon och kväll när man skulle mjölka korna. Sommartid vallades djuren ut över gårdstunet och vidare till betesmarken i skogen. Över gårdstunet körde man in säden som skulle tröskas och djurens vinterfoder som hade torkat på hässjor. Man hämtade vatten i brunnen, ved ur vedboden eller mat ur matkällaren. Och givetvis sprang man över gårdstunet för att gå på dass eller för att hälsa på grannarna.

Ladugården är från slutet av 1700-talet och i mitten fanns fähuset där gårdens kor och får bodde. Till höger fanns logen där djurens foder förvarades och där man tröskade den säd som odlades. På den vänstra sidan byggdes omkring år 1900 ett vagnslider – dåtidens garage. Gårdens gris fick inte bo i fähuset utan hade ett eget hus som är byggt mot gaveln på logen.

Grå gårdens ladugård

Det ljus som fanns var från eldstaden eller talgljus. Lite senare kom fotogenlamporna. När det var mörkt ute fick man lysa upp vägen med en talgdank i en lykta eller kanske en tjärvedssticka. Ibland såg man skymten av något litet grått som förvann in i ett mörkt hörn. Kanske var det en vätte? Eller var det en mus eller råtta som försökte stjäla mat? Vem vet?

På 1930-talet, när Sven Jakob Carlsson och hans vänner i Bolaget köpte Öna, blev den grå gården ett sommarnöje. Då var gårdstunet en plats för fester. Varje midsommar var det dans till fiol på berghällen. I dörröppningen till loftboden satt Sven Jakob själv och sålde läsk och karameller.

Nu när vi ändå är framme på den grå gårdens gårdstun passar vi på att smita runt hörnet på stugan och gå en tur förbi dasset och jordkällaren för att titta lite på sjön

 

Introduktion till kulturlandskapet

 

1. En skogsgård med steniga åkrar

2. Bland blommor, grönsaker och bärbuskar

3. På gårdstunet

4. Sjön, gurkorna och sjöormen

5. Åkrar, ängar och gärdesgårdar

6. Vägarna leder till och från Öna

7. Små åkrar ute i skogen

8. Ute på skogen – utmarken

9. Från överlevnad till sommarnöje

 

Se alla vandringar på Öna