Önas kulturlandskap

4. Sjön, gurkorna och sjöormen

Sjön betydde mycket mer än sommarbad för de som bodde på Öna. Här hade man sin roddbåt och här fångade man sin fisk som variation till en annars ensidig kost.

Det var också gott om kräftor i Stensjön och i början av 1940-talet var det en stor händelse varje år när två fina taxibilar kom till Öna för att hämta kräftor. De tog med sig ungefär 20 tjog kräftor i varje bil och körde sedan till Frimurarehotellet och Stora hotellet i Linköping. Där satt stadens fina herrar och väntade på kräftorna från Ulrika.

Kokta kräftor med dillkrona

I sjön tvättade man också sina kläder, i en bykgryta som man eldade under. Det var den tidens tvättmaskin. Som tvättmedel användes såpa och lut. Vattnet vreds eller bankades ut med hjälp av ett klappträ. Det var ett tungt och slitsamt arbete-

Man kunde nog ha roligt också. Stensjön var också spännande både sommar och vinter. Barnen badade och lärde sig simma. De metade både abborre och mört. Man kunde också segla med barkbåtar, göra en egen båt av en sockerlåda eller åka kälke på isen.

Pojke som fiskar

Längs sjöns stränder växte vass. Det var vanligt i Östergötland att ha vasstak på uthus. Det var ett billigt byggnadsmaterial och när det växte på gården var det bara arbetskraft som behövdes för att skörda och binda den på taken.

I sluttningen ner mot sjön kan man se små jordfyllda terrasser där man odlade gurkor på 1900-talet. En torr sommar var det en bra plats för en grönsak som krävde vatten, då det var nära till sjön när man behövde vattna.

På vintern kunde man såga upp is och lägga den i en isdös. Det var en hög med isblock som täcktes med sågspån eller halm för att stänga ute värmen. Isdösen användas för att kyla mat under sommaren – det fanns ju inte några kylskåp på Öna.

Om man får tro Mosen, en av de som bott på Öna, så finns det en stor sjöorm i Stensjön och när vågorna går höga så är det den som är i farten. Han hade också sett en sjöorm i Eksjön. Den var minst 15 m lång. Han hade inte sett huvudet men den hade sprutat etter.

Tryck med sjöorm

Numera finns en grillplats här nere vid sjön. Passa på att ta en paus. Njut av utsikten och lugnet. Kanske vill du passa på att grilla en korv eller ett pinnbröd. Och kanske – om du har tur - får du syn på Sjöormen.

När du rastat klart går vi vidare över den gamla åkermarken nedanför husen och bort mot skogen.

Introduktion till kulturlandskapet

 

1. En skogsgård med steniga åkrar

2. Bland blommor, grönsaker och bärbuskar

3. På gårdstunet

4. Sjön, gurkorna och sjöormen

5. Åkrar, ängar och gärdesgårdar

6. Vägarna leder till och från Öna

7. Små åkrar ute i skogen

8. Ute på skogen – utmarken

9. Från överlevnad till sommarnöje

 

Se alla vandringar på Öna