Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Bönder vid Finspång efter lavering av Pehr Hörberg.

Landbönder och torpare

Bilden visar bönder vid Finspång efter lavering av Pehr Hörberg.

När Louis de Geer kom till Finspång i början av sextonhundratalet fick han först arrendera rätten att i statens ställe beskatta bönderna, vilka därefter tvingades fullgöra större delen av sina skyldigheter i form av kördagsverken och leverans av träkol, en ständig bristvara i det äldre bergsbruket. För att ytterligare trygga järnbrukets försörjning tilläts Louis de Geer år 1641 förvärva ett stort antal fastigheter. Ägarförhållandena ändrades därmed radikalt.

Som exempel kan nämnas, att bland de fastigheter som på 1820-talet hade rätt att delta i bergsbruket i Hällestad tillhörde mer än tre fjärdedelar järnbruken. En knappt fjärdedel ägdes av fria bönder. Ett enda fjärdedels mantal tillhörde kronan.

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram