Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Nyodlingarna på Tryfalls allmänning

Nyodlingarna på Tryfalls allmänning

1 Nybygget
Det första torpet på allmänningen hette som sig bör Nybygget. Torpet är omnämnt första gången i Husförhörslängden år1832. Om den första familjen sägs, att de bor i en stuga på Svartebo ägor. 1839 kommer inflyttande gifta drängen Anders Petter Eriksson, från Tryfall. Han var född i Kristberg och gift med en flicka från Tjällmo. Anders Petter har levt kvar i berättartraditionen under namn av "Tryfallsgubben." Efter honom brukade hans söner torpet, som sedermera fick flera olika ägare. Siste brukaren avflyttade 1920.

2 Lugnet
På samma allmänningslott som Nybygget låg också Lugnet, som enligt traditionen ska ha byggts av en flicka, som hette Elisabet Stål. Lugnet finns första gången omnämnt 1889. Siste brukaren avflyttade 1918.

3 Anderstorp eller Junta
Förste torparen heter Anders Nilsson. Torpet nämns första gången 1837. Anders dog efter några få år. Änkan bodde kvar och efter henne sonen, nubbsmeden Anders Fredrik Ljungberg och efter honom hans änka. Efter 1918 finns ingen brukare.

4 Fredrikslund eller Humpen
Torpet är nämnt första gången år 1867. Det heter då Humpen Ägaren Johan Fredrik Andersson ändrar namnet till Fredrikslund.

5 Björklund
Björklund finns upptaget under åren 1889 till 1912. Inga byggnader finns kvar.

6 Sandmon
Den förste brukaren är Skomakaren Johan Alfred Johansson. På Sandmon fanns bofasta brukare till 1962. Husen finns ännu kvar och åkrarna brukas fortfarande.

7 Skogalund
En av de minsta lotterna. Bebyggare förekommer i Husförhörslängden från år 1878. Den sista bofasta familjen flyttade på 1950-talet.

8 Nyland
Förste ägaren hette Anders Fredrik Andersson. Han kom till Nyland 1873. Från 1906 års längd ägdes torpet av familjen Leidner. Den siste brukaren Alderin Leidner bodde kvar på Nyland in på nittonhundrafemtitalet.

9 Häggfallet
Häggfallet nämns första gången 1861.

10 Löfsätter
Namnet Löfsätter nämns första gången år 1889. Stugan bär på gaveln årtalet 1886. Torpet ägs då av Enkan Klara Sofia Olofsdotter, som sålde torpet till sin måg Karl-August Sjöberg.

11 Porskilen
Avstyckat på 1700-talet

12 Svält Ihjäl
Ett desperat nyodlingsförsök ägde rum här. Inga kärr med näringsrik svart myrjord fanns längre tillgängliga. Nyodlaren startade sitt odlingsförsök i en moränbacke, där han också började timra en stuga. Han insåg emellertid det hopplösa i företaget och gav upp. Då även fästmön övergav honom, utvandrade han till Amerika.

13 "Förlagd Forngruva"
I nästan alla Bergslag finns skrönan om den förtrollade gruvan med malm "så fin som fnöske". Ingen kan längre hitta den.

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram