Byggnaderna på Öna

byggnaderna på öna

8. Dass och jordkällare

Här bakom grå gårdens stuga finns två byggnader som hade helt olika uppgifter. Bakom stugknuten står utedasset och nere i sluttningen mot sjön har man byggt jordkällaren, som är delvis ingrävd i backen.

Dasset – eller avträdet som man sa förr i tiden – är byggt i en stolpverkskonstruktion. Det står på en grund av natursten och har ett sticketak. På baksidan sitter en lucka där man kan tömma dasset. Invändigt finns en gråmålad bänk med plats för två besökare samtidigt.

Grå gårdens utedass

Idag tycker vi kanske att det är konstigt att gå på toaletten tillsammans med någon annan men förr var det vanligt. Enligt historikern Kalle Bäcks forskning var dasset en plats där man kunde föra förtroliga samtal. Det var här som mor och far kunde passa på att diskutera ekonomi och ta stora beslut. Och ungdomarna pratade hemligheter. Så det kanske inte är så konstigt att dasset ibland också kallas för hemlighuset.

Grå gårdens utedass - interiör

Det är inte alls säkert att man byggde något dass på Öna när den första gården byggdes här. Man kanske bara hade en planka eller stång, som man satt på, intill gödselhögen vid ladugården. Även människornas latrin användes till att gödsla åkrar och andra odlingar med, och då var det ju bra att all gödsel fanns på samma plats.

När dassen på Öna byggdes placerades de ganska nära stugorna men ändå lite undanskymt. Man ville ju inte behöva gå långt för att besöka dasset, men man ville inte heller ha det på gården.

Jordkällaren var en annan viktig byggnad på Önas grå gård, precis som på de flesta gårdar och torp förr i världen,eftersom det inte fanns några kylskåp. Här förvarade man potatis och andra rotsaker, men också andra matvaror som behövde förvaras svalt. I jordkällaren var det en jämn temperatur året om. Dessutom höll den en ganska stabil luftfuktighet.

Källarspindlar och spindelkokonger

Den grå gårdens jordkällare har grävts in i sluttningen mot sjön. Den är murad med natursten och har ett flackt trätak som vilar på ett par stockvarv. På taket ligger tegelpannor, men kikar man in under takpannorna kan man ana att det gamla sticketaket ligger kvar därunder. Källaren har en yttre och en inre dörr för att klimatet ska hållas så stabilt som möjligt.

Jordkällaren på den grå gården är lite ovanlig med sin träöverbyggnad. I vanliga fall ska jordkällare ha ett välvt tak av sten eller tegel, som i sin tur är täckt av ett isolerande jordlager. Bristen på sådan isolering gjorde att maten, som förvarades i källaren, riskerade att frysa på vintern. Ellen, som växte upp på Öna på 1910-talet, har berättat att man fick bära in glödande kol i källaren när det var riktigt kallt, för att inte maten skulle förstöras av kölden.

Grå gårdens jordkällare

Vi vet inte hur gammal den grå gårdens källare är. Kanske byggdes den någon gång i början av 1800-talet, då det blev allt vanligare att odla potatis. På 1950-talet började jordkällarna förlora sin betydelse och ersattes med kylskåp. Men på Öna finns det ingen el, så här användes jordkällaren så länge det bodde folk här.

Nu har denna vandring nått sitt slut. Vi hoppas dagen blir trevlig här på Öna. 

Karta Öna

Introduktion till byggnaderna på Öna

 

1. Mosens stuga

2. Skomakarbostället

3. Röda gården

4. Bolaget och arrendatorn

5. Ladugårdarna

6. Grå gården

7. Boden

8. Jordkällare och utedass

 

Se alla vandringar på Öna

 

bakgrund