Byggnaderna på Öna

byggnaderna på öna

8. Jordkällare och utedass 

På gårdarna på Öna fanns också olika små byggnader. Här bakom grå gårdens stuga finns två byggnader som hade helt olika uppgifter. Bakom stugknuten står utedasset och nere i sluttningen mot sjön har man byggt jordkällaren, som är delvis ingrävd i backen.

Jordkällaren var en viktig byggnad på Önas grå gård, precis som på de flesta gårdar och torp förr i världen då det inte fanns några kylskåp. Det var här man förvarade potatis och andra rotsaker, men också andra matvaror som behövde förvaras svalt. I jordkällaren var det en jämn temperatur året om. Den höll maten sval på sommaren och där var frostfritt på vintern. Dessutom höll den en ganska stabil luftfuktighet. Källarspindeln, med sina hängande vita kokonger, är ett tecken på bra källarklimat.

Den grå gårdens jordkällare har grävts in i sluttningen mot sjön. Den är murad med natursten och har ett flackt trätak som vilar på ett par stockvarv. På taket ligger tegelpannor men kikar man in under takpannorna kan man ana att det gamla sticketaket ligger kvar därunder. Källaren har en yttre och en inre dörr för att klimatet ska hållas så stabilt som möjligt.

Jordkällaren på den grå gården är lite ovanlig med sin träöverbyggnad. I vanliga fall ska jordkällare ha ett välvt tak av sten eller tegel som i sin tur är täckt av ett isolerande jordlager. Vi vet inte varför man inte gjort något valv på Önas källare. Kanske har det funnits ett som rasat samman och ersatts av träkonstruktionen. Bristen på isolering har gjort att maten som förvarades i källaren riskerade att frysa på vintern. Ellen, som växte upp på Öna på 1910-talet, har berättat att man fick bära in glödande kol i källaren när det var riktigt kallt, för att inte maten skulle frysa.

Vi vet inte hur gammal den grå gårdens källare är. Kanske byggdes den någon gång i början av 1800-talet, då det blev allt vanligare att odla potatis. Innan man byggde jordkällaren förvarade man troligen kålrötter och rovor i en stuka. En stuka är en grop i marken som täcktes av ett isolerande skikt, exempelvis plankor, jord och halm. Det är ett urgammalt sätt att förvara mat och ibland hittar arkeologer gropar som nog varit stukor när de undersöker förhistoriska boplatser. På 1950-talet började jordkällarna förlora sin betydelse och ersattes med kylskåp. Men på Öna finns det ingen el så här användes jordkällare så länge här bodde folk.

Den andra byggnaden bakom stugknuten på den grå gården är dasset – eller avträdet som man sa förr i tiden. Dasset är byggt i en stolpverkskonstruktion och står på en grund av natursten och det har ett sticketak. På baksidan finns en lucka där man kan tömma dasset. Invändigt finns en gråmålad bänk med plats för två besökare samtidigt.

Idag tycker vi kanske att det är konstigt att gå på toaletten tillsammans med någon annan men förr var det vanligt. Det var en plats där men kunde föra förtroliga samtal – så det kanske inte är så konstigt att dasset ibland också kallas för hemlighuset.

Det finns en historiker som har studerat de svenska dassen och bl a tagit reda på vilka det var som gick på dass tillsammans. Han berättar att det bl a var det gifta paret som ville diskutera något som inte barnen, tjänstefolket eller kanske de gamla föräldrarna skulle höra. Hit kunde en mor gå med sin dotter för att ge råd om t ex mens eller kanske varna för att de kunde bli med barn om de inte aktade sig. Hit gick också en far med sin son av samma anledning men kanske var det lite andra råd och varningar som gavs till sonen. Givetvis gick ju också flickor dit tillsammans för att prata om pojkar och pojkar för att prata om flickor.

Det är inte alls säkert att man byggde något dass på Öna när den första gården byggdes här. Man kanske bara hade en planka eller stång som man satt på intill gödselhögen vid ladugården. Även människornas latrin användes ju till att gödsla åkrar och andra odlingar med och då var det ju bra om all gödsel fanns på samma plats.

På landsbygden var avträdet ofta sammanbyggt med ladugården för enkel utgödsling direkt på gödselstacken.

När dassen på Öna byggdes placerades de ganska nära stugorna men ändå lite undanskymt. Man ville ju inte behöva gå långt för att besöka dasset men man ville inte heller ha det på gården.

Nu har denna vandring nått sitt slut. Vi hoppas dagen blir trevlig här på Öna. 

Karta Öna

Introduktion till byggnaderna på Öna

 

1. Mosens stuga

2. Skomakarbostället

3. Röda gården

4. Bolaget och arrendatorn

5. Ladugårdarna

6. Grå gården

7. Loftboden

8. Jordkällare och utedass

 

Se alla vandringar på Öna

 

bakgrund