Byggnaderna på Öna

Ladugård i Önabolaget

4. Bolaget och arrendatorn

År 1932 kom den grå gården på Öna ut till försäljning. Den hembygds- och historieintresserade Sven Jakob Carlsson på gården Lilla Emtefall i Ulrika övertalade sina vänner, förvaltaren Hilmer Wennerholm och handlaren Aron Larsson, att vara med och köpa gården för att ha den som sommarnöje. De kom att kalla sig Bolaget.

Samma år som gården köptes satte man igång med att reparera byggnaderna och skaffa möbler som skulle passa i den ålderdomliga miljön. Redan den första våren, som Bolaget ägde den grå gården, ordnade Ulrika hembygdsförening en vårfest på Öna med 200 besökare.

Sven Jakob Carlsson med fru på Öna

Hanna Carolina Persdotter och Sven Jakob Carlsson.
Foto Ulrika museum

Några år senare blev även den röda gården till salu och köptes in av Bolaget. Därmed ägde de tre vännerna 82 tunnland av Önas totalt 104 tunnland jord. Bolaget renoverade, byggde ut och byggde nytt på den röda gården. Därefter blev den bostad för de arrendatorer som kom att bruka de båda Öna-gårdarnas jord. Det fanns arrendatorer boende på Öna från 1938 till 1965.

Första arrendatorn var Konrad Bäckström, son till skomakare Bäckström på Skomakarbostället. Arrendet var 250 kronor om året, och då fick arrendatorn fiska i sjön för husbehov och fånga kräftor i högst åtta dagar. I arrendet ingick en skyldighet att varje år sätta upp cirka 250 meter ny gärdesgård eller sätta om lika mycket av den gamla.

Öna fortsatte samtidigt att vara Bolagets sommarnöje och plats för midsommarfester och kräfthippor. Men i början av 1940-talet dog Hilmer Wennerholm. Sven Jakob Carlsson började själv bli gammal och hans fru Hanna Carolina tyckte att utflykterna till Öna var arbetsamma. År 1945 såldes gårdarna på Öna till Anton Moberg från Boxholm.

Passa på att kika lite på den röda gårdens stora ladugård innan vi går vägen fram till den grå gårdens ladugård. Där berättar vi mer om de båda ladugårdarna.

Karta Öna

Introduktion till byggnaderna på Öna

 

1. Mosens stuga

2. Skomakarbostället

3. Röda gården

4. Bolaget och arrendatorn

5. Ladugårdarna

6. Grå gården

7. Boden

8. Jordkällare och utedass

 

Se alla vandringar på Öna

 

bakgrund