Byggnaderna på Öna

byggnaderna på öna

4. Bolaget och arrendatorn 

År 1932 kom den Grå gården på Öna ut till försäljning. Den hembygds- och historieintresserade Sven Jakob Carlsson på gården Lilla Emtefall i Ulrika övertalade sina vänner, förvaltaren Hilmer Wennerholm och handlaren Aron Larsson, att vara med och köpa gården för att ha som sommarnöje. De kom att kalla sig Bolaget.

Samma år som gården köptes satte man igång med att reparera byggnaderna och skaffa möbler som skulle passa i den ålderdomliga miljön. Redan den första våren de ägde den grå gården ordnade Ulrika hembygdsförening en vårfest på Öna med 200 besökare. Ännu en fest, med lekar och gammeldans, ordnades lite längre fram på sommaren.

Några år senare blev även den Röda gården till salu och köptes in av Bolaget. Därmed ägde de tre vännerna 82 av Önas 104 tunnland jord. Bolaget satte igång att renovera, bygga ut och bygga nytt på den röda gården. Den blev därefter bostad för de arrendatorer som kom att bruka de båda Öna-gårdarnas jord.

Första arrendatorn var Konrad Bäckström som var en av skomakare Bäckströms söner på Skomakarbostället. Arrendet var 250 kr om året och då fick arrendatorn fiska i sjön för husbehov och fånga kräftor i högst åtta dagar. I arrendet ingick en skyldighet att varje år sätta upp cirka 250 meter ny gärdesgård eller sätta om lika mycket av den gamla. Efter Konrad Bäckström följer ett par andra arrendatorsfamiljer på den röda gården. Det fanns arrendatorer på Öna från 1938 till 1965.

Samtidigt som gårdarna brukades av arrendatorn var Öna Bolagets sommarnöje och platsen för midsommarfester och kräfthippor. När en av de tre i Bolaget, Hilmer Wennerholm, dör i början av 1940-talet. Sven Jakob började själv bli gammal och hans fru Hanna Carolina tyckte att utflykterna till Öna var arbetsamma. År 1945 bestämmer sig Bolaget sig för att sälja sina gårdar på Öna till Anton Moberg från Boxholm. Därmed var Bolagets tid på Öna över.

Passa på att kika lite på den röda gårdens stora ladugård innan vi går vägen fram till den grå gårdens ladugård. Där berättar vi mer om det båda ladugårdarna.

Karta Öna

Introduktion till byggnaderna på Öna

 

1. Mosens stuga

2. Skomakarbostället

3. Röda gården

4. Bolaget och arrendatorn

5. Ladugårdarna

6. Grå gården

7. Loftboden

8. Jordkällare och utedass

 

Se alla vandringar på Öna

 

bakgrund