Byggnaderna på Öna

Grå gården  på öna

6. Grå gården

Timmerstockarna som den grå gården är byggd av har daterats, med dendrokronologi, till 1773-1774. Vid den tiden bodde Måns Bengtsson och Ingrid Persdotter där med sina barn. Ingrid hade fått gården i arv. Måns och Ingrid är mest kända för att de bråkade så mycket med varandra, att både sockenstämman, häradsrätten, prästen och domkapitlet i Linköping blev inblandade.

Planritning över den Grå gårdens stuga

Stugan är en knuttimrad ryggåsstuga byggd på en murad naturstensgrund. Idag är den omålad men tittar man noga ser man spår efter att den varit inklädd med panel. Panelen togs bort vid renoveringen på 1930-talet. Troligen ville man att stugan skulle se äldre ut. På tre av stugans sidor kan man se spikhål efter panelen. Det finns även blekta spår efter röd slamfärg som visar att före 1930 var den grå gården rödfärgad.

Grå gårdens bostadshus

Taket har bytt beläggning många gånger och det finns detaljer som skvallrar om att stugan en gång haft ett torvtak. Vid takfoten och i takfotstassarna finns inborrade käppar som stöd för ett sådant tungt tak. Där kan man också se hur takfotstassarna utformats med en profilerad droppnäsa och några har dekorerats med ett utskuret mönster. I brandförsäkringen från 1890 får vi veta att bostadshuset hade fått ett nävertak med bräder, medan gårdens övriga hus hade sticketak.

På 1910-talet fick även den här stugan ett sticketak. Ellen, som vi mötte vid ladugården, har berättat om sticketaket. Hon minns att man tyckte att det var så eldfarligt att sommartid passade hennes mor på att gå upp i gryningen för att baka, medan daggen fortfarande låg kvar på taket. Vid renoveringen på 1930-talet fick stugan tak av enkupigt tegel, men under det finns sticketaket kvar.

Den låga dörren till den grå stugan

Den låga tvådelade ytterdörren har troligen suttit där sedan huset byggdes. Visste ni att gamla dörrar alltid öppnas inåt? På den grå stugan går taket så långt ner att det inte går att öppna dörren utåt. På dörrens insida finns ett gammaldags stocklås som fortfarande fungerar.

Väggmålning i grå stugan

Invändigt består bostadshuset av förstuga och stuga. Stugan var bostadsrum, kök och skafferi. Här syns många spår av de ombyggnationer som gjordes av Sven Jakob Carlsson och Bolaget.

Interiör i den grå stugan med spisen

Bakugnen finns kvar i stugan men spiskåpan borta. På hällen lagades maten över en öppen eld, grytan stod på en trefot över elden. Bakugnen är stugans enda värmekälla och Ellen har berättat att på vintern fick hennes mor sitta uppe och elda länge på kvällarna. Var det riktigt kallt ute kunde hon få vara uppe och elda hela natten för att hålla stugan varm.

Om vi vänder ryggen åt stugan så kan vi istället se på boden.

Karta Öna

Introduktion till byggnaderna på Öna

 

1. Mosens stuga

2. Skomakarbostället

3. Röda gården

4. Bolaget och arrendatorn

5. Ladugårdarna

6. Grå gården

7. Boden

8. Jordkällare och utedass

 

Se alla vandringar på Öna

 

bakgrund