Byggnaderna på Öna

Röda gården

3. Röda gården

Röda gården är förmodligen den äldsta gårdsplatsen på Öna. Det var här de första husen byggdes på 1600-talet. Och kanske fanns här bebyggelse ännu tidigare. Sitt nuvarande utseende fick gården i slutet av 1930-talet, den rödmålade stugan med vita knutar, omgiven av en trädgård och ett prydligt röd- och vitmålat staket.

Vi vet inte när den äldsta delen av bostadshuset byggdes. Ursprungligen fanns förstuga, stuga och kök. I förstugan fanns en trappa som ledde upp till vinden. I stugan (som var bostadsrummet) står numera en rektangulär kakelugn från slutet av 1800-talet. Idag har huset tegeltak. Men det gamla sticketaket ligger kvar under takpannorna.

Planritning över bostadshuset på Röda gården

1937 köptes den röda gården av Bolaget, som vi ska berätta mer om längre fram. Då byggdes den gamla stugan ut. Köket blev dubbelt så stort och intill byggdes en kammare. Huset fick också en veranda, en köksfarstu med köksingång och ett skafferi. Samtidigt installerades en vedpanna i köket och de tidigare lerklinade väggarna kläddes in med panel som målades. Det gamla magasinet, som legat mitt emot bostadshuset, revs och ersattes av det vi ser idag. Det innehåller förråd, vedbod och spannmålsmagasin.

Röda gårdens bod

I trädgårdshörnet närmast ladugården byggdes ett nytt dass. Dasset placerades precis i gränsen mellan trädgården och ladugårdsplanen. Ingången är från trädgården och luckan där man tömmer dasset sitter i väggen mot ladugårdsplanen, där det är nära till gödselstacken.

Inne på dasset är det gott om plats, med fyra sittplatser. Höjden på sittplatserna har anpassats så att de är bekväma både för barn och vuxna.

På dasset finns fyra sittplatser

Alla byggnaderna har rödmålad panel med vita knutar och omfattningar och de omges av en trädgård. Trädgården anlades samtidigt som huset byggdes ut. Trädgården omges av ett staket som avskilde den från ladugårdsplanen och åkermarken och höll boskapen borta. En av grindarna är nytillverkad medan de övriga är från 1930-talet och har bara renoverats.

Om vi går till höger, runt hörnet på huset, passerar vi dasset som vi kan passa på att kika in i innan vi smiter ut genom grinden mot ladugårdsplanen.

Karta Öna

Introduktion till byggnaderna på Öna

 

1. Mosens stuga

2. Skomakarbostället

3. Röda gården

4. Bolaget och arrendatorn

5. Ladugårdarna

6. Grå gården

7. Boden

8. Jordkällare och utedass

 

Se alla vandringar på Öna

 

bakgrund