Byggnaderna på Öna

byggnaderna på öna

3. Röda gården 

Det här är nog den äldsta gårdsplatsen på Öna. Det var här de första husen på 1600-talet byggdes. Kanske fanns här bebyggelse ännu tidigare. Men den här gården ser ju inte särskilt gammal ut, med den rödmålade stugan med vita knutar omgiven av en trädgård och ett prydligt röd- och vitmålat staket. Det här utseendet fick den röda gården mot slutet av 1930-talet.

Vi vet inte när den äldsta delen av det nuvarande bostadshuset byggdes. Ursprungligen bestod huset förstuga, stuga (d v s bostadsrummet) och kök. I förstugan fanns en trapp som ledde upp till vinden. I stugan står en rektangulär kakelugn. Idag har huset tegeltak men uppe på vinden kan man se undersidan på takläktens brädor och där syns det gamla sticketaket som ligger kvar under takpannorna.

1937 köptes den röda gården av Bolaget, som vi ska berätta mer om längre fram. Då byggdes den gamla stugan ut. Köket blev dubbelt så stort och intill byggdes en kammare. Huset fick också sin veranda, en köksfarstu med köksingång och ett skafferi. Samtidigt installerades en vedpanna i köket och de tidigare lerklinade väggarna kläddes in med panel som målades. När du står framför verandan så är det den och den del av huset som är till vänster som är tillbyggt. Det vi ser idag är en typisk bostad på landsbygden från tiden omkring 1940.

Det var inte bara bostadshuset som byggdes ut mot slutet av 1930-talet. Det gamla magasinet som legat mitt emot bostadshuset revs och ersattes av det vi ser idag. Det innehåller förråd, vedbod och spannmålsmagasin. I trädgårdshörnet närmast ladugården byggdes ett nytt dass. Dasset placerades precis i gränsen mellan trädgården och ladugårdsplanen. Ingången är från trädgården och luckan där man tömmer dasset sitter i väggen mot ladugårdsplanen, där det är nära till gödselstaden. Inne på dasset är det gott om plats med fyra sittplatser. Höjden p sittplatserna har anpassats så att de är bekväma både för barn och vuxna. Alla byggnaderna har rödmålad panel med vita knutar och omfattningar.

Trädgården anlades samtidigt som huset byggdes ut. Tidigare gick vägen förbi framför bostadshuset. Trädgården omges av ett staket som skiljer den från ladugårdsplanen och åkermarken och håller boskapen borta. Staketet med sina rödmålade staketpinnar och stenstolpar hör också till 1930-talet - även om det genom åren renoverats och ruttna staketpinnar ersatts med nya. En av grindarna är nytillverkad medan de övriga är från 1930-talet och har bara renoverats.

Om vi går till höger, runt hörnet på huset, passerar vi dasset som vi kan passa på att kika in i innan vi smiter ut genom grinden mot ladugårdsplanen.

Karta Öna

Introduktion till byggnaderna på Öna

 

1. Mosens stuga

2. Skomakarbostället

3. Röda gården

4. Bolaget och arrendatorn

5. Ladugårdarna

6. Grå gården

7. Loftboden

8. Jordkällare och utedass

 

Se alla vandringar på Öna

 

bakgrund