Personerna på Öna

4. Sven Jakob Carlsson och Bolaget

En person som betytt mycket både för Öna och Ulrikabygden är virkeshandlaren Sven Jakob Carlsson. Hans hade ett stort intresse av gamla föremål och bygdens historia. Visste du att Ulrika museum byggdes för de samlingar som han donerade till församlingen?

Sven Jakob föddes 1872 mellan Ulrika och Malexander i torpet Stenstugan. Han gifte sig med Hanna Carolina Pettersdotter och de bosatte sig på Lilla Emtefall i Ulrika socken. Paret fick två barn, Conrad och Helfrid. Dottern följde i pappans fotspår när det gällde bygdens historia.
 

Sven Jacob Karlsson med frun Hanna Carolina Persdotter. Bilden ägs av Ulrika museum

Hanna Carolina Persdotter och Sven Jakob Carlsson. Ulrika museum

I gästboken berättar Sven Jakob om platsen. När grå gården skulle säljas 1932 såg han den natursköna platsen och menade att Öna var ett idealiskt utflyktsmål där kunde man samlas med goda vänner. Han övertalade förvaltaren Hilmer Wennerholm och handlaren Aron Larsson, att tillsammans köpa gården som sommarnöje. De kom att kalla sig Bolaget.


Den grå ladugården

Samma år som gården köptes började man reparera byggnaderna och skaffa möbler som skulle passa i miljön. Det är Sven Jakob som ligger bakom väggmålningen i bostadshuset. Några år senare blev även den Röda gården till salu och köptes in av Bolaget. Därmed ägde de tre vännerna 82 av Önas 104 tunnland jord.

Den röda gården hyrdes ut till en arrendator som brukade jorden. Bostadshuset och ladugården byggdes ut. Man byggde nytt magasin och visthusbod. Gårdsplanen röjdes från sten och man fixade till utfartsvägen. Ett staket med stenstolpar sattes upp och grottan gjordes i ordning och inreddes.

Öna blev sommarnöje och plats för olika fester. Varje midsommarafton var det dans till fiol på berghällen vid Grå gården. Sven Jakob satt själv i loftboden och sålde läsk och karameller. En annan fest var kräfthippan som Bolaget och deras vänner hade varje år.

På Ulrika museum finns flera föremål från Öna. Bland annat en enkel medeltida kista. Men Sven Jakob hade bytt ut de gamla lädergångjärnen med ett par av järn. Han blev häftigt och bestämt tillrättavisad av en hög ämbetsman från Historiska museet i Stockholm. Han hade burit hand på en klenod.

I början av 1940 dör Hilmer Wennerholm och Bolaget beslutar att sälja Öna till Anton Moberg från Boxholm. Efter det, när Sven Jakob besökte Öna träffade han också My Lindström. Hon var sjuksyster och skötte om Moberg under hans sjukdomstid. Sven Jakob berättar om hur han visar henne kallkällan i hagmarken. Han ser hur ömt My vårdar det gamla kulturarvet och skriver också om sin önskan, att de urgamla husen på Öna skulle bevaras för framtiden.

interiör målning ornament på list och vägg

1951 tilldelas Sven Jakob får Hazeilusmedaljen för sina hembygdsvårdande insatser. Några år senare dör Sven Jakob Carlsson men innan dess högg han själv sin och hustruns gravstenar. Du kan se dem nära klockstapeln på Ulrika kyrkogård. 

Om vi går runt stugan på röda gården och ut genom grinden mot den grå, kan vi stanna på berghällen utanför ladugården.

Introduktion till Personerna på Öna

 

1. Verner "Mosen" Ahnberg

2. Äkta och oäkta barn

3. Skomakare Bäckström

4. Sven Jakob Carlsson och Bolaget

5. Måns och Ingrids osämja

6. Carin Nilsdotters jordiska kvarlåtenskap

7. Fröknarna på Öna

8. Att växa upp på Öna

 

Se alla vandringar på Öna