Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Gubbar på möte

Godegårdshandskriften

Professorn i bergvetenskap J.O. Carlberg fick år 1879 Kungl. Majts. uppdrag att upprätta en redogörelse för de svenska bergverkens uppkomst. I sin redogörelse för Rikets olika bergslag skriver professorn, att Det Östra Berget, hörde till Godegårds socken, vilket var den vanliga uppfattningen på 1800-talet. Lokaliseringen har logik. Det var ju i Godegårds kyrka, som originalet till handskriften om de Östra och Västra bergen påträffades.

Men frågan om var i geografin Det Västra och Det Östra berget legat i förhållande till varandra blev "en het potatis" på 1920-talet. Diskussionen pågick av och till under närmare trettio år, utan att frågan blev övertygande besvarad. Diskussionen kretsade kring ett nyckelbegrepp, en slags "Da Vinci code," i stadgan från 1340.

Koden bestod av tio skrivtecken fördelade på tre ord. Tolkningen var inte helt lätt eftersom originalet till Godegårdshandskriften var försvunnen. Den klarade sig oskadd, när slottet Tre Kronor brann år 1697, men någon gång längre fram i tiden försvann den från sin förvaringsplats i det kungliga arkivet, antagligen på 1780-talet, då stor oreda rådde, eller också vid en brand på Riddarholmen i början av 1800-talet.

En brand på Riddarholmen i början av 1800-talet

Långt senare, då diskussionen om Det Västra och Östra berget redan ebbat ut inträffade något otroligt!

Godegårdshandskriften återfanns! Den påträffades i Finland! På Riksarkivet i Helsingfors!

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram