Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Medeltida borg

Sagan om Järnbergen i Östergötland

Det var en gång för länge, länge sedan… Så börjar alla gamla sagor och så börjar också sagan om Järnbergen i Östergötland. En gång för länge, länge sedan, tävlade tre herremannaätter om makten i de delar av landet, som från 1100-talet och framåt smälte samman och blev kungariket Sverige.

Författaren Alf Henrikson, som var en lärd man med sinne för kluriga formuleringar har satt fokus på en av förutsättningarna för Rikets uppkomst, när han skriver:

"Den Erikska ätten på Uppsalaslätten,
den Stenkilska ätten på Västgötaslätten
och den Sverkerska ätten på Östgötaslätten
gav fullkomligt attan i allemansrätten."

 

Sverkerkungarna

Sedan hedenhös hade förfädren tagit för givet, att allt som ägdes av ingen, ägdes av alla. Men när medeltidens kungar stärkte sitt grepp över Riket yrkade de beskattningsrätt över skogarna, bergen och vattendragen.Kung Sverker

I Rikets långa rad av medeltida kungar träder Sverkersätten tidigt fram ur sagotidens dimmor och dunkel.

Sverkersätten hade sitt ursprung i Östergötland och styrde Riket från en befäst borg som hette Näs och låg på den sydligaste udden av Visingsö i Vättern.

Det var en orolig tid. Två kungar av Sverkersätten blev dräpta, en av dem på självaste Visingsö, medan två andra överlevde så länge, att de slutligen självdog.

 

Den isländska bøglumsagan

En av Sverkerkungarna hade vid ett tillfälle låtit tillfångata en ädling som hette Erling och satt honom i fängsligt förvar på Sverkersborgen. Därifrån lyckades Erling fly. Sagan säger, att en vaktkvinna hjälpte honom. När Erling kom i land ställde han kosan mot skogarna, men flykten slutade illa. Erling blev upphunnen och ihjälslagen i Järnbärarland.Ryttare

Berättelsen om Erling är en av de första sagorna där begreppet Järnbärarland nämns i skrift. Järnbärarland var ett samlingsnamn för de områden där förfädren utvann järn ur myr- och sjömalm och smidde järnet till vapen och verktyg.

Längre fram i tiden upptäckte förfäderna, att järnet blev starkare om de istället för myrmalm använde krossad malmsten från fasta berghällar.

Då uppfanns Hyttebruket.

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram