Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Godegårds kyrka

Brevet som försvann

Det allra märkligaste brevet, som påträffades hade Godegårds kyrka i Östergötland som fyndplats. Därför har dokumentet blivit kallat Godegårdshandskriften.Godegårdshandskriften

Skrivet av Prästen i Godegård Plebanus Svenno Johannis:

"Denna bok skrevs då 
Lasse Äskilsson var 
bergsfogde. Lasse i 
Dalby och Börje i 
Grisatorp voro hans rådgivare.
Läggen av Eder stora 
dryckenskap och byggen 
upp Edra ruttna hyttor".

 

Magnus Smeks kopiebok

Flera avskrifter gjordes av Godegårdshandskriften, varav några finns bevarade. Men originalet, den skrift som påträffades i Godegårds kyrka, försvann av okänd anledning någon gång under 1700-talet.

Skriften innehöll tre texter sammanfogade till ett häfte. Texterna i häftet var avskrifter ur en "kopiebok" från 1300-talet. Den kopieboken är också försvunnen. Godegårdstexterna utgör därför kopior av kopior, av texter som skrevs på 1200-talet, men i original aldrig lästs av någon nu levande.

Äldst av texterna är:

Magnus Erikssons stadga från år 1340. I den fastställs de regler som skulle gälla för Det Västra Berget, som ligger i Närke.

Genom en antydan i inledningen av Stadgan får vi veta, att i närheten av Det Västra Berget, fanns ett ännu äldre berg som kallades Det Östra Berget.

Stadgan för detta berg (Det Östra Berget) måste ha tillkommit för mer än 700 år sedan, ingen vet exakt när, eftersom kännedomen om Det Östra Berget är bevarad endast genom en antydan i Stadgan från år 1340. Den som handlar om Det Västra Berget.

Längst bort i den svenska bergverkshistorien lever minnet av den sagoomsusade kopieboken ännu kvar. Trots att ingen har sett den har den fått såväl ett författarnamn som en titel. Den kallas Kung Magnus Smeks kopiebok.

Texten berättar, att bergsmännen från Det Västra Berget kom till Kungen och klagade över att de inte hade någon "lag" som bekräftade deras status som bergsmän. De bad därför "ödmjukeligen" att de skulle få leva efter samma "lag", som bergsmännen vid det Östra Berget, redan hade.

Om gruvorna i Hammars socken och gruvorna i den del av Lerbäcks socken, som kallas Den södra tredingen är identiska med det Västra Berget och man därifrån förflyttar sig österut kommer man till Stålbergen i Östergötland. Det är de gamla gruvfält, som är belägna i Godegårds, Hällestads och Vånga socknar.

KuBokng Magnus Eriksson 
Smeks kopiebok finns inte 
i sinnevärlden. Den försvann 
för 400 år sedan, men några 
av texterna lever ännu som 
tolkningar tagna av kopior 
efter kopior.

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram