Denna webbplats använder cookies för att fungera bättre. Genom att surfa vidare godkänner du dessa cookies. Mer detaljerad information om vilka cookies som används.


Karta över Hällestads bergslag

Järnet blir en handelsvara och Bergslagen växer fram

Sverkersätten gifte bort sina söner och döttrar med Eriksönernas ungdomar på Uppsalaslätten. Släktfejderna var inte längre lika hätska som tidigare och utgjorde inte längre något hinder för odlingens framsteg. Riket enades. Svårigheterna övervanns! Släktbanden stärktes!Trolovning

Riket kunde nu erbjuda grannländerna järn som bytesvara i utrikeshandeln och Rikets köpmän blev respekterade i nätverken av affärsmän, som bedrev handel i och omkring Östersjön.

Genom den samlade muskelkraften från många människor och hästar och genom tyngden i det forsande vattnet växte böndernas olika bergslag till vidlyftiga företag.

När bergverken utvecklades förlorade de gamla sockengränserna en del av sin betydelse. Från byarna runt sockenkyrkan sökte sig bergsbönderna utåt och bjöd in i sin gemenskap de hemman som hade möjlighet att delta i bergverksamhen.

Inträdesbiljetten till bergverken hette: Tillgång till skog!

Om Kulturarv Östergötland

Kulturarv Östergötland
är ett uppdrag från
Region Östergötland som drivs av Östergötlands museumLogo ÖM

Besöksadress:
Raoul Wallenbergs plats

Postadress:
Box 232
581 02 Linköping


Telefon: 013-23 03 00

Epost: Kulturarv Östergötland

Translate

Use Google Translate to translate this website into your language:

Följ oss på:

Facebook    Facebook

Instagram