Viljans värld Öna

2. Grottan

Här låg en gång en grotta, som människorna som bott här, hade byggt mellan de stora stenblocken. Nu har den tyvärr efter lång tid rasat, så vi kan inte längre gå in, men här inne fanns ett litet runt rum längst in, där man förvarade mat under höst och vinter eftersom det blev svalt som ett kylskåp härinne. Men det var också här som man skulle offra till de små grå så att de fortsatte vara snälla och inte ställde till med sina hyss.

Här på höger sida om öppningen så kan du se att marken är lite upphöjd, och det är därför att människorna för länge sedan anlade en liten terrass här. Det gjorde man för att kunna odla grönsaker lång tid på året. Varför just här, undrar du? Jo, för det stora klippblocket bakom blir alldeles varmt av solljuset på vår och sommar, och en hel del av den värmen stannar kvar i stenen även efter det att solen gått ner på kvällen. Det betyder att det man odlade här, växte bättre och klarade kalla kvällar bättre än det man odlade ute på åkrarna. Grönsakerna fick också lite skydd av vinden. Smart, va?

Men kom med, så går vi vidare upp till hagmarken därframme!

Introduktion till Viljans värld på Öna

 

1. Mosens stuga

2. Grottan

3. Hagmarken

4. Röda stugan och dasset

5. Landskapet och djuren

6. Den Grå gården

7. Bryggan och sjön

 

Se alla vandringar på Öna